VP Strategy & Portfolio Management

Wallenius Wilhelmsen is a market leader in RoRo shipping and vehicle logistics, transporting cars, trucks, rolling equipment and breakbulk around the world.

Wallenius Wilhelmsen operates around 125 vessels servicing 15 trade routes to six continents, together with a global inland distribution network, 120 processing centers and 11 marine terminals. The company has a strong sustainability focus and is an industry leader in developing innovative solutions to reduce its operational impacts. The Wallenius Wilhelmsen group (OEX: WALWIL) has 9500 employees in 29 countries and is headquartered in Oslo, Norway. The group consists of Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, EUKOR and ARC. Total income was USD 4.1 billion for the full year of 2018.

The world will keep surprising us, and Wallenius Wilhelmsen will take an active role in defining the future of logistics, imagining new, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.

For more information see: www.walleniuswilhelmsen.com

VP Strategy and Portfolio Management

We are looking for a high caliber new colleague who can facilitate, operationalize and promote our strategy process from creation to execution. The new VP Strategy & Portfolio Management will do this by supporting our goal of sustainable logistics for a world in motion, improved earnings and shareholder value. You will be the primary responsible for facilitating and documenting this process and translating it into a comprehensive strategic plan. You will also coordinate a portfolio of strategic change initiatives and be responsible for monitoring and reporting progress to the Top Executive Team (TET).

Projects that are transformational in nature, at an enterprise level, will be led by the SPM team and implemented with and across the business units. The team will function as support and sparring partner in change management and new ways of working.

The position reports to the Chief Digital Officer, located in Stockholm. This position is located at Lysaker, and we offer a fantastic workplace with colleagues from around the world.

Main responsibilities and tasks:

 • Work with the TET and broader organization to facilitate the strategic planning process and implement this into the strategic plan.
 • Ensure that strategies are translated into actionable, quantitative plans at a divisional level.
 • Provide information to strategy creators and facilitate communication between teams, team members and stakeholders.
 • Lead target settings connected to the strategy and recommend potential improvements.
 • Act as owner of the TET Strategy review process and support the Board of Directors as requested by TET/CEO.
 • Administer the capital and resource allocation model on behalf of the TET. Ensure that resources are mobilized in accordance with agreed direction.
 • Be responsible for the execution of the projects in the project portfolio.

Qualifications and experience:

 • Higher education, preferably a master’s degree within a relevant field.
 • Minimum 10 years’ experience from a senior position in an international B2B services environment and significant involvement in strategy processes.
 • Executive leadership entailing influencing, communicating and strategic thinking, requiring innovation and change.
 • Strong and proven track record of breaking down complex issues into concrete actionable plans.
 • Innovation and growth mindset and the ability to create new business models.
 • Experience in leading a team with proven facilitation, change management and problem-solving requirements.
 • Fluency in English both written and oral.

Personal attributes:

 • Ability to work across all levels of an international, complex organization and foster an environment of mutual support and collaboration.
 • Excellent interpersonal skills.
 • Outstanding presentation and communication skills.
 • Ability to act as a proactive change agent.

The Wallenius Wilhelmsen Group is an equal opportunity employer who strongly believes in diversity and a value driven culture. The successful candidate will enjoy working in a global company with colleagues and stakeholders from different cultures and countries and where English is the working language.

Does this sound like you? If so, we are looking forward to learning about your motivation in your application letter. For more information about the position, please contact our advisor Jonny Arnesen, Partner in Compass Human Resources by tel: +47 924 96 992. Please submit your application and CV by using the application button as soon as possible and no later than 15 November 2020.

Controller

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere.

Mestergruppen eier de norske byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet, Ski Bygg og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus med mer enn 300 medlemsbedrifter. Mestergruppen eier videre byggevarekjedene XL-BYGG, Bolist og Järnia i Sverige – med til sammen rundt 280 byggevareutsalg. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter. Gruppen er en av landets største hytteprodusenter, med kjente merkevarer som Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen – samt en ledende takstol- og precut-produsent gjennom Pretre.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer.

Omsetningen til Mestergruppen er på rundt 14.0 milliarder kroner.

