VD

Medeon Science Park

Medeon Science Park & Incubators vision är att vara den mest attraktiva miljön vid etablering eller nystart inom life science i regionen, Malmö, Skåne, Medicon Valley och Greater Copenhagen. Medeon Science Park & Incubator är en viktig aktör inom området och bidrar till tillväxt för branschen och nya jobb i Malmö i samverkan med Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö och Lund, Lunds universitet, Malmö universitet och andra aktörer. Medeon ägs av Malmö stad och Wihlborgs fastigheter och planer finns på en utökning av parken till förmån för fler life science bolag.

Om rollen:

Som VD på Medeon kommer du leda ett team på fem personer och ha det övergripande ansvaret för utveckling och drift av verksamheten. Du kommer att arbeta nära Malmö Stads näringslivskontor, samarbeta med universitet och företag samt driva strategiska initiativ för att främja tillväxt och innovation inom life science.  En viktig del av din roll kommer att vara att leda expansionen av vår verksamhet, vilket både inkluderar att skapa förutsättningar för företagen i parken att växa och att attrahera nya företag till inkubatorn och Medeon som kluster.

Arbetsuppgifter:

 • Leda och utveckla Medeons strategiska riktning utifrån ägardirektivet.
 • Säkerställa effektiv drift av inkubatorn samt stödja företag i deras tillväxt nationellt och internationellt.
 • Att stärka Medeon som mötesplats för nätverkande och samverkan eller etableringsplats för aktörer och besökare inom life science området.
 • Bygga och underhålla relationer med viktiga intressenter som forskare, företag och finansiärer.
 • Aktiv samverkan med universitet, sjukhus och regionens övriga science parks
 • Representera Medeon i olika forum och nätverk för att stärka vår position inom branschen.
 • Ansvara för budget och ekonomisk styrning av verksamheten.
 • Identifiera och bedöma nya affärsmöjligheter för att främja Medeons tillväxt och expansion.

Önskade erfarenheter:

 • Erfarenhet av ledarskap inom life science-området är meriterande.
 • Stark strategisk och analytisk förmåga.
 • Erfarenhet av att leda och arbeta med innovation och affärsutveckling för företag i en expansiv fas är meriterande.
 • Utmärkta samarbets-, kommunikations- och förhandlingsfärdigheter.
 • Förmåga att bygga och underhålla starka nätverk och relationer med intressenter.
 • Förståelse och respekt för de regelverk som råder inom offentligt styrd verksamhet.
 • Samhällsbyggande inställning, en drivkraft att förbättra förutsättningarna för fler jobb och ökad företagsamhet inom life science industrin, samt ett engagemang för samhällsförbättringar.
 • Internationell erfarenhet och utblick ses som önskvärt och är meriterande.
 • Relevant akademisk utbildning är meriterande.

Var med och bidra till ett bättre fungerande samhälle i en av Sveriges största städer!

I denna rekrytering samarbetar Medeon med rekryteringsföretaget Compass. Presentera dig och inled en förutsättningslös dialog kring dig och tjänsten med någon av nedanstående konsulter.

För frågor och mer information, kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Bo Bengtsson 070-971 35 50 bo.bengtsson@compass.se  eller Hans Jansson 073-461 36 03 hans.jansson@compass.se

Om Medeon:

Medeon är en erkänd forskningspark för företag inom life science. Parken erbjuder kontor och konferensmöjligheter, delaktighet i kompetensnätverk, inkubatorstöd för nyetablerade företag samt servicefunktioner som reception och restaurang. Medeon ligger centralt placerat i attraktiva Malmö, med gångavstånd till Citytunneln i direkt anslutning till Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet och Malmö universitet.

Bo Bengtsson →

Senior Consultant
bo.bengtsson@compass.se

Hans Jansson →

Managing Partner
hans.jansson@compass.se