Digital konseptutvikler

Norsk Byggtjeneste AS

Byggtjeneste er et av Norges ledende selskaper innen produktdata og informasjon rettet mot byggenæringen. NOBB-plattformen er kjernen i vår virksomhet, og den viktigste plattformen for maskinlesbare data til hele byggenæringen. Våre medarbeidere jobber hovedsakelig med utvikling og leveranse av tjenester som digitaliserer byggenæringen, samt forvaltning og distribusjon av innhold på disse tjenestene.

En ansettelse hos oss gir deg tilgang til et stort nettverk og mange interessante prosjekter på tvers av hele verdikjeden – fra planlegging til bygg. Byggenæringen er inne i en omfattende digitaliseringsprosess, og som ansatt i Byggtjeneste får du muligheten til å påvirke denne utviklingen. Våre kunder spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor.

Byggtjeneste vokser og trenger flere dyktige medarbeidere
Digital konseptutvikler – utvikle verdien av produktdata- og masterdata i byggenæringen

Byggtjeneste er den største aktøren innen formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. De setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden og tilrettelegger for effektiv samhandling i alle ledd.

Som konseptutvikler skal du utvikle verdien av produktdata- og masterdata i byggenæringen.  Du skal jobbe tett med interne team og eksterne partnere for å forstå markedstrender og behov, samt implementere innovative løsninger som skaper verdi for både selskapet og kundene. Du skal sikre at nye produkter og løsninger oppfyller relevante standarder og kvalitetskrav definert gjennom tett samarbeid med standardiseringsorganer og bransjeaktører.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Identifisere behov som kan bidra til å skape nye konsepter og løsninger, eller videreutvikle bransjens eksisterende konsepter og løsninger.
 • Skape grunnlag for prosjekter fra idé til lansering.
 • Gjennomføre analyser og brukerstudier for å sikre at nye konsepter har kommersiell og brukermessig verdi.
 • Delta i utvikling av prototyper og gjennomføre piloter for å validere og forbedre konsepter før implementering
 • Delta i standardiseringsarbeid sammen med bransjefora og standardiseringsorganer.

Som konseptutvikler vil du delta i hele utviklingsløpet inkludert konseptualisering, prototyping og testing. Stillingen rapporterer til Chief Operating Officer Martin Bondkall.

Aktuelle kandidater har god verdikjedeforståelse, gjerne med bakgrunn fra varehandel, vareforsyning eller nært samarbeid med denne sektoren. Kunnskap eller erfaring med standardiseringsarbeid eller løsninger der standarder spiller en nøkkelrolle er ønskelig.  Bakgrunn fra byggenæringen og interesse for næringspolitikk er en fordel.  Du må gjerne ha erfaring med konseptutvikling eller tidligfase produktutvikling av digitale løsninger.

Personlige egenskaper:

 • Trives med å jobbe selvstendig, men fungerer også godt i team
 • Effektiv med god gjennomføringsevne
 • Utadvendt og gode kommunikasjonsevner
 • Nysgjerrig og sterk interesse for å finne nye muligheter
 • Strukturert arbeidsform
 • Trygg og komfortabel med å presentere foran forsamlinger

Vi ser etter en positiv medarbeider som er villig til å lære underveis, arbeide med kontinuerlig utvikling og som vil sikre god kvalitet i det vi leverer.

Byggtjeneste kan tilby en spennende stilling i et raust og inkluderende arbeidsmiljø. Hos oss vil du bli del av et selskap i vekst, og du får muligheten til å arbeide med konseptene og løsningene som digitaliserer byggenæringen. Vi tilbyr fleksible arbeidsordninger for å sikre en sunn work-life balance, konkurransedyktig lønn, og attraktive fordeler. Med vår nye strategi og vekstambisjoner er dette en spennende tid å bli med på laget.

Byggtjeneste holder til i lyse, trivelige lokaler i Oslo sentrum.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig på telefon 934 40 805 i Compass Human Resources.

CV og søknad sendes via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader vurderes fortløpende.

Arnt Håvard Molvig  →

Partner
ahm@compass.no