Generalsekretær

Generalsekretær

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er en partipolitisk uavhengig profesjonsorganisasjon for alle fysioterapeuter, manuellterapeuter, turnusfysioterapeuter og studenter. Vi jobber for bedre inntekts- og arbeidsvilkår og faglig utvikling for alle fysioterapeuter. Vi har litt over 10 000 medlemmer, og er landets største profesjonsorganisasjon for fysioterapeuter, fysioterapistudenter og turnuskandidater.  Vår visjon lyder: Sammen beveger vi samfunnet

Vi søker nå en inkluderende og tydelig

Generalsekretær

Generalsekretæren står for den daglige driften av forbundet. Det innebærer å være bindeleddet mellom det politiske arbeidet og administrasjonen, og ikke minst å lede administrasjonen med sine 32 dedikerte medarbeidere.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

  • Sørge for et godt arbeidsmiljø i NFFs sekretariat
  • Videreutvikle samarbeidet på tvers av seksjonene i sekretariatet
  • Bidra til fortsatt vekst i medlemsmassen
  • Videreutvikle ledergruppen som team
  • Gjøre den politiske ledelse god gjennom strategisk arbeid og beslutningsstøtte for forbundsledelsen
  • Tydeliggjøre nytenking, utvikling og det strategiske arbeidet i samspill med styret og forbundsleder
  • Bidra til at NFF blir en enda mer synlig samfunnsaktør

Vi søker deg med erfaring med å lede ledere, gjerne i organisasjon. Du må ha god økonomisk innsikt og forståelse for forholdet mellom politikk, fag og administrasjon. Erfaring fra organisasjonsutvikling og endringsledelse vil være en stor fordel.

Som leder er du beslutningssterk, uredd og tydelig, men samtidig diplomatisk. Du har en klar rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner. Relasjonsbygging faller deg naturlig, og du evner å kommunisere på alle plan.

NFF kan tilby en utfordrende og givende lederrolle i et forbund i vekst og utvikling med et viktig samfunnsoppdrag. Du vil jobbe med meget kompetente og dedikerte medarbeidere. Vi holder til i moderne og hyggelige lokaler i Oslo sentrum. Sammen skal vi sørge for at NFF vokser i tråd med våre verdier: Kompetent – samlende – samfunnsengasjert

For eventuelle spørsmål, kontakt Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på 924 49 114 eller Henrik Sandberg på 481 76 008. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.