Styremedlemmer

Styremedlem

Compass Human Resources AS

Manglende kompetanse i styret kan ha alvorlige konsekvenser for aksjonærer, ansatte, styremedlemmer og selskapets markedsutvikling.

Regjeringen har fremmet et forslag til Stortinget om en ny kvoteringslov for styrer i aksjeselskap. Sannsynligvis blir dette vedtatt. Denne loven krever 40 % av hvert kjønn i styret i foretak av en viss størrelse. Det fører til at det blir et stort behov for flere kvinnelige styremedlemmer i store og mellomstore bedrifter. (Prop. 131 LS (2022-2023).

Vi i Compass Human Resources har mer enn 35 års erfaring med rekruttering og et bredt nettverk i norsk næringsliv. Våre kunder er i hovedsak store og mellomstore bedrifter, som fremover vil ha behov for flere kvinner inn i sine styrer.

Våre kunder er i hovedsak i følgende bransjer:

  • Helse/legemidler og medisinsk teknisk
  • Bygg/anlegg/eiendom
  • IT/telekom
  • Bank/finans/forsikring
  • Industri/handel

Hvem ser vi etter?

Vi er søker deg både med og uten styreerfaring. Viktigst er at du har spesialistkompetanse, er forretningsorientert og motivert for å bidra i et styre. Vi ser spesielt etter følgende erfaringsområder:

  • Strategisk HR
  • Teknologi og digitalisering
  • Forretningsorientert økonomiledelse
  • Ledelse
  • Innovasjon og forretningsutvikling

Registrerer deg her om du ønsker å være i vår base for å bli kontaktet for styreverv. For mer informasjon ta kontakt med oss i Compass Human Resources ved Anne Marit Nærby på tlf. 924 49 114, amhn@compass.no eller Anne Qvenild på tlf. 977 23 235, aq@compass.no.