Afdelingsleder

Danmark står overfor en historisk omstilling af energisystemet, og du vil som afdelingsleder for Fleksibilitet og Systemydelser være med til at skabe forudsætningerne for en effektiv grøn omstilling gennem udvikling af elmarkederne både nationalt og internationalt. Du vil få en central rolle i en organisation, der har en tydelig, veldefineret og samfundsrelateret vision og strategi.

Stort ansvar for udviklingen af elmarkederne
Elsystemet er i hastig forandring med fokus på indpasning af vedvarende energi og accelerering af nye teknologier og digitale løsninger, der skaber grundlag for øget fleksibilitet i elmarkedet. Energinet står overfor en stor opgave, idet man skal være med til at sikre, at Danmark kommer i mål med den grønne omstilling. Udviklingen af nationale og internationale elmarkeder er afgørende for en fortsat sikker og effektiv grøn omstilling.

Du bliver leder af afdelingen Fleksibilitet og Systemydelser, hvor du sammen med 15 medarbejdere har som hovedopgave at styrke fleksibiliteten i elmarkedet og udvikle nationale og internationale systemydelser. Et væsentligt fokusområde i afdelingen er at reducere adgangsbarrierer for nye aktører og teknologier i systemydelsesmarkedet – bl.a. gennem aktivt brug af pilotprojekter. Du har fokus på at gennemføre udviklingsprojekter med aktørerne i elmarkedet, hvor markedsrammerne tilpasses til et grønt elsystem og fremtiden teknologier og digitale markedsrammer. Dette sker bl.a. gennem implementering af nye digitale markedsplatforme nationalt og internationalt.

En anden vigtig opgave er den overordnede strategiske ledelsesrolle. Du skal gå foran i implementeringen af Elsystemansvars ledelsesgrundlag – ikke blot i egen afdeling, men også sammen med kollegaer bredt i organisationen. Der sættes fokus på at tænke langsigtet og handle rettidigt, samtidig med at man aktivt søger udsyn for at få indsigt til den bedst mulige markedsudvikling. Du har fokus på medarbejdernes udvikling, herunder at den høje faglighed fortsat går hånd i hånd med innovation og nysgerrighed på, hvilke nye løsninger, der skal til i den næste fase af den grønne omstilling.

Kommunikerende og udviklingsorienteret leder med branchekendskab
Vi søger en profil, der har erfaring fra elmarkedet – enten fra forbrugs- eller produktionssiden eller fra en brancheorganisation. Det er væsentligt, at du har en indgående forståelse for de mekanismer, der gør sig gældende, herunder gerne i markedet for systemydelser. Desuden er du en motiverende og udviklingsorienteret leder, der kan sætte en visionær retning – ikke blot for dine egne medarbejdere, men også for området.

Som person er du nysgerrig og forandringsparat. Din vedholdenhed sætter dig i stand til at skabe resultater, som du frembringer via din gode kommunikative evner og din sans for at skabe gode samarbejder i bred forstand. Rollen kræver helt naturligt interessentforståelse, men den kræver i lige så høj grad modet til at udfordre status quo.

Udviklingen af elmarkedet er i høj grad en international opgave, hvorfor der vil være rejseaktivitet i jobbet.

Interesseret?
Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Søren Krogstrup, Partner på telefon +45 70 20 12 75. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om Energinet:
Energinet Elsystemansvar A/S har ansvar for, at der til enhver tid er balance mellem produktion og forbrug i det danske elsystem. Virksomheden er til stede i verden, særligt i Norden og i Europa, hvor man deler viden og er med til at udvikle fælles netregler, driftssamarbejder og elmarkeder. Og endelig har man fingeren på pulsen med rettidige og langsigtede analyser af og planer for et fremtidigt, sammenhængende energisystem.

Energinet Elsystemansvar A/S er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Virksomhedens kultur hænger tæt sammen med dette samfundsansvar, og man arbejder aktivt med FN’s verdensmål om bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan Energinet være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at man evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i kulturen. Energinet bestræber sig på at lytte, involvere og dele viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægges der vægt på konstant udvikling som organisation og som mennesker.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Fredericia 
Reference2010.049
Virksomhed: 
Energinet

Kontakt:

Afdelingsleder for Projektoptimering

Forandringsledelse, Project Excellence – store anlægsprojekter
Ny Lederstilling med stor indflydelse. Udvikling og opgradering af eksisterende el-transmissionsnet. Stort fokus på change managment, effektiv projekteksekvering, optimering af eksisterende processer. Stor indflydelse på hele Energinet og deres fremtidige projekteksekvering. Multiple projekter – høj kompleksitet og store årlige anlægsbudgetter.

Optimering og eksekvering af projekter
Du bliver leder for afdelingen Projektoptimering, som på nuværende tidspunkt består af 17 dygtige projekt- og programledere. Du skal sikre fremdrift i projekterne og tværorganisatorisk samarbejde med de afdelinger, der leverer ressourcer og specialistviden til projekterne. Sammen med dit team sikrer du, at der opnås investeringsbeslutning på projekter i Eltransmission, og du etablerer de nødvendige anlæg via de projekter, som afdelingen har ansvaret for. Sammen med dit team sikrer du ligeledes en effektiv styring af projekternes kvalitet, tid, økonomi, ressourcer, interessenter og leverandører. Sideløbende bidrager du i tæt samarbejde med søsterafdelingen Projektledelse, som har ansvar for at styre større etableringsprojekter, til at udvikle projektmiljøet, herunder projektledelse som disciplin og selve projektmodellen.

Etableringen af den nye afdeling sikrer større ledelsesmæssig fokus og øget opmærksomhed på projekter med høj volumen og behov for standardisering. Der er øget fokus på projekternes eksekveringsevne, da disse er af stor strategisk betydning for Eltransmission. For at kunne løfte udfordringen med en stor og stigende portefølje af projekter, som skal eksekveres i de kommende år, er der behov for, at der tænkes nyt og fokuseres på effektiv styring, agilitet, standardiserede løsninger, løbende læring, effektivisering af arbejdsprocesser og måden, der gennemføres projekter og bygges anlæg på.

Du bliver en del af et velfungerende og dynamisk lederteam bestående af godt 25 lederkolleger i Eltransmission – og i dagligdagen indgår du i lederteamet for området Anlægsoptimering, som består af tre afdelinger.

Leder med stærk projektteknisk baggrund, resultatorienteret og vedholdende people-person
Med din brede erfaring i projekteksekvering og -optimering formår du at tage ejerskab og intensivere denne udvikling, mens du med en skarp forretningsforståelse sikrer et tillidsfuldt og proaktivt samarbejde med organisationen. Din erfaring med ledelse gør dig i stand til at lede og motivere højt specialiserede medarbejdere. Din åbne og situationsbaserede ledelsesstil skaber de bedste rammer for afdelingens succes og udvikling.

Du har en længerevarende uddannelse som ingeniør. Det forventes, at du har mindst fem års erfaring med personaleledelse og dokumenteret erfaring med projekteksekvering af større anlægsprojekter og optimering heraf – fx i form af LEAN. Da du har en bred samarbejdsflade både eksternt og internt, er det vigtigt, at du er stærk i din mundtlige og skriftlige kommunikation – især på dansk, men også på engelsk.

Som leder bidrager du med dine evner inden for tværorganisatorisk samarbejde til at skabe gode

samarbejdsrelationer på alle niveauer i en stor organisation og sikre høj kvalitet i afdelingens leverancer. Du er en lydhør, involverende og vedholdende leder, der bruger dine styrker til at motivere dine medarbejdere gennem delegering, sparring og åbenhed. Endeligt kan du bevare roen og overblikket i alle situationer, ligesom du har gennemslagskraft og handlekraft til både at stå fast og reagere her og nu om nødvendigt.

Kontakt og ansøgning
Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Send venligst din ansøgning med CV via Compass’ hjemmeside www.compasshrg.com. Uagtet ansøgningsfristen behandler vi ansøgninger løbende. Vi beder dig derfor ansøge hurtigst muligt for at sikre, at din ansøgning bliver taget i betragtning. Har du spørgsmål inden da, så kontakt meget gerne Senior Konsulent Claus Mengel-Niemann på +45 22 63 33 77. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Virksomhed
Energinet står i disse år over for store opgaver både i forbindelse med udvikling og optimering af det eksisterende el-net og i forbindelse med en masse nye anlægsprojekter. I takt med omstillingen til grøn energi bliver elsystemet i stadig højere grad krumtappen i det danske energisystem. Derfor udbygger Energinet Eltransmission elinfrastrukturen for ca. 4 milliarder kroner om året.  Der skal blandt andet fortages massive investeringer i det eksisterende transmissionsnet, fx lednings-og stationsanlæg, ligesom der skal gennemføres kabellægninger af eksisterende luftledninger og løbende etablere tilslutninger af forbrug og produktion i nettet.
Læs mere på energinet.dk

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt 
Arbejdssted:
Erritsø, Fredericia
Reference: 1912.331
Virksomhed: Energinet – Eltransmission A/S

Kontakt: