Henkilöstöjohtaja

Taitotalo

TAITOTALO = AEL + AMIEDU

Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu yhdistivät voimansa 1.1.2020. Taitotalo kouluttaa ja valmentaa rohkeita työelämän osaajia, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

Alan suurimpana toimijana Taitotalolla on pitkä historia muuttuvan maailman koulutustarpeisiin vastaamisessa. Taitotalon laajasta tarjonnasta löydät yli 60 tutkintoa, yli 60 ammatillista sertifikaattia ja reilut 600 eri ammattialojen täydennyskoulutusta.

Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, prosessiteollisuus, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala sekä maahanmuuttajien koulutus.

 

Taitotalo haluaa vahvistaa henkilöstöjohtajuutta integraation tärkeässä vaiheessa, joten haussa on nyt

Henkilöstöjohtaja

lujittamaan yhdentymistä ja tulevaisuuden liiketoimintaa.

Henkilöstöjohtaja vastaa hr-organisaation esimiestyöstä sekä koko Taitotalon henkilöstöasioista. Hän on vastuussa henkilöstöstrategian luonnista ja siitä, että uuden liiketoiminnan tarpeet pystytään kääntämään osaamista ja ihmisiä koskeviksi toiminta- ja prosessimalleiksi, jotka ovat mitattavia ja tavoitteellisia. Hän istuu johtoryhmässä ja vastaa tehtävässään suoraan toimitusjohtajalle.

Henkilöstöjohtaja tuo osaamisen johtamiseen systematiikkaa ja näkemystä, jonka tavoitteena on tulevaisuuden tahtotilan varmistaminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin lisääntyminen. Henkilöstöjohtaja katsoo, että henkilöstöstrategia kattaa kaikki työsuhteen elinkaaren vaiheet, ja että strategia toimii tarkoituksenmukaisesti rakenteensa ja kyvykkyyksien mukaan.

Henkilöstöjohtaja on kommunikoiva muutoksen johtaja, jolla on systemaattinen tapa toimia. Hän toimii liiketoiminnan kumppanina luomalla tehokkaat suorituksen, osaamisen ja johtamisen mallit.

Taitotalo on verkottunut hyvin laajalle toimialan luonteen ja yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi, jonka takia henkilöstöjohtajalla on vastuuta sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä. Hän vastaa työnantajamielikuvasta ja osallistuu yhteiskunnalliseen koulutuskeskusteluun eri foorumeissa. Sisäinen viestintä painottuu muutoksista ja strategiasta viestimiseen oman organisaation sisällä.

Valittavalta henkilöltä odotetaan kattavaa kokemusta henkilöstöjohdollisista tehtävistä ja työsuhdeasioiden hoitamisesta ja -kehittämisestä. Tämän lisäksi henkilöllä tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. Valittavalla henkilöllä on hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Henkilö pystyy luotaamaan toimintaa sekä strategisesti että operatiivisesti. Toimialan luonne sekä Taitotalon nykytilanne tuovat hänestä parhaat puolet esiin; kyvyn uudistaa, toimeenpanna ja uudistua.

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa Göran Hernberg 0500 409 779 tai sähköpostitse goran.hernberg@compasshrg.fi.

Hakeminen

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen mahdollisimman pian, viimeistään 26.4.2020 mennessä alla olevan “Lähetä hakemus” painikkeen kautta.