Senior Property Claims Handler to Zurich Nordic

If you are a customer centric and engaging person that would like to join an innovative Claims team, then we would love to hear from you! We are looking forward to getting to know you!

Senior Property Claims Handler

Zurich Nordic have 190 employees and offers local and global insurance programs both standardized as well as individually tailored. Our customers are mainly international and large industrial companies. Our Nordic Claims department works with a wide range of claims within different Lines of Business for Customers in Nordic as well as in the rest of the world. We are now looking for an outgoing and positive person to join our Claims department as a Senior Property Claims Handler.

Zurich Nordic is a true cross border team and as a Senior Property Claims Handler you will independently handle all kind of claims across Nordic including large and complex claims. Your way of working is effective, proactive and efficient and you deliver excellent claims service supporting both the customer and Zurich. You communicate daily with different stakeholders such as customers, brokers, claimants, experts, underwriters and claim colleagues. You also gather relevant evidence and information to accurately assess the value of the claim and to recognise potential fraud/recovery indicators. The job includes regular contact with regional and global referral points.

The work location for this position is in Stockholm.

Qualification and experience:

·       Several years of experience of working within a technical Property claims environment, experience in other Lines of businesses is of course welcome

·       Excellent Technical knowledge along the claims handling core processes

·       Working with International Claims Handling

·       Relevant business/industry qualifications

·       Strong verbal and written communication skills in English are required, other Nordic languages a plus

Skills and competencies:

·       Ability to deliver excellent customer service

·       Proactive and innovative approach to claim solutions

·       Problem solving, decision making and judgment skills

·       Good communication and negotiation skills

As a person, you recognize the benefit of providing excellent customer service. You are accurate in your work and solution oriented. You are a team player and fast moving. You like working independently but with good abilities to co-operate with both customers and colleagues.

Apply for this exciting position now!

The recruitment process is carried out together with Compass Human Resources Group. Please submit your CV and application via the application link. If you would like to find out more about the role please do not hesitate to contact Recruitment Consultants Jens Holmberg 070 377 06 20, Anders Carlsson 070 766 26 91 or Research Consultant Jeanette Mellborg 073 324 43 83.

Zurich is one of the world’s leading insurance groups, and one of the few to operate on a global basis. Our mission is to help our customers understand and protect themselves from risk. With about 53,000 employees serving customers in more than 210 countries, we aspire to become the best global insurer as measured by our shareholders, customers and employees. We help individuals, small and medium sized companies and global corporations around the world understand and protect themselves from risk by offering a wide range of insurance products, solutions and advisory services.

At Zurich we believe that having a culture of inclusion is essential in delivering good results. Attracting, retaining and developing a diverse workforce where employees feel valued, respected and empowered allows people to reach their full potential.

So be challenged. Be inspired. Help us make a difference.

Full-stack-utviklere

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Norges Bank skal være en åpen og veldrevet sentralbank.

Norges Bank skal være blant de ledende sentralbankene i fornyelsen av pengepolitikken og i den videre moderniseringen av betalingssystemet. Videre skal sentralbanken ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Åpen og aktiv kommunikasjon skal bidra til forståelse for bankens rolle og utøvelsen av bankens oppgaver.

Bankens grunnverdier er lagånd, integritet, nyskaping og kvalitet. Norges Bank skal ha en kostnadseffektiv og forsvarlig ressursbruk og legge til rette for gode arbeidsforhold, ansvarlig eierskap og miljøhensyn i virksomheten.

2 full-stack-utviklere

Vi skal ansette to utviklere som brenner for å bruke sin kompetanse og sine evner på å lage gode IKT systemer. Norges Bank ønsker å få med to nye utviklere på laget som utvikler og forvalter systemporteføljen til Sentralbanken. Dette er en spennende mulighet til å utvikle din faglige kompetanse samtidig som du bidrar til et samfunnsoppdrag med stor betydning i en av landets fremste samfunnsinstitusjoner.

Enhet for IKT i Norges Bank er ansvarlig for systemporteføljen til Sentralbanken som består av både standard og egenutviklede løsninger. Nå flyttes porteføljen til en modernisert driftsplattform og vi ønsker å styrke intern kompetanse og kapasitet på området for systemutvikling og systemforvaltning. IKT består av om lag 60 ansatte fordelt på 6 seksjoner; Virksomhetsstøtte, Samfunnskritiske systemer, Virksomhetskritiske systemer, Data Management, Sikkerhet og Drift.

Vi ser etter deg som liker å ta et helhetlig ansvar for systemporteføljen. Du liker å utvikle og drifte det du har lagd; rette feil, forbedre og videreutvikle. Du gjør ditt ytterste for å utvikle sikre, stabile og robuste systemer. Merk gjerne søknaden dersom du har en preferanse for en av seksjonene.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og forvalte systemer i seksjonens systemportefølje herunder
  • Kode med høy kvalitet som er enkel å forvalte og støtter automatisert testing
  • Videreutvikle og forbedre eksisterende kodeverk
  • Videreutvikle basert på forretningsbehov, målbilder og teknisk gjeld
  • Feilsøke, identifisere og rette feil i produksjonen og anbefale proaktivt forbedringer for eksisterende løsninger
 • Drifte systemene i seksjonens systemportefølje:
  • Installere og oppgradere/patche
  • Optimalisering og tuning
  • Håndtere hendelser og avvik, samt følge opp og løse gjentakende hendelser
 • Helhetlig ansvar for seksjonens systemportefølje (utvikling, forvaltning og drift):
  • Samarbeide tett med forretningssiden om behov og krav
  • Utarbeide planer for gjennomføring av endringer, og utføre disse
  • Teste i samsvar med gjeldende testmetodikk
  • Bistå prosjekter med utviklingsaktivitet på eksisterende eller nye systemer
 • Samarbeide med seksjon IKT Sikkerhet i forebygging og håndtering av sårbarheter og sikkerhetshendelser
 • Samarbeide tett med eksterne tjenesteleverandører, inkludert leverandører basisdrift og systemer
 • Stillingene kan delta i vaktordninger. Kvelds- og helgearbeid må påberegnes, spesielt for planlagte produksjonsendringer og håndtering av hendelser og avvik.

Seksjonen IKT Data Management leverer datatjenester til sentralbankens ulike fagavdelinger. Datatjenestene omfatter innhenting, bearbeiding og tilgjengeliggjøring av kvalitetssikret økonomisk statistikk og markedsinformasjon til analyse og forskningsformål. Funksjonen har ansvar for utvikling av sikre og kostnadseffektive data- og analyseplattformer til et av Norges fremste fagmiljø innen økonomiske prognoser.

Seksjonen IKT Virksomhetskritiske systemer har ansvar for utvikling og forvaltning av fagsystemer på områdene for markedsoperasjoner, kontante betalingsmidler og administrative tjenester. Seksjonen leverer IT tjenester til sentralbankens operative og administrative funksjoner og bidrar aktivt til modernisering av virksomhetskritiske prosesser ved bruk av teknologi.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor/Master innen IT – relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Erfaring som .NET utvikler, fortrinnsvis full-stack
 • Erfaring med systemforvaltning og systemdrift
 • Kjennskap til ITIL prosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Der er en fordel med erfaring innen skybaserte løsninger (Azure aller andre), agile arbeidsformer, DevOps og /eller finansiell sektor.
Nyutdannede vil også bli vurdert.

Spesielle Krav

For stillingene kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli veri?sert. Den som ansettes i seksjonen for Virksomhetskritiske systemer må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven. Dette kan også bli aktuelt for den som blir ansatt i seksjonen for Data Management.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og kvalitetsbevisst
 • Høy integritet
 • Proaktiv med evne til å prioritere
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En sentral og ansvarsfull rolle i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Interessante faglige utfordringer i en kompleks organisasjon som har ansatte med høyt kompetansenivå
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Rom for å påvirke utviklingen av fagområdet og teamet
 • Mulighet til å samarbeide med andre fagmiljøer innenfor IKT og forretningsområdene

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke direkte via søknadsknappen, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Vi vil intervjue kandidater fortløpende.

