CFO

Anonym

På vegne af vores kunde søger vi en CFO til en strategisk og forretningsorienteret rolle, hvor den primære opgave er at agere som sparringspartner for CEO og den øvrige ledelse med et klart fokus på den kommercielle og forretningsmæssige udvikling.

Vores kunde er del af en større koncern, der driver en online platform og er markedsledende inden for sit felt.

Sparringspartner med fokus på kommerciel, forretningsmæssig og datamæssige udvikling

Som CFO vil du få det overordnede ansvar for alt, hvad der udtrykkes i tal, særligt i relation til økonomifunktionen. Dit ansvar vil primært bestå i at agere visionær og udfordrende sparringspartner til CEO og ledelsen med et klart fokus på forretningsudvikling og datastruktur. Derved sikrer du, at virksomheden udvikles og drives bedst muligt, omkostningseffektivt og med størst mulig økonomisk afkast på både kort og lang sigt.  Du vil også have en naturlig sparring på tværs af koncernens øvrige forretninger samt i særdeleshed med Shared Service økonomifunktionen og koncernøkonomidirektøren.

Nogle af de konkrete opgaver inkluderer:

 • Udarbejdelse af forretnings- og markedsanalyser og efterfølgende forretningsplaner for de forskellige forretningsområder i samarbejde med CEO.
 • Relevante former for kalkulationer i relation til forretningsudvikling, herunder prisnotater, lønsomhedsanalyser samt investerings- og business cases.
 • Ad-hoc projektstyring på tværs af de enkelte afdelinger.
 • Opbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen i virksomheden med fokus på finansiel styring og økonomisk rapportering samt effektivisering og automatisering af interne processer og forretningsgange.
 • Styrkelse af datadrevne beslutningsprocesser gennem udrulning af BI- og analyseværktøjer i alle forretningsområderne, inkl. finans.
 • Kontrol og skabelse af overblik over den finansielle udvikling gennem kommunikation og visualisering af klare og målbare KPI’er samt opfølgning på disse.
 • Udarbejdelse og kommunikation af månedlige, kvartalsvise og årlige budgetter og nøgletal.
 • Deltagelse i business review-møder samt direktions- og bestyrelsesmøder.
 • Udarbejdelse og præsentation af rapporter til bestyrelse og direktion.
 • Etablering af bro til koncernøkonomi via samarbejde med koncernøkonomidirektør og koncernregnskabschef.
 • Ansvar for revision i forbindelse med årsafslutning.
 • Udarbejdelse af handlings- og aktivitetsplaner for finans- og BI-området.
 • Ledelse, coaching og motivering af medarbejderne i teamet.

Du får ansvaret for et team på 4 medarbejdere, der alle arbejder med BI og forretningsanalyse. Du vil få direkte reference til CEO samtidig med, at du vil få en faglig reference til koncernøkonomidirektøren.

Kommercielt stærk økonomiprofil med fokus på forretningsudvikling

Den ideelle kandidat kommer med en teoretisk ballast som cand.merc.aud, FIR eller HD-Regnskab, formodentlig kombineret med erfaring som CFO eller økonomichef for en mindre virksomhed, eller som teamleder for en FP&A funktion, gerne kombineret med erfaring fra en større virksomhed/koncern.

Du har et stærkt kommercielt fokus og har fra tidligere roller opbygget stor erfaring med udvikling og skalering af virksomheder. Du er stærk på visualisering og brug af data, f.eks. i Power BI, Excel og PowerPoint, og er vant til at deltage og præsentere på bestyrelsesmøder. Du besidder gode samarbejdsevner, har gennemslagskraft og stærke kommunikationsevner.

Som person er har du et stort drive, du er ambitiøs, strategisk og analytisk stærk. Du er struktureret, besidder gode samarbejdsevner, har gennemslagskraft og stærke kommunikationsevner. Du er udadvendt, visionær og har et holistisk syn. Du trives i et dynamisk miljø, men kan samtidig også begå dig i en større koncern.

Professionel virksomhed med iværksætterdrive

Du tilbydes her en central position med stor handlefrihed og mulighed for at præge den fremtidige udvikling i en virksomhed, hvor iværksætterkultur og stærk økonomisk opbakning danner grobund for ambitionen om fremtidig vækst og skalering. Fokus på medarbejderes personlige og faglige udvikling går hånd i hånd med ambitionerne.

Interesseret?

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Peter Pallesen på tlf.: +45 22 34 87 60 eller pp@compasshrg.com. Vi screener løbende og beder dig derfor indsende dit CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt
Arbejdssted: København
Reference: 2416.131
Virksomhed: Anonym

Peter Pallesen →

Partner & Regional Director
pp@compasshrg.com