Til vår kategori-/ innkjøpsavdeling søker vi:

 Controller

Stillingen inngår i vårt controller-team, og vil jobbe tett med de andre controllerne i kategoriavdelingen, våre kategorisjefer og konsernets økonomiavdeling. Stillingen er lokalisert på konsernets hovedkontor på Bryn i Oslo, den rapporterer faglig og personalmessig til senior innkjøpscontroller.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Beregning av bonuser og periodisk rapportering
 • Videreutvikling av system, modeller, rutiner og prosesser for beregning av bonus
 • Utarbeide rapporter, analyser og prognoser
 • Deltagelse i relevante innkjøps- og konsernprosjekter
 • Medlems- og leverandørkontakt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen økonomi
 • Meget gode ferdigheter i Excel og høy interesse for å jobbe med tall
 • 1-5 års relevant erfaring er ideelt, men nyutdannede oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og nøyaktig
 • Høy gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
 • Analytisk
 • Evne til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr:

 • Et godt og sterkt faglig miljø og faglig utfordrende prosjekter
 • Et solid og attraktivt konsern i vekst.
 • Gode interne karrieremuligheter.
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf 906 88 270 eller Anne Qvenild, tlf 977 23 235.  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Du kan registrere din CV og søknad gjennom å klikke «søk her» knappen.

HR-sjef

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har mer enn 92.000 medlemmer og 19 lokale avdelinger rundt om i Norge. NITO er en partipolitisk uavhengig og frittstående fagorganisasjon.
Organisasjonen jobber med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, forhandler avtaler og overenskomster, tilbyr profesjonsfaglige kurs og konferanser, er engasjert i nærings- og samfunnspolitiske spørsmål som energi og miljøpolitikk, rekruttering til realfag og teknologisk utdanning, samt synliggjøring og posisjonering av ingeniørenes og teknologenes rolle i samfunnet.

HR-sjef

 

Vår nye HR-sjef takler balansegangen mellom det operative HR-ansvaret og ansvaret for at personalpolitikken utvikles og forvaltes på en best mulig måte.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Forvaltning av HR-feltet i NITO, i tett samarbeid med generalsekretær og NITOs ledergruppe
 • Strategisk medansvar for organisasjons- og lederutvikling
 • HR-støtte for ledere spesielt, og ansatte ved behov
 • Samarbeid med tillitsvalgte om HR-relaterte spørsmål
 • Ansvar for gjennomføring og utvikling av personaladministrative oppgaver
 • Personalhåndbok og HMS
 • Bistand i rekrutteringsprosesser
 • Bistand i lønnsforhandlinger i sekretariatet
 • Kompetanseutvikling

HR-sjefen vil ha personalansvar for én stillingshjemmel og sitter i ledergruppen i HR-, økonomi- og administrasjonsavdelingen. Du rapporterer til direktør for denne avdelingen.

Du må ha utdanning på minimum bachelor-nivå innen felt som HR eller jus, samt minst fem års relevant arbeidserfaring. Kompetanse innen arbeidsrett er et absolutt krav.

HR-sjefen må forstå arbeidslivets spilleregler, den norske modellen og samspillet med tillitsvalgte i en større, kompleks organisasjon.

Av personlige egenskaper må vår nye HR-sjef ha en utpreget evne til å jobbe selvstendig og strukturert. Empati og ønske om å yte service bør komme naturlig. Dette er en operativ stilling, så initiativ og gjennomføringsevne sier seg selv, i likhet med evne til å kommunisere på alle nivåer.

Den rette kandidat får en meget sentral stilling i en solid og profesjonell organisasjon i vekst og utvikling. Du vil få anledning til å være delaktig i hele organisasjonen.

Betingelsene er gode og NITO som arbeidsplass kjennetegnes av høy trivsel og lite turnover, noe flere undersøkelser viser. NITO holder til i lyse, moderne lokaler på Aker Brygge.  Noe reising må påregnes.

For eventuelle spørsmål om stillingen, kontakt vår samarbeidspartner Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på 924 49 114 eller på amhn@compass.no. Søknad med CV sendes snarest via søknadsknappen. Søknader behandles fortløpende.

Formann

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Bakke Leiligheter AS er et datterselskap av Bakkegruppen AS og utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter. Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men er nå i ferd med å etablere egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing. Bakke Leiligheter har en tomtebank bestående av over 4 100 byggeretter. Selskapet har over 600 leiligheter i produksjon og planlegger overlevering av ca. 400 boliger i løpet av året. Selskapets utviklingsprosjekter har en samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på 20 milliarder kroner.

Vi skal nå styrke vår kapasitet og oppretter en ny stilling. Se www.bakke-as.no

FORMANN – BOLIGPROSJEKTER

 

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og koordinere fremdrift og kvalitet i et eller flere fagområder i prosjektet.
 • Sørge for at byggeplassen rigges og driftes slik at arbeid kan utføres effektivt og sikkert.
 • Bidra til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø i samsvar med selskapets HMS-system og prosjektets SHA – plan. Delta på vernerunder, registrere og rapportere avvik samt på eget initiativ