Seniorrådgiver

Legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelselskapene i Norge. LMI representerer både store multinasjonale selskaper, legemiddelfabrikker i Norge og norske gründerselskaper. De 64 medlemsbedriftene i LMI har over 4500 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Dette er forskere, leger, sykepleiere, farmasøyter, jordmødre, fysioterapeuter, biologer, helseøkonomer, ingeniører og en rekke andre yrkesgrupper. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge. LMI har inntatt en tydelig rolle som en konstruktiv politisk påvirker og bidrar til en sterkere synliggjøring av legemiddelindustriens bidrag i samfunnet, både som næringsaktør og som bidragsyter til en bedre helsetjeneste. LMI en del av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og flere internasjonale organisasjoner på vårt felt.

I LMIs administrasjon er vi 16 medarbeidere. Sammen med datterselskapene Felleskatalogen, Farmastat og Nomvec, teller vi totalt 35 medarbeidere.

Vil du lede LMIs arbeid innen pasienttilgang?

Vi søker seniorrådgiver som skal lede fagområdet pasienttilgang i LMI videre. Pasienttilgang er ett av tre prioriterte fagområder for LMI og et viktig tema for pasienter og helsetjenesten. Vi tilbyr en viktig stilling hvor du vil være med å sette agendaen for legemiddelbehandling i Norge. Du vil være vår spydspiss for å sikre pasienter tilgang til innovative legemidler i Norge. LMI er godt posisjonert i det politiske landskapet, og vi opplever å få gjennomslag for våre innspill. Vi skal være en konstruktiv partner for å løse helsevesenets utfordringer.

Rollen vil rapportere til og jobbe tett med administrerende direktør og være en del av et team innen fagområdet. Du vil samarbeide tett med kollegaer innen både politikk, jus, kommunikasjon og ledelsen i foreningen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Utvikle gode rammevilkår for finansiering av og tilgang til nye legemidler i Norge
  • Utstrakt kontakt med toppledelse og fageksperter innenfor det offentlige og i legemiddelindustrien
  • Bidra til å sette agendaen for den legemiddelpolitiske diskusjonen i Norge
  • Arbeide med sentrale, offentlige prosesser, for eksempel videreutviklingen av systemet for Nye metoder og arbeidet med ny prioriteringsmelding
  • Utarbeide skriftlige innspill og høringssvar til politiske prosesser på fagfeltet
  • Lede arbeidsgrupper og prosjekter i tett samarbeid med legemiddelselskapene
  • Dialog og samhandling med myndigheter og andre viktige aktører (Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for Medisinske Produkter, Sykehusinnkjøp, Nye metoder, Legeforeningen, pasientforeninger, Regionale helseforetak/Helseforetak, helseklynger etc.)
  • Delta på fagmøter, holde innlegg og ta en aktiv rolle i samfunnsdebatten rundt tilgang og prioritering av legemidler

Vi er på jakt etter deg som har solid erfaring fra legemiddelbransjen innenfor pasienttilgang-området, har en høyere relevant utdannelse og trives i en utadrettet og synlig rolle. Du er en relasjonsbygger, er trygg i formidlingsrollen og evner å tilpasse deg ulike fagmiljøer og instanser. Rollen krever analytiske og strategiske egenskaper med evne til å sette seg inn i komplekse saksområder. Den rette kandidaten kan vise til gode prosjektlederegneskaper, er ambisiøs og evner å engasjere og mobilisere.

Du vil jobbe tett med toppledere og beslutningstakere i bransjen, bli eksponert og synlig innenfor Helse-Norge,  politiske miljøer, embetsverk, industri og nasjonale og internasjonale organisasjoner. Rollen byr på profesjonelle utfordringer og sterk faglig og personlig utvikling, i en organisasjon med høyt engasjement og ambisjonsnivå. LMI kjennetegnes av høy trivsel og holder til i moderne lokaler ved Frognerparken på Majorstuen i Oslo.

For eventuelle spørsmål, kontakt Compass Human Resources ved Anne Qvenild på 97723 235 eller Camilla Sandberg på 414 76 181.

CV og søknad sender inn via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi dem om å ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonene. Setter du deg som Kun søker blir du slettet fra våre systemer når prosjektet avsluttes.

Anne Qvenild  →

Partner
aq@compass.no

Camilla Sandberg  →

Research Manager
CS@compass.no