The job ad is no longer current, and we are therefore no longer accepting applications.

Assisterende prosjektleder

Baneservice AS

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det er en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. 2023 var på ca. 2.400 MNOK. Baneservice har over 700 ansatte. Hovedkontoret ligger på Skøyen.

Baneservice søker assisterende prosjektledere som ønsker å utvikle seg til å bli prosjektleder. Vi ser etter deg som ønsker å bidra til å videreutvikle Baneservice innen prosjektstyring og prosjektledelse. Du vil jobbe tett med Prosjektleder. Hensikten er å gi deg god innføring i planlegging og gjennomføring av prosjekt i henhold til kontrakt med kunde og målsettinger, slik at du etter hvert kan bli en god prosjektleder for Baneservice. Vi ser at inkludering og ansvar fra start i læreprosessen gir god utvikling innen prosjektledelse. Du vil være tilknyttet hovedkontoret på Skøyen, men mesteparten av arbeidet foregår på anleggskontor.

Om Baneservice
Baneservice er Norges ledende jernbaneentreprenør og leverer maskin- og entreprenør-tjenester til banerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2023 var på ca. 2.400 MNOK. Baneservice har over 700 ansatte. Hovedkontoret ligger på Skøyen.

Typiske arbeidsoppgaver kan være
Du vil få jobbe med blant annet planlegging, kontraktstyring, styringsdokumenter, prosjektøkonomi, kundekontakt og rapportering.
Andre oppgaver vil være å påse at krav til god HMS, kvalitet og at vi benytter riktig og god arbeidsmetodikk.

Ledelse og ansvar for prosjektteam/prosjektorganisasjon og sikre god kommunikasjon internt og eksternt gjennom å bygge gode relasjoner, er også oppgaver du vil tas med i og utvikle kompetanse innenfor.

Hvem ser vi etter?
For å trives og lykkes i rollen må du være en god lagspiller og motiveres av å utfordre og lære, og du ønsker å etterlate et positivt fotavtrykk der du ferdes. Du liker å jobbe strukturert og metodisk. Vi ønsker folk som vil bidra til å bygge laget, kulturen og utgjøre en forskjell for andre.

Vi ser etter deg som har god erfaring fra tekniske byggeprosjekter og som ønsker å bli prosjektleder. Du har kanskje bakgrunn fra bygg og anlegg, olje og gass eller konsulentselskap. Utdannelse kan være ingeniør på bachelor/masternivå eller fagskole-ingeniør med erfaring som anleggsleder. Har du erfaring med planlegging i prosjekt og 2-4 års erfaring som ass. prosjektleder eller prosjektingeniør i en prosjektbasert virksomhet er det veldig bra. God forretningsforståelse og gjennomføringsevne er essensielt.

Slik får du det hos oss
Hos Baneservice blir du en del av en arbeidsplass med et inkluderende og godt arbeidsmiljø, som preges av faglig stolthet og jordnær arbeidskulturGode opplærings- og utviklingsløp, samt kursing i prosjektstyring og ledelse. Livet består av forskjellige faser og vi tilbyr våre ansatte en sunn bedriftskultur, gode permisjonsordninger og ordnede arbeidsforhold.

En ansettelse i Baneservice betyr også at du identifiserer deg med våre verdier: Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet. Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også bærekraft og miljø viktige brikker for å lykkes..

Vi er opptatt av ditt personvern, og derfor ber vi deg søke via linken i denne annonsen. Da kan vi ivareta deg på beste måte. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.

CV og søknad sendes via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen.