Byggeleder boligprosjekter

Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for NOK 20 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter. Alle boligene fra Bakke leveres nøkkelferdige. Det betyr med hvitevarer, peisovn, ferdigplen, asfaltert oppkjørsel og terrasse. Du kan flytte rett inn!

BYGGELEDER BOLIGPROSJEKTER

Byggeleder skal sørge for god og trygg drift av store og spennende boligprosjekter med egenutviklede rekkehus og kjedede og frittstående eneboliger. Vi søker en faglig dyktig byggeleder som trives i en operativ lederrolle, og som fokuserer på kvalitet i alle ledd. Bakke AS skal ha høy kvalitet i byggeprosjektet, i kunderelasjonen og mot underleverandører.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Daglig ansvar for drift av byggeplass og tilrettelegge for de som til enhver tid er utførende på prosjekt
 • Sikre kvalitet i utførelsen ved å bruke selskapets KS-systemer
 • Oppfølging av HMS på byggeplass og gjennomføre vernerunder
 • Ansvar for fremdriftsplanlegging, styring og oppfølging, herunder også økonomioppfølging for utvalgte underentreprenører og egenproduksjon
 • Delta og bidra i fremdriftsmøter i samråd med prosjektleder
 • Ansvar for gjennomgang av tegninger, akkorder/timer og gjennomføre oppstartsmøter
 • Sørge for at boliger leveres i henhold til leveransebeskrivelse og salgskontrakt.

Kvalifikasjoner:

 • Mesterbrev, fagskole eller bachelorutdannelse innen relevante fagområder
 • Erfaring fra ledelse og drift på byggeplass med egne ansatte og/eller underentreprenører og økonomioppfølging
 • Gode kunnskaper innenfor de ulike fagområdene på byggeplass
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-systemer for drift og byggeprosess
 • Det er ønskelig med erfaring fra trehusbygging.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe systematisk i et hektisk arbeidsmiljø
 • Flink til å skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Opptatt av- og forstår viktigheten av god kundetilfredshet gjennom hele byggeprosessen.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling der du i stor grad kan påvirke egen arbeidssituasjon
 • Konkurransedyktige betingelser og mulighet til å påvirke egen lønn gjennom resultater
 • Et vel anerkjent, solid og offensivt selskap i sterk vekst
 • Meget godt fagmiljø innen trehusbygging

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Martine Haugen 413 39 270. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Daglig leder

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til en bedrift med over 100 ansatte og et årlig salg på over en milliard kroner. Selskapet har tre forretningsområder: leilighetsprosjekter, småhus og tomteutvikling.

Bakkegruppen Utleie AS (BG Utleie) er et datterselskap i Bakkegruppen som driver montering og utleie av utstyr til byggenæringen med hovedfokus på mindre og mellomstore entreprenører. Vi tilbyr utleie av kapitalkrevende utstyr som stillas, brakkerigger, lagercontainere, hjulbrakker, sikringsgjerder og lignende til bygge- og anleggsnæringen på sentrale østlandsområdet. Vi har kontor sammen med Bakkegruppen på Aurskog og nyter godt av konsernets kompetanse innen spesielt små og mellomstore entrepriser med høyt tempo og krav om kvalitet og korte tidsfrister. Selskapet omsetter ca 35 millioner kroner i 2019 og vi har 22 ansatte.

Vår nåværende daglig leder skal snart gå i pensjon og vi søker hans arvtaker.

DAGLIG LEDER TIL BG UTLEIE AS

Operativ ledelse, forretningsutvikling og resultatfokus

Vi ser et stort potensiale for videreutvikling av selskapets forretningsområder og organisasjon, og vi tror at du som blir vår nye daglig leder raskt vil se de samme mulighetene. BG Utleie skal ledes med fokus på våre kunder, kvalitet i alle leveranser og økonomiske resultater.

Ansvarsområder:

 • Budsjett og resultatansvar for hele selskapet
 • Utvikle eksisterende kunder og bidra til økt nysalg
 • Lede selskapets 22 ansatte og videreutvikle våre arbeidsprosesser
 • Sikre gode innkjøp, leasingavtaler og finansieringsmodeller

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen økonomi/markedsføring/byggfag
 • Tydelig og engasjert lederstil med fokus på kunder og marked
 • Strukturert og systematisk med høy gjennomføringsevne
 • Dyktig relasjonsbygger både internt og eksternt
 • Meget god i norsk muntlig og skriftlig

BG Utleie tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter i et selskap med store ambisjoner.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Leder prosjektering og byggesak

Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for NOK 20 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter. Alle boligene fra Bakke leveres nøkkelferdige. Det betyr med hvitevarer, peisovn, ferdigplen, asfaltert oppkjørsel og terrasse. Du kan flytte rett inn!

Leder prosjektering og byggesak

Bakke AS oppretter en ny stilling som leder for en gruppe bestående av fire konstruktører. Du skal lede og koordinere arbeidet med produksjon av arbeidstegninger, konstruksjonstegninger, terrengprofiler og salgstegninger. Gruppen du skal lede utfører også detaljprosjektering og videreutvikler elementer og systemer til boligproduksjon.

Du blir ansvarlig for å sikre kvalitet og fremdrift i byggesakene mot offentlig myndighet fra ferdig regulert tomt til og med godkjenning av igangsetting (IG). Dette innebærer blant annet rollen som ansvarlig søker, kontroll av tegninger, rammesøknader og å delta på forhåndskonferanser. I tillegg vil du bidra i tidlig fase prosjektutvikling og planprosesser (regulering).

Stillingen er ved hovedkontoret i Aurskog og rapporterer til daglig leder i Bakke AS.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som ingeniør eller arkitekt
 • Erfaring med byggesak og reguleringsprosesser for boligprosjekter
 • God kjennskap til tekniske forskrifter og offentlig saksbehandling av byggeprosesser
 • Erfaring med ledelse/prosjekteringsledelse/prosjektledelse

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Kommersiell forståelse og fokus på fremdrift i prosjektene
 • Evne til å jobbe strukturert i et hektisk arbeidsmiljø
 • Flink til å skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Trives med ledelse og opptatt av å videreutvikle medarbeidere faglig og personlig

Vi tilbyr:

 • En nyopprettet stilling med gode muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Ett vel anerkjent, solid og offensivt selskap i sterk vekst
 • Meget godt fagmiljø innen trehusbygging

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Prosjektleder bolig

Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for NOK 20 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter. Alle boligene fra Bakke leveres nøkkelferdige. Det betyr med hvitevarer, peisovn, ferdigplen, asfaltert oppkjørsel og terrasse. Du kan flytte rett inn!

PROSJEKTLEDER BOLIG

Prosjektleder har ansvaret for store og spennende boligprosjekter med egenutviklede rekkehus, kjedede eneboliger og frittstående eneboliger. Vi søker en faglig sterk person med utdannelse som ingeniør eller teknikker, relevant arbeidserfaring og gode resultater fra tidligere arbeidsforhold.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede byggeprosjekter fra ferdig regulert tomt og fram til overlevering av bolig
 • Kalkulasjon og prosjektøkonomi
 • Drift av byggeplass
 • Oppfølging av Bakkes kvalitet- og resultatmål
 • Sikre og følge opp rutiner for bygging, SHA og kundetilfredshet

Kvalifikasjoner:

 • Mesterbrev, fagskole eller bachelorutdannelse innen relevante fagområder
 • Erfaring fra ledelse av byggeplass, totalprosjekter, kontrahering og økonomistyring
 • Gode kunnskaper innenfor de ulike fagområdene på byggeplass
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-systemer for drift og byggeprosess

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe strukturert i et hektisk arbeidsmiljø
 • Flink til å skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Opptatt av- og forstår viktigheten av god kundetilfredshet gjennom hele byggeprosessen

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling der du i stor grad kan påvirke egen arbeidssituasjon
 • Konkurransedyktige betingelser og mulighet til å påvirke egen lønn gjennom resultater
 • Et vel anerkjent, solid og offensivt selskap i sterk vekst
 • Meget godt fagmiljø innen trehusbygging

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Senior Business Controller

Norges største Nissan og Subaruforhandler ble etablert i 1947. Fra 2017 også Hyundai-forhandler. Det som startet som et verksted på Bislet utviklet seg raskt. I dag har Birger N. Haug avdelinger i Oslo, Bærum, Asker, Romerike, Follo, Buskerud og Røyken, samt felles skade/lakk avdeling i Oslo. Vi er 300 ansatte innenfor salg av nybil, bruktbil, verksted, skadeavdeling, bilutleie og klargjøring.