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst kontakt vår rekrutteringspartner Compass Human Resources, ved Bjørn Erik Graff, telefon 970 555 87 eller Martine Børsum, telefon 413 39 270.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.

Senior Controller

Alfred Berg ble etablert i Stockholm 1863 og er i dag en ren nordisk kapitalforvalter. Selskapet har et av de mest kompetente forvaltningsmiljøene for nordiske renter og nordiske aksjer. Total kapital på 200 milliarder kroner forvaltes i dag av selskapets nordiske forvaltningsteam. Selskapet har 60 ansatte hvorav 5 i Stockholm mens resterende er på hovedkontoret i Oslo. Alfred Berg er BNP Paribas nordiske forvalter og varemerke for nordiske fond og forvaltning. Alfred Berg eies av ansatte i selskapet og av BNP Paribas Asset Management.

Senior Controller

Alfred Berg fortsetter den positive utviklingen i det nordiske markedet og ser nå etter en person som kan være med å utvikle økonomiavdelingen sentralt. Som Senior Controller får du muligheten til å være en viktig ressurs i selskapets videre ekspansjon som en sterk nordisk kapitalforvalter i det nordiske markedet. Du vil være en sentral sparringspartner for CFO, og inngå i et team på fire Controllere.

Arbeidsoppgaver: 

 • Månedlig og kvartalsvis rapportering til morselskapet BNP, ledelse og offentlige myndigheter
 • Årsoppgjør og skatteberegninger
 • Utarbeidelse av økonomiske analyser, modellering og lønnsomhetsvurderinger for beslutningsunderlag til ledelsen
 • Bidra i videreutvikling av rutiner, prosesser og intern kontroll i økonomifunksjonen
 • Være en ressursperson på systemer og it-verktøy
 • Ad hoc prosjekter

Hvem er du?
Du har en sterk akademisk bakgrunn med MSc i finans, regnskap eller økonomi og 5-10 års relevant erfaring. Du har god evne til å lære nye systemer, gjerne Power BI eller andre lignende, og du ser kontinuerlig etter muligheter for å effektivisere og forenkle. Du har gode norsk og engelsk ferdigheter, både skriftlig og muntlig. Vi tror at du er strukturert og analytisk med høyt nøyaktighetsnivå og numeriske ferdigheter. Du tar ansvar for arbeidet ditt, er løsningsdrevet og har evnen til å prioritere. Som kollega er du fleksibel og positiv med sterk vilje til å samarbeide både lokalt og internasjonalt. At denne rollen krever et høyt nivå av integritet.

Hva tilbyr vi deg?

Hos Alfred Berg deltar du i et variert utvalg av oppgaver og stimulerende prosjekter. Vi jobber i et dynamisk miljø, preget av en internasjonal kontekst og samarbeid mellom mennesker i forskjellige avdelinger. Stillingen har konkurransemessige betingelser og inngår i selskapets bonusprogram. Alfred Berg har også et fordelaktig forsikrings- og pensjonsprogram. Arbeidsplassen er på Aker Brygge i Oslo.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke direkte via denne siden eller via www.compass.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Vi vil intervjue kandidater fortløpende.

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst kontakt vår rekrutteringspartner Compass Human Resources, ved Bjørn Erik Graff, telefon 970 555 87 eller Anne Qvenild, telefon 977 23 235.

Senior Fund Accounting Controller

Alfred Berg ble etablert i Stockholm 1863 og er i dag en ren nordisk kapitalforvalter. Selskapet har et av de mest kompetente forvaltningsmiljøene for nordiske renter og nordiske aksjer. Total kapital på 200 milliarder kroner forvaltes i dag av selskapets nordiske forvaltningsteam. Selskapet har 60 ansatte hvorav 5 i Stockholm mens resterende er på hovedkontoret i Oslo. Alfred Berg er BNP Paribas nordiske forvalter og varemerke for nordiske fond og forvaltning. Alfred Berg eies av ansatte i selskapet og av BNP Paribas Asset Management.

