Ingeniør

Ingeniør

Baneservice AS

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det er en betydelig satsning på jernbane, trikk og T-bane i årene fremover, og Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2021 var på 1.570 MNOK. Baneservice har 620 ansatte. Hovedkontoret er i Oslo.

Drift – anskaffelser – vedlikeholdsplanlegging – dokumentasjon

INGENIØR

Økende aktivitet gjør at vi har behov for å styrke vår Maskindivisjon med en nyopprettet ingeniørrolle 

Baneservice har en stor og moderne maskinpark tilpasset bransjens behov og står foran en periode med betydelige investeringer i nye og miljøvennlige arbeidsmaskiner. Hos oss er det Teknisk Avdeling i Maskindivisjonen som har ansvar for drift, vedlikehold og anskaffelser.

Stillingens hovedområde vil være å støtte teknisk sjef i den daglige driften av avdelingen, oppfølging av anskaffelsesprosjekter og utvikling av prosesser og arbeidsrutiner knyttet til innkjøpene. I tillegg vil stillingen ha en viktig rolle i forbindelse med dokumentasjon og godkjenninger knyttet til anskaffelsene.

Eksempler på arbeidsområder: 

 • Støtte teknisk sjef med den daglige driften, som strategiarbeid, rapportering og analyser, fakturering, forsikringer, myndighetsoppfølging og avvikshåndtering
 • Bidra innen vedlikeholdsplanlegging
 • Utvikling av prosesser og rutiner for anskaffelsesprosjekter
 • Fungere som prosjektleder for utvalgte anskaffelsesprosjekter, herunder:
 • Oppfølging av leveranse iht. bestilling
 • Oppfølging av myndighetskrav og godkjenningsprosess i forbindelse med anskaffelsen
 • Oppfølging og kontroll av dokumentasjon i fbm. anskaffelser
 • Være avdelingens ressursperson på gjeldende regelverk og myndighetskrav for godkjenning av materiell for bruk på jernbanen
 • Ansvar for at maskinregister er oppdatert med riktig og relevant dokumentasjon
 • Sikre at maskiner har gyldige godkjenninger og tilhørende dokumentasjon

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdannelse på master-/bachelornivå
 • Erfaring med tekniske anskaffelser er en fordel
 • Spesialisering innen maskinteknikk og/eller interesse for store maskiner er et pluss
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode generelle datakunnskaper
 • Du er strukturert, samarbeidsorientert og løsningsorientert

Slik får du det hos oss 

Hos Baneservice blir du en del av en arbeidsplass med et inkluderende og godt arbeidsmiljø, som preges av faglig stolthet og jordnær arbeidskultur. Du får en variert og utfordrende stilling i et firma i vekst, hvor ingen dager er like. Du får også gode muligheter til å utvikle deg og holde deg faglig oppdatert. Vi tilbyr våre ansatte konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og en sunn bedriftskultur med ordnede arbeidsforhold.

En ansettelse i Baneservice betyr at du identifiserer deg med våre verdier: Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet. Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også mangfold, bærekraft og miljø, viktige brikker for å lykkes. Vi gir deg mulighet til å utvikle deg sammen med oss og bidra til utviklingen av bærekraftig infrastruktur for morgendagens jernbane.

Baneservice søker å bygge opp kvinneandelen og oppfordrer kvinnelige ingeniører til å søke stillingen.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270 eller Martine Hagseth, +47 406 11 545.

Klikk «Søk Stilling» for å komme til Compass hjemmeside – hvor du kan registrere din CV og søke stillingen. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.