Mark- och miljöjurist

Erfaren Mark- och miljöjurist med policyintresse

Svenskt Vatten

Brinner du för juridikens roll i en hållbar samhällsutveckling?

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.

Sveriges bransch för dricksvatten och avlopp, VA-branschen, är under ett utmanande förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Förändringsfönstret står öppet och branschen har chans att på allvar bidra till en hållbar samhällsutveckling samtidigt som nya miljökrav, klimatanpassning och civila beredskapsbehov utmanar branschen. Mycket av medlemmarnas verksamhet är regelstyrd, inte minst styrs de av lagen om allmänna vattentjänster.

Ditt sammanhang på Svenskt Vatten

Vi vill vara en stark aktör för en hållbar samhällsutveckling och en pådrivare för hållbart nyttjande av vattenresurser. Våra huvudsakliga arbetsområden är policyutveckling, medlemsstöd, branschstandarder samt att främja forskning och innovation. Förändringar i omvärlden är en stark faktor och forskning, nätverkande, media och politiska utspel utgör naturliga inslag i vår vardag. Det ställer krav på såväl operativt, taktiskt och strategiskt agerande. Samverkan med andra intressenter och våra medlemmar är viktiga ingredienser.

Du kommer att tillhöra Vattentjänstenheten som består av erfarna personer med stark motor inom sina sakområden (dricksvatten- och avloppsfrågor, juridik, miljö, teknik, forskning, klimatanpassning, civil beredskap samt policyutveckling). Tillsammans med kansliets andra jurister deltar du aktivt i arbetet med att åstadkomma medlemsnytta på kort och lång sikt.

Rollen som jurist

I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att:

 • Stödja och påverka regelverk som rör de kommunala VA-verksamheterna. Visst fokus på miljö, tillstånds- och förvaltningsfrågor
 • Juridiskt ansvar för Svenskt Vattens arbete med att stödja och utveckla arbetssätt och regler inom svensk vattenförvaltning
 • Delta i interna arbetsteam som tillsätts för nationella och EU-relaterade lagstiftningsprocesser, analysera konsekvenser av hur ny eller förändrad lagstiftning skulle påverka VA-branschens villkor
 • Hålla ihop branschens nätverk för jurister
 • Ha nära kontakter med relevanta tillsynsmyndigheter
 • Vid givna tillfällen representera Svenskt Vatten i statliga utredningar och andra referensgrupper
 • Ge juridisk rådgivning till våra medlemmar
 • Delta i arbetet med utformningen av juridiska branschstandards som rör bland annat VA-taxa, andra kommunala föreskrifter
 • Vara lärare på vissa av Svenskt Vattens utbildningar
 • Omvärldsspaning – följa och driva rättsutvecklingen inom miljöområdet
 • Medverka i påverkansarbete på EU-nivå

Din bakgrund

Du har ett stort intresse och engagemang för miljöfrågor och samhällsfrågor och har en jur kand eller juristexamen. Du har minst tio års erfarenhet av att arbeta som jurist på myndighet, departement, inom domstolsväsendet eller hos medlemsorganisation.

Du har goda kunskaper inom mark- och miljörätt. Erfarenhet från arbete med tillståndsprövning av vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet, lagen om allmänna vattentjänster, kommunalrätt eller vattenförvaltningen är väsentliga för tjänsten. Erfarenhet ifrån kommunal sektor är meriterande. Vi ser gärna att du har befintliga nätverk och kontakter som du kan utveckla ytterligare i VA-branschens kontext.

Du har god förmåga att formulera dig i tal och skrift och du är pedagogisk, vilket gör dig till en god kommunikatör. Du har vana att tala inför andra.

Vem är du / Dina egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du kommunikativ, strukturerad och handlingskraftig. Du har ett prestigelöst och avväpnande förhållningssätt som skapar trygghet för din omgivning. Du är bra på att lyssna in andra människor och att få ihop en gemensam linje som alla kan stå bakom.

Du är också snäll, äkta och tydlig. Du mår som bäst när det finns stora mängder glädje, mod och tillit.

Tjänsten och ansökan

Vi tänker att du utgår från vårt trevliga kontor i Alvik, Stockholm. Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se

I den här rekryteringen jobbar Svenskt Vatten tillsammans med Compass.  Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om Svenskt Vatten och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jens Holmberg på 070 377 06 20.