HMS Manager

HMS Manager

Heidelberg Materials

Heidelberg Materials er en av verdens største produsenter av byggematerialer, med ledende markedsposisjoner innen tilslag, sement og betong. Konsernet sysselsetter rundt 51 000 mennesker på over 3000 steder i mer enn 50 land.

Heidelberg Materials Betong leverer ferdigbetong til store og små bygg- og anleggsprosjekter i mesteparten av Sør-Norge. Selskapets medarbeidere hjelper kunder med å velge rett, enten en har behov for standardbetong eller spesialresepter, enten en er proff eller privatkunde. Videre sørger selskapet for at ferdigbetongen en velger transporteres dit den skal når den skal.

Selskapet omsetter for cirka 1,1 milliarder NOK (2022) og har cirka 70 medarbeidere.

For mer informasjon se www.betong.heidelbergmaterials.no/no

Vi søker HMS manager til selskapet. HMS manager sitter i ledergruppen og rapporterer til Administrerende direktør.

Ansvarsområder

 • Lede HMS-arbeidet i selskapet herunder, arbeids- og ytre miljø, samt helse og sikkerhet for ansatte og eksterne aktører.
 • Samarbeide med konsernet og kolleger for å sikre at alle lovmessige krav er oppfylt.
 • Rapportere enhver bekymring for helse og sikkerhet, arbeids- og ytre miljø, ethvert forhold du anser som farlig, uønskede hendelser, arbeidsulykker eller nesten ulykker.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å følge opp internkontrollforskriften og andre relevante lover og forskrifter
 • Rådgiver for ledelsen og ansatte iht. HMS- forskrifter, prosedyrer, rutiner og standarder
 • Ansvar for vedlikehold og revisjon av ledelsessystemet
 • Ansvar og myndighet til å gjennomføre HMS revisjoner i bedriften
 • Utarbeide sentrale IK-dokumenter, samt tilrettelegge for utarbeidelse av lokale dokumenter knyttet til HMS
 • Påse at tiltak for å oppfylle eksterne og interne krav blir fulgt opp
 • Bistå regionene i å etterleve krav i Internkontrollforskriften, prosedyrer og standarder
 • Ansvar for vedlikehold av selskapets sertifiseringer innen ISO-EN
 • Påse at opplæring av personell innenfor HMS gjennomføres

Vi søker

For å lykkes i rollen er det ønskelig at du har høyere utdanning som ingeniør eller teknisk utdannelse. Inngående kjennskap til og erfaring med HMS-arbeid kan kompensere for formell utdanning. Relevant erfaring fra bygg og anlegg eller industri. Erfaring fra større selskaper med konsernstruktur er en fordel.

Som HMS-leder er du en stabil og samarbeidsorientert lagspiller, engasjert i HMS-arbeid og med gode kunnskaper om relevante lover og forskrifter, strategisk tenkende og strukturert med en sterk gjennomføringsevne i både selvstendig arbeid og i team. Du har videre evne til å omsette overordnede mål til praktiske og resultatrettede HMS-aktiviteter.

Som person er vi opptatt av at du kjenner deg igjen i våre verdier: stolthet, respekt, ærlighet og redelighet. Du vil representere selskapet i konsernets HMS-forum. og opparbeide et bredt kontaktnett. Det er derfor viktig at du evner å jobbe selvstendig, proaktivt og har en god kommunikasjon med alle nivåer i organisasjonen. Dette krever en ydmyk og fleksibel tilnærming til arbeidet og menneskene rundt deg.

Vi kan tilby

Som ansatt i Heidelberg Materials vil du jobbe med en ledende organisasjon, solide produkter, få konkurransedyktige betingelser, mulighet til bilordning, gode forsikringsordninger og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

For mer informasjon om rollen ta kontakt med Bjørn Erik Graff på tlf. +47 970 555 87, beg@compass.no eller Øyvind Skarholt på tlf. +47 982 19 541, os@compass.no for en uforpliktende samtale.

CV og søknad sendes via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader vurderes fortløpende.