Våre kjerneverdier har siden 1947, vært kvalitet og omtanke. Kvalitet fordi det skal være kvalitet på alle produkter vi selger, og aller viktigst kvalitet på det arbeidet vi utfører. Omtanke fordi vi bryr oss, viser interesse, og har toleranse og respekt for andre mennesker både medarbeidere og kunder.

Birger N. Haug har de siste årene hatt solid vekst og forventer å omsette for over NOK 2 mrd. (8 000 biler) i 2018.For mer informasjon se bnh.no

Senior Business Controller

Som Senior Business Controller har du hovedansvaret for å sikre at lønnsomheten og kostnadssiden i selskapet utvikler seg i takt med vedtatte mål og strategi. Stillingen har en sentral rolle i utarbeidelse av budsjetter og ansvar for at månedsrapportering går som forventet. Styring og kontroll av likviditet og varelager er sentrale arbeidsoppgaver i stillingen. Videre vil du ha et overordnet ansvar for å lede prosjekter innen lønnsomhet knyttet til en kompleks verdikjede. Å lede implementering av nye  økonomistyring og rapportering inngår også i stillingens ansvarsområde.  Du skal bidra i både strategiske og operasjonelle problemstillinger på en konstruktiv måte, basert på gode analyser og solid forretningsforståelse.

Vi ser etter deg som har utdanning på masternivå innen økonomiske fag og med erfaring fra økonomiledelse og controlling i større virksomheter. Du er strategisk, men har også kontroll på at selskapets rutiner og prosesser holder høy standard. Du er løsningsorientert og villig til å lede prosjekter og prosesser fra A til Å.  Som person evner du å motivere og veilede kolleger for å oppnå felles mål og trivsel. Du er strukturert, handlekraftig, selvstendig, relasjonsbyggende og kommunikativ i din adferd. Erfaring med controlling/økonomistyring i handelsvirksomheter/kapitalvare vektlegges. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til økonomisjef.

For mer informasjon om stillingen, kontakt gjerne Compass Human Resources ved Hanna Kaupang på tlf. 481 72 822 eller Øyvind Bakken på 907 00 392, eller besøk www.compass.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt overfor oppdragsgiver. Kortfattet søknad og CV lastes opp snarest via «Søk her».

Ingeniør/bygningstekniker

Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for NOK 20 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter. Alle boligene fra Bakke leveres nøkkelferdige. Det betyr med hvitevarer, peisovn, ferdigplen, asfaltert oppkjørsel og terrasse. Du kan flytte rett inn!

Ingeniør/bygningstekniker

Dimensjonering – detaljprosjektering – tegninger

Bakke AS har hatt en meget positiv utvikling de siste årene, og vi skal nå styrke vårt tekniske team ved fabrikken på Aurskog. Vår nye medarbeider vil inngå i et team med tre dyktige kollegaer med solid kompetanse innen prosjektering av rekkehus, kjedede eneboliger og frittstående eneboliger. Vi søker en faglig engasjert person som samarbeider godt med resten av teamet og øvrig organisasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Produsere arbeidstegninger, konstruksjonstegninger, terrengprofiler og salgstegninger
 • Gjennomføre beregninger og dimensjonere bærende konstruksjoner
 • Utføre detaljprosjektering og videreutvikle elementer og systemer
 • Kontakte aktuelle underentreprenører på ulike fag
 • Andre oppgaver som kan støtte produksjonen på byggeplass

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse fra ingeniørhøyskole eller teknisk fagskole innen relevant fagområde
 • Erfaring fra noen av arbeidsoppgavene som er listet ovenfor
 • Gjerne erfaring fra byggeplass
 • Kunnskaper om bruk av tegneprogram (vi bruker DDS), BIM, Excel mm
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe strukturert i et hektisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Meget godt fagmiljø innen trehusbygging
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et vel anerkjent, solid og offensivt selskap i sterk vekst

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources AS ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.