Senior Fund Accounting Controller

Alfred Berg fortsetter den positive utviklingen i det nordiske markedet og ser nå etter en person som kan være med å utvikle økonomiavdelingen sentralt. Som Senior Fund Accounting Controller vil du få en sentral rolle i å følge opp fondene, og vil rapportere til CFO. Dette er en variert og faglig rolle, og vil gi deg en stor kontaktflate i et av Nordens mest spennende forvaltningsmiljøer.

Arbeidsoppgaver: 

 • Rapportering til ledelse, offentlige myndigheter og til store institusjons kunder
 • Oppfølging og utvikling av regnskapsprosessene for fondene
 • Skattemessige vurderinger
 • Kontakt med revisor og oppfølging av norske og svenske fond
 • Støtte til CFO
 • Ad-hoc rapportering / analyse etter behov

Hvem er du?
Du har en solid akademisk bakgrunn med B.Sc i finans, regnskap eller økonomi og 5-10 års relevant erfaring. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Du har god evne til å lære nye systemer, gjerne Power BI eller andre lignende. Du  har gode norsk og engelsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig .Vi tror at du er strukturert og analytisk med høyt nøyaktighetsnivå og numeriske ferdigheter. Du tar ansvar for arbeidet ditt, er løsningsdrevet og har evnen til å prioritere. Som kollega er du fleksibel og serviceinnstilt med sterk vilje til å samarbeide både lokalt og internasjonalt. Rollen krever et høyt nivå av integritet.

Hva tilbyr vi deg?

Hos Alfred Berg deltar du i et variert utvalg av oppgaver og stimulerende prosjekter. Vi jobber i et dynamisk miljø, preget av en internasjonal kontekst og samarbeid mellom mennesker i forskjellige avdelinger. Stillingen har konkurransemessige betingelser og inngår i selskapets bonusprogram. Alfred Berg har også et fordelaktig forsikrings- og pensjonsprogram. Arbeidsplassen er på Aker Brygge i Oslo.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke direkte via denne siden eller via www.compass.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Vi vil intervjue kandidater fortløpende.

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst kontakt vår rekrutteringspartner Compass Human Resources, ved Bjørn Erik Graff, telefon 970 555 87 eller Anne Qvenild, telefon 977 23 235.

Markedsansvarlig

Witor Entreprenør AS ble etablert i 2016 basert på erfaring fra bygging av hus og leiligheter siden 1987. Vi har spesialisert oss via LeilighetsExperten på bygging av leilighetsbygg/blokker og hadde i 2020 en aktivitetsomsetning på 103 millioner. Vi har en relativt liten organisasjon, men er i sterk vekst. I en krevende bransje liker vi å være minst ett steg foran – vi benytter bransjens beste løsninger for planlegging og gjennomføring av prosjekter for å utføre arbeidet med riktig kvalitet til lav pris med fokus på kvalitet, effektivitet og kontroll i byggeprosessene.

Witor Entreprenør AS har kontorer sentralt på Eiksmarka i Bærum med kort vei til T-bane/offentlig kommunikasjon.

Til nyopprettet stilling søker vi:

Markedsansvarlig


Selvstendig – Initiativrik – Strukturert

Er du en dyktig markedsfører som har lyst til å være det sentrale bindeleddet mellom boligkjøperen og utbygger? Da har du nå muligheten til å være med å forme en helt nyopprettet stilling i vårt selskap. Vi er en totalentreprenør som ønsker å tilby denne tjenesten i alle våre prosjekter, uavhengig av om vi selv er byggherre eller om vi bygger på vegne av noen andre. Her vil du få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og være med å videreutvikle markedsarbeidet og påvirke salgsresultater og markedskjennskap til et spennende selskap i sterk vekst.

