Prosjektleder

Prosjektleder

Baneservice AS

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det er en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2021 var på 1.570 MNOK. Baneservice har 620 ansatte. Hovedkontoret ligger på Skøyen.

Vi ruster oss for å konkurrere om de store prosjektene, og styrker vår prosjektorganisasjon med prosjektleder – tverrfaglige totalentrepriser/EPC-kontrakter

Vi skal ansette en dynamisk og utviklingsorientert prosjektleder, som skal bidra til å videreutvikle Baneservice innen prosjektstyring og lederskap. Du vil ha hovedansvar for gjennomføring av ett eller flere store prosjekter innen spesifikke banetekniske fagfelt eller for tverrfaglige totalentrepriser.

Hovedoppgaver:

  • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekt i henhold til kontrakt med kunde og prosjektspesifikke mål
  • Ansvar for risikoanalyser, forhandlinger, kontraktstyring, styringsdokumenter, prosjekt- økonomi, korrigerende tiltak, kundekontakt og rapportering
  • Du vil ha ansvar for å lede prosjektorganisasjon/prosjektteam, herunder sikre rett bemanning og kompetanse, samt etablere gode kommunikasjon- og samarbeidsforhold internt
  • Påse at krav til HMS, kvalitet og bærekraft ivaretas
  • Løpende overvåke og revidere arbeidsmetoder i prosjekt og sikre kontinuerlig forbedring

Kvalifikasjoner:

Vi søker prosjektledere med solid ledererfaring fra tekniske byggeprosjekter. Du har trolig bakgrunn fra entreprenør innen bygg, anlegg eller olje/gass, eller byggeleder/ prosjektledererfaring fra byggherre eller konsulentselskap. Av utdanning har du ingeniørutdannelse på master-/bachelornivå.

Vi søker ledere/prosjektledere som er selvstendige, drivende, inspirerende og tillitsskapende. Du er strukturert, og evner å være resultat-, løsning- og samarbeidsorientert. Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne, på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

  • Ansvarsfulle stillinger med gode muligheter til å bidra til en grønnere fremtid
  • Et sterkt fagmiljø, og en organisasjon hvor den enkelte utgjør en forskjell
  • Fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktige betingelser

En ansettelse i Baneservice betyr at du identifiserer deg med våre verdier: Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet. Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også mangfold, bærekraft og miljø, viktige brikker for å lykkes. Vi gir deg mulighet til å utvikle deg sammen med oss og bidra til utviklingen av bærekraftig infrastruktur for morgendagens jernbane.

Baneservice søker å bygge opp kvinneandelen innen byggeledelse og oppfordrer kvinnelige ingeniører til å søke stillingen.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270 eller Martine Hagseth, +47 406 11 545.
Klikk søknadsknappen for å komme til Compass stillingsside – hvor du kan registrere din CV og søke stillingen. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonene. Setter du deg som Kun søker, vil du bli slettet fra vær database når prosjektet avsluttes.