Kategorianalytiker

Kategorianalytiker

Norgesgruppen ASA

NorgesGruppen ASA er et ledende handelsforetak innenfor daglige forbruksvarer. Konsernet representerer en markedsandel på 43,1 % av dagligvaremarkedet med ca. 1800 dagligvarebutikker fordelt på blant annet kjedene Meny, Spar, Kiwi og Joker. I tillegg har selskapet ca. 900 kiosker og servicebutikker. NorgesGruppen er også en ledende aktør innen storhusholdnings- og serveringsbransjen. Engrosvirksomheten i NorgesGruppen med sine regionale ASKO-selskaper har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til forbruker.

Til stilling på hovedkontoret i NorgesGruppen søkes kategorianalytiker

Er du nyutdannet innen økonomi eller IT, og har interesse for analyse og forbrukeradferd?
NorgesGruppen søker nå etter en ny kategorianalytiker til analyseavdelingen. Vi søker etter deg som er nyutdannet eller har nylig startet i arbeidslivet. Du vil arbeide i et sterkt analyseteam som er ansvarlig for å utarbeide av analyser og beslutningsstøtte, som danner grunnlag for forbedringer av varesortiment, leverandørvalg og nye satsningsområder.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføre sortiments-, markeds-, konkurrent- og trendanalyser
  • Være rådgiver og sparringspartner for kategoriansvarlige
  • Prosjektdeltakelse i utviklingsprosjekter i NorgesGruppen og sammen med våre leverandører
  • Delta aktivt i NorgesGruppens årlige leverandørforhandlinger
  • Videreutvikle verktøy og modeller for analyse og beslutningsstøtte

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi eller IT
  • Gjerne innsikt og interesse om dagligvarebransjen, andre handelsnæringer eller analyse- og rådgivningsmiljøer
  • Innsikt i verdikjeden til en produksjonsbedrift relatert til dagligvare er ønskelig
  • Gode Excel- kunnskaper og god tallforståelse
  • God IT kompetanse og interesse for å benytte IT som beslutningsstøtteverktøy

Du vil arbeide tett med kategoriansvarlige i NorgesGruppen og være en del av et stort analyseteam i konsernområdet Kategori/Innkjøp. Du vil arbeide med kompetente og engasjerte medarbeidere og du vil få en stor kontaktflate i organisasjonen. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår og gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.

For mer informasjon kontakt Arnt Molvig (telefon 934 40 805) eller Silje Svejstrup Elde (telefon 941 37 255) i Compass Human Resources. Du kan også kontakte Leder Kategorianalyse Gina Hegland Eriksen på telefon 480 67 063.