Vi ønsker at de som kjøper en leilighet eller en bolig i våre prosjekter skal få tett og god oppfølging helt fra starten av og vi ser etter deg som har erfaring med og interesse for å ta ansvaret for disse oppgavene:

 • Være med å selge inn Witor som selskap overfor en byggherre, og ha tett dialog med byggherre underveis i prosjektet.
 • Forhandle og kontrahere avtaler med leverandører på tilvalgs og standard produkter.
 • Ansvarlig for etablering av showroom.
 • Tilrettelegge all kunde informasjon i prosjektet (her bruker vi programmet APEX)
 • Gjennomføre tilvalgs møter med leilighetskjøperne
 • Være vår kontakt mot megler og leilighetskjøpere
 • Ansvarlig for informasjon til leilighetskjøpere under byggeperioden
 • Gjennomføre overtagelser
 • Markedsansvar for egne leilighetsprosjekter
 • Utarbeide markedsplaner og budsjetter med tilhørende implementeringen og oppfølging for egne prosjekter
 • Planlegge og gjennomføre events
 • Gi gode markedsfaglige råd og støtte til prosjektene
 • Skrive pressemeldinger, innlegg i lokalaviser og i andre relevante kanaler
 • Utvikle effektivt markedsmateriell som bidrar til å sikre prosjektenes salgsmål, bidra til god kundetilfredshet og økt markedskjennskap til vårt varemerke

Kvalifikasjoner

 • Høyere universitets- eller høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder
 • Erfaring fra digital markedsføring og gjerne utvikling av kundereiser
 • Gjerne bransjeerfaring fra bolig, men ikke en forutsetning.
 • Sterk formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til Google Analytics, Google Ads, og/eller andre digitale markedsføringsplattformer
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe med høyt tempo og korte frister
 • Selvstendig, initiativrik og selvgående

Som selskap er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Jonny Arnesen i Compass Human Resources på telefon 924 96 992. Klikk på søknadsknappen for å registrere din CV og søke stillingen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktperson på e-post.

Søknadsfrist: Snarest og senest 9. mai 2021

Key Account Manager – Interim

Key Account Manager – Respiratory

Konsultuppdrag: Ett år.

 

Distrikt: Stockholm och Gävleborg

   

Du arbetar med behandlingar som kan förbättra för patienter med astma/KOL.

 

Bolaget har befintliga produkter inom terapiområdet, och du kommer även arbeta med en lansering.

 

Om tjänsten:

Företaget är inne i ett spännande skede, där man nu söker en motiverad person som har god förståelse för Key Account Management inom läkemedel.

 

Kontakt:

För mer information kontaktar du Compass, Morgan Eilenberg på 073-359 05 50 eller morgan.eilenberg@compass.se.

 

Vi har en kort process och urvalet är påbörjat så hör av dig så snart du har möjlighet.

Vi ser fram emot din ansökan!

Seniorkonsulent

TietoEVRY er et ledende IT-selskap i Norden. Vår ambisjon er å gi mening og liv til informasjon gjennom ideer, teknologi og løsninger som skaper verdier for våre kunder og nytte for samfunnet vi lever i. Vi fokuserer kontinuerlig på mangfold og oppfordrer spesielt kvinner til å søke stillinger hos oss.

TietoEVRY kombinerer omfattende bransjekunnskap med en kundenær tilnærming. Vi kombinerer det store foretakets muskler med lokal tilstedeværelse for å hjelpe våre kunder med å realisere sitt fulle IT-potensiale.

 

Seniorkonsulent

Microsoft skyløsninger – Cloud & Infrastructure – Bank & Finans

 

Vi har behov for å øke vår kapasitet og søker nå etter en konsulent med kompetanse innen IT-infrastruktur og Microsoft sine skyløsninger.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Design og implementering av nye Azure-løsninger i samarbeid med kundenes IT avdelinger og TietoEVRY sine tekniske fagmiljøer
 • Du vil utføre tekniske oppgaver knyttet til forvaltning av plattformene, med det tekniske ansvaret for kundens plattform
 • Bistå med rådgivning overfor kundene på hvordan de best mulig skal utnytte sine tekniske løsninger
 • Du vil bistå ved innsalg av nye løsninger til kundene

Du vil arbeide tett med bankenes IT avdelinger, der fokuset er digitalisering og effektivisering gjennom å ta i bruk ny teknologi. Stillingen rapporterer til leder for Delivery Norske Banker, som er en avdeling i Cloud & Infra – End User Services Norway.

Vi ser etter deg som er flink til å snakke med kundene, har stor egendrive og lyst til å skape gode løsninger og leveranser.  Du må ha kompetanse om Microsoft sine skytjenester og god helhetlig IT forståelse innen IT infrastruktur. Teknisk utdannelse eller relevante sertifiseringer innenfor teknologi er nødvendig.

Hos TietoEvry får du arbeide med flinke kollegaer og komplekse løsninger, for mange av Norges største selskaper.

For mer informasjon, ta kontakt med Benedicte Ellingsen (932 44 996) eller Arnt Molvig (934 40 805) i Compass Human Resources.

Partner Oslo

Compass Human Resources er det nordiske alternativet i markedet innen rekruttering og search. Vi har kontorer i Danmark, Sverige, Finland, England og Norge. Compass Human Resources Group ble etablert i Norge i 1987, og er en av de ledende og mest erfarne aktørene innenfor området search & selection til norsk næringsliv. Ved siden av rekruttering jobber vi med ledervurderinger og Management Due Diligence. Vår erfaring teller langt over 100.000 intervjuer på tvers av bransjer. Våre kunder strekker seg fra noen av de mest kjente internasjonale selskaper til nasjonale små og mellomstore selskaper samt statseide foretak og direktorat. Vi er i dag til sammen 11 personer, konsulenter og researchere i Oslo. Se gjerne våre hjemmesider www.compass.no.

PARTNER

Compass Human Resources kjennetegnes ved erfarne konsulenter, effektiv research, høy faglig integritet og godt kvalitetssikrede systemer og prosesser. Vi tilstreber å utvikle et så nært samarbeid med våre oppdragsgivere at vi betraktes som en strategisk partner – med fokus på human kapital – som et ledd i kundens arbeid med å nå egne mål.

Vi ønsker å styrke laget i Norge med en ny partner som kan bidra til å utvikle Compass i Norge videre. Rett kandidat har erfaring fra bransjen, etablert kundeportefølje og høyere formell utdanning. Du er kommersiell, dedikert, strukturert og kvalitetsorientert. Videre har du et ønske om å tre inn på eiersiden hos en etablert aktør i markedet.

Ønsker du mer informasjon eller en uforpliktende samtale, ta kontakt med Partner Anne Qvenild på telefon +47 977 23 235 eller Managing Partner Bjørn Erik Graff på telefon +47 970 55 587.

Product Specialist, SportsMed – Sthlm – Mälardalen

Are you ready for new and exciting challenges and to work with market leading products? Join Smith & Nephew’s skilled SportsMed-team in Sweden and become part of the Smith & Nephew purpose Life Unlimited using technology to take the limits off living and help other medical professionals do the same. Smith & Nephew is looking for a highly motivated and independent individual who will take ownership of their territory, be a team player and put the customer at the center every day.

The Role

In the role as Product Specialist you will be responsible for driving and maximizing sales of Smith & Nephew’s products in your deginated territory through regular contact with the target customer base. As a Product Specialist you are expected to develop and deliver a high level of knowledge about S&N products and to sell and communicate the products advantages over the competition. You will also be conducting pre-tender activities and participate in tender submissions in collaboration with a skilled Tender Team.

The role is field based at the customers, including in the operating room. You are expected to be at least 80% of your time at the customers. The role includes some travel, mostly domestic and occasionally in the Nordics and Internationally.

