Quality Management System Specialist

Quality Management System Specialist

Metro Service

Videreudvikling og forankring af kvalitetsledelse i hele Metro Service

 Er du udadvendt, lyttende og analytisk? Mestrer du at omsætte komplekse opgaveløsninger til enkle standardiserede arbejdsprocesser? Og vil du trives med at lære kolleger at varetage dette arbejde selv? I så fald kan du være den nye Quality Management System Specialist hos Metro Service.

Om jobbet

Hovedansvarsområder for stillingen vedrører i udgangspunktet alle aspekter af ISO 9001 som ledelsessystem.

Metro Service´s  kvalitetsledelsessystem er certificeret efter ISO 9001. Målet er, at alle forretningsprocesser og deres tilhørende systemkrav bliver integreret heri, og at Metro Service oplever en værdiskabende og sammenhængende helhed til gavn for vores væsentligste interessenter og til at understøtte Metro Service´s hverdag.

Dine stakeholders er kolleger på alle niveauer i Metro Service. Du mestrer at sætte dig i deres sted, målrette din viden og formidling til den enkelte målgruppe og sikre dens ejerskab af deres del af ledelsessystemet.

Det er naturligt for dig at tilgå et integreret ledelsessystem som platform for forretningsprocesser, der skal organiseres, udvikles og forankres i en konstant cyklus med alle de parter, som har andel i arbejdsgangene. Du evner at analysere behovene hos de forskellige parter og differentiere din tilgang og virkemidler til at støtte dem til gavn for ledelsen og systemkravene som helhed.

Dine præcise opgaver afhænger af dine styrker, dog er det en forudsætning, at du vil trives med at:

 • Revidere og forenkle eksisterende processer
 • Udvikle nye arbejdsgangsbeskrivelser til systemprocesser
 • Udføre tilpasset intern audit
 • Udføre risikoanalyser og systematisk problemløsning
 • Facilitere workshops og undervise

Du vil blive en del af virksomhedens velorganiserede og velfungerende HSQE-afdeling, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med 4 kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøkoordinatorer og 3 Document Controllere.

Du vil komme til at referere til HSQE Manageren.

Vi forventer, at du:

 • Har en uddannelse på minimum bachelor niveau, eller en relevant diplom- eller masteruddannelse i forlængelse af en kortere uddannelse, fra f.eks. et samfunds- eller naturvidenskabeligt studie.
 • Hvis du er nylig uddannet, har opnået eksempelvis teoretisk viden om virksomhedsorganisation, projekt- og forandringsledelse. Det vil være et plus, hvis du også har opnået viden om ISO-ledelsessystemer og risikoanalyse.
 • Hvis du har erfaring med at arbejde med kvalitetsledelse, har praktisk viden om ISO-ledelsessystemer og erfaring med udvikling, implementering og forankring af processer tilpasset en given kontekst. Det vil være en fordel, hvis du også har arbejdet med miljø- og arbejdsmiljøledelse.
 • Er en dygtig kommunikator. Du er i stand til at formidle og træne andre på en måde, som gør komplekse arbejdsgange enkle og nemme for dine kolleger at forstå og arbejde efter.
 • Taler og skriver flydende dansk og engelsk på forhandlingsniveau.
 • Er erfaren bruger af MS Office-pakken.

Vi lægger også vægt på din personlighed og forventer, at du:

 • Arbejder analytisk og struktureret med dine opgaver.
 • Er proaktiv, initiativrig og har lyst til at etablere og udvikle relationer på tværs af organisationen.
 • Har personlig gennemslagskraft og en udpræget hands-on attitude.
 • Er resultatorienteret og arbejder målrettet for at sikre overholdelse af deadlines.
 • Er fleksibel og tager ansvar for at hjælpe på tværs, når behovet opstår.

Du tilbydes:

 • Et spændende job i en HSQE-afdeling i udvikling og en voksende organisation – også i konstant udvikling.
 • En uformel omgangstone i et miljø præget af høj faglig stolthed og med et udpræget socialt engagement
 • Muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Mulighed for aftale om hjemmearbejde

Interesseret?

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Director Niels Lorenzen eller Research Consultant Ida Heuser på +45 70 20 12 75. Vi screener løbende og beder dig derfor indsende dit CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Metro Service er en privat virksomhed, der varetager drift og vedligehold af metroen i København og skal tillige varetage driften af den kommende Hovedstadens Letbane. Virksomheden er i dag omkring 600 medarbejdere – en mangfoldig gruppe med forskellige baggrunde, kompetencer og erfaringer. I det daglige arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang til hinanden og til Metroens kunder. Det medvirker til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø og en høj medarbejdertilfredshed. Metro Service fortsætter med at ansætte nye kolleger i takt med, at metroen udvider med nye strækninger og Hovedstadens Letbane begynder at tage form. 

Deadline: Så hurtigt som muligt
Arbejdssted:
København 
Reference:
2406.020
Virksomhed:
Metro Service