Prosjektingeniør

Prosjektingeniør

Baneservice AS

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det er en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2021 var på 1.570 MNOK. Baneservice har 620 ansatte. Hovedkontoret ligger på Skøyen.

Vi ruster oss for å konkurrere om de store prosjektene, og styrker vår prosjektorganisasjon

Som prosjektingeniør vil du ha hovedansvar for å bistå prosjektlederne. Du vil følge prosjektledere tett i alle prosjektfaser for å bygge opp kompetanse på fag og prosjektstyring. Baneservice har en stor og faglig spennende prosjektavdeling. 

Eksempler på arbeidsområder: 

 • Bistå i planlegging og gjennomføring av tilbudsprosesser, herunder innhenting av beskrivelser og priser, samt utarbeiding av prosjektplaner i MS Project og Landax 
 • Bistå i etablering av prosjektorganisasjon, samt ha ansvar for beregninger, dokumentasjon, rapportering og prosjektinnkjøp 
 • Delta i byggemøter i gjennomføringsfasen av prosjektet 
 • Følge opp spesifikke deler av prosjekter, med mulighet for ansvar for delprosjekter på sikt 
 • Bistå på system- og kontraktsiden innen HMS og kvalitet 
 • Bidra til utvikling av BIM-prosesser og være aktiv bruker av BIM-verktøy som Dalux, Novorender og Gemini 

 Kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdannelse på master-/bachelornivå. 
 • Spesialisering innen BIM er et pluss, men ikke et krav. 
 • Gjerne 2-4 års erfaring fra prosjektbasert virksomhet.  
 • Du er arbeidsom, lærevillig og strukturert.  

Relevant erfaring kan være prosjektroller fra bygg, anlegg, olje & gass, nettselskaper, energi/kraft, telekom, byggherre eller konsulentselskaper. Du kan for eksempel ha jobbet med cost controlling, HMS/KS, BIM, prosjektplanlegging, prosjektkoordinering, kontraktsarbeid, tekniske beregninger eller som Lead Engineer på underleveranser. 

Vi ønsker å fylle flere stillinger, så vi vil også vurdere nyutdannede.

Vi tilbyr: 

 • Gode opplærings- og utviklingsløp basert på coaching og mentoring, samt profesjonell kursing i prosjektstyring  
 • Ansvarsfull stilling med gode muligheter til å skape synlige resultater på relativt kort tid   
 • Fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktige betingelser 

En ansettelse i Baneservice betyr at du identifiserer deg med våre verdier: Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet. Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også mangfold, bærekraft og miljø, viktige brikker for å lykkes. Vi gir deg mulighet til å utvikle deg sammen med oss og bidra til utviklingen av bærekraftig infrastruktur for morgendagens jernbane.  

Baneservice søker å bygge opp kvinneandelen og oppfordrer kvinnelige ingeniører til å søke stillingen.  

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270 eller Martine Hagseth, +47 406 11 545.