The job assignment includes:

·       Drive and maximize sales of Smith & Nephew products within assigned territory through regular contact with the target customer base

·       Hold clinical meetings/training sessions, product demonstrations and provide technical advice to customers

·       Continuously assess the territory and market to identify and capitalize business opportunities

·       Build strong relationships with key customers and develop knowledge in order to increase market share for S&N

·       Work with and support all phases of the tender process

·       Continuously develop selling skills through field visits, co-visits, exposing oneself to new learning opportunities, seeking feed-back from Customers, Manager and Colleagues

Territory: The district covers mainly Stockholm, Mälardalen and possibly a satellite in northern Sweden.

Who are you?

As a person in the SportsMed team you have a high energy level and can drive your own success in the territory. You will further contribute to the strong team spirit we have across all territories in Sweden which is built on our cultural pillars: Care, Collaboration and Courage.

You have a proven experience from the medical devices or pharmaceutical industry with good knowledge and understanding of the challenges and opportunities in the local medical regions in the district. It is important that you have experience in working with tenders, account planning, budgeting and forecasting.

As a person we expect you to have a strategic mindset and to have a strong business acumen – it is important that you can turn strategies to plans and actions. You have strong interpersonal skills and can communicate complex information in an uncomplicated and and a positive winning attitude, with the ability to challenge status quo.

Would you like to know more?

In this recruitment Smith & Nephew is working together with the recruitment company Compass. For more information about the position, please contact Anders Larsson at +46 73 203 46 91 or at anders.larsson@compass.se, Jens Nordqvist, at +46 70 145 35 69 or at jens.nordqvist@compass.se. All enquiries will be handled with confidentiality. Interviews will be held on continuous basis, so we encourage you to apply already today.

Smith & Nephew is a global medical technology business dedicated to helping improve people’s lives. We have leadership positions in Orthopedic Reconstruction, Advanced Wound Management, Sports Medicine and Trauma. We have a global presence with 16,000 employees in more than 100 countries and revenue in excess of $4.8 billion. www.smith-nephew.com.

Growth Manager – Sakförsäkring (Non-life)

Vi söker dig som vill arbeta med branschens ledande varumärke med visionen att arbeta proaktivt idag för att kunden ska leva ett tryggare och rikare liv imorgon. Vill du vara med och påverka Söderberg & Partners tillväxtresa inom Sakförsäkring?

 

Din roll

Som Growth Manager är din främsta arbetsuppgift att attrahera drivna branschkollegor till att få utlopp för hela sitt engagemang på Söderberg & Partners, antingen som franschiestagare, Joint Venture eller anställd. Du kommer att ta fullt ansvar för bearbetning och relationsbyggande utifrån uppsatta mål vilket övergripande innebär ansvar för:

 • Löpande arbeta med pipeline, forecast och uppföljning
 • Aktivt kontakta och bearbeta branschkollegor
 • Skapa långsiktiga relationer i branschen
 • Jobba tillsammans med M&A för att slutföra förvärv av fristående mäklare

 

Vem är du

Vi söker dig med ett driv utöver det vanliga och som har ett genuint intresse för andra människor. Tack vare ditt positiva och öppna sinne har du en synnerligen god förmåga att skapa goda och långsiktiga relationer. Du tar dig an ditt jobb med mycket energi och med en stor passion för att lyckas personligen men också för att få mäklare och säljare att se möjligheter som skapar ett mervärde för dem. Det är en fördel om du har ett befintligt kontaktnät och/eller har erfarenhet av Sakförsäkring sedan tidigare

Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift och har någon form av eftergymnasial utbildning.

 

Utvecklingsmöjligheter

Söderberg & Partners Sakförsäkring ska dubbla sin omsättning till 2025. Nya områden och tjänster kommer skapas under tiden. Möjligheterna är oändliga – det är upp till dig

 

Geografisk placering

Vi anställer i hela Sverige, fördel om du utgår från antingen Stockholm, Göteborg eller Malmö. Din chef är placerad i Stockholm.

 

Ansökan och mer information

I den här rekryteringen samarbetar Söderberg & Partners med Compass. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulterna Anders Carlsson 070 766 26 91 eller Jens Holmberg 070 377 06 20.

Du söker via länken nedan och eftersom urvalet sker löpande så ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

 

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.

Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt. Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.

Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid?