Assisterende prosjektleder

Assisterende prosjektleder

Baneservice AS

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det er en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2021 var på 1.570 MNOK. Baneservice har 620 ansatte. Hovedkontoret ligger på Skøyen.

Vi skal igangsette flere store prosjekter og styrker vår prosjektorganisasjon.

Vi skal ansette en dynamisk, ambisiøs og utviklingsorientert assisterende prosjektleder, som skal bidra til å videreutvikle Baneservice innen prosjektstyring og lederskap. Du vil jobbe tett med våre senior prosjektledere. Du vil gradvis gå over i rolle som prosjektleder for små og store prosjekter. Stillingen vil rapportere til prosjektsjef utbygging.

Hovedoppgaver:

  • Hovedansvaret for stillingen er planlegging og gjennomføring av prosjekter i henhold til kontrakt med kunde
  • Du vil være involvert i risikoanalyser, forhandlinger, kontraktstyring, prosjektøkonomi, kundekontakt og rapportering
  • Du vil ha lederansvar for medarbeidere i prosjekt. Du vil få ansvar for blant annet riktig bemanning og kompetanse i prosjektet, etablering av gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold med kunde, samarbeidspartnere og medarbeidere
  • Påse at krav til HMS, kvalitet og bærekraft ivaretas i prosjektet
  • Ta del i tilbudsarbeid

Kvalifikasjoner:

Vi søker prosjektledere/anleggsledere/prosjektingeniører med noe ledererfaring fra byggeprosjekter i tekniske bransjer. Du har ingeniørutdannelse på Master-/Bachelornivå og er selvstendig, drivende og resultatorientert.  Du har mest sannsynlig bakgrunn fra entreprenørvirksomhet innen elektro, nett- eller kraftselskap, bygg, anlegg eller olje/gass eventuelt byggeleder/ prosjektledererfaring fra byggherre eller konsulentselskap.

Vi søker en ledertype som kan inspirere og bygge tillit. Du er strukturert, motiverende, resultat-, løsnings- og samarbeidsorientert. I tillegg har du god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

  • Karrierestilling med gode muligheter til å skape synlige resultater på relativt kort tid
  • Profesjonell opplæring innen prosjektledelse og jernbanetekniske fag, samt gode utviklingsløp basert på coaching og mentoring
  • Et sterkt fagmiljø, og en organisasjon hvor den enkelte utgjør en forskjell
  • Fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktige betingelser

En ansettelse i Baneservice betyr at du identifiserer deg med våre verdier: Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet. Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også mangfold, bærekraft og miljø, viktige brikker for å lykkes. Vi gir deg mulighet til å utvikle deg sammen med oss og bidra til utviklingen av bærekraftig infrastruktur for morgendagens jernbane.

Baneservice søker å bygge opp kvinneandelen og oppfordrer kvinner til å søke stillingen.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270 eller Martine Hagseth, +47 406 11 545.

Klikk på søknadsknappen for å komme til Compass’ hjemmeside – hvor du kan registrere din CV og søke stillingen. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.