Fagsjef

Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge (RørNorge) er en bransjeorganisasjon for rørleggerbedrifter i Norge med over 625 medlemsbedrifter. Samlet har medlemsbedriftene rundt 10.000 ansatte og omsetter for ca. 22 mrd. Vår oppgave er å bidra til lønnsomme og attraktive bedrifter. Det gjør vi ved å arbeide forgode rammebetingelser, god utdanning, høy rekruttering til rørleggeryrket og sterkt omdømme.

RørNorge har 15 avdelings-kontorer over hele landet, og de fleste avdelingene har egne opplæringskontor for rørfag. Vi er en del av NHO gjennom NHO Byggenæringen og har hovedkontor på Majorstuen i Oslo hvor vi er ni ansatte. For mer informasjon se www.rornorge.no.

Vil du utvikle fremtidens rørbransje i Norge?

Ansvars- og arbeidsoppgaver
Som vår nye fagsjef er hovedoppgaven å bidra til en faglig sterk og seriøs rørbransje i Norge.

Dine ansvarsområder vil være innenfor:

  • opplæring, kompetanseutvikling og sertifiseringsordninger
  • akkordtariffer og overenskomst (FOB)
  • lovverk, standarder og etablerte praksiser

For å ivareta dette vil du samarbeide tett med kollegaer, medlemmer, myndigheter, andre foreninger og samarbeidspartnere på flere arenaer. Du vil være sentral i utforming i rammebetingelser for bransjen. Ditt arbeid skal stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet, som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Fagsjefen vil også avholde kurs og delta på faglige og temabaserte seminarer, både fysisk og digitalt. Reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kvalifikasjoner og egenskaper
Du har relevant utdanning på fagskole-nivå og gjerne grad som siv.ing./master med svennebrev som rørlegger. Erfaring som prosjekt/anleggsleder fra bransjen (VVS), og erfaring med arbeid på strategisk nivå. Erfaring med organisasjonsarbeid er en fordel.

Du vil, med faglig trygghet på rørfaget kunne bidra til å utvikle bransjestandardene og styrke seriøsitetsarbeidet. God kjennskap til digitale verktøy og å se potensialet i verktøyene er en forutsetning. Du evner å jobbe selvstendig og i team i prosjekter med lang varighet.
For å lykkes er det en forutsetning å kommunisere presist på alle nivåer, og et oppriktig engasjement for rørfaget.

Vi kan tilby
En utfordrende og spennende stilling med mulighet for utvikling, påvirkning og nettverksbygging i et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Øyvind Skarholt i Compass Human Resources på tlf. 982 19 541, eller Camilla Sandberg på tlf. 414 76 181.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Vi imøteser din CV og søknad. Søknadsfrist: Snarest

CV og søknad sendes til oss via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg om å ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Setter du deg som Kun søker blir du slettet fra våre systemer når prosjektet avsluttes.

Øyvind Skarholt  →

Partner
OS@compass.no

Camilla Sandberg  →

Research Manager
CS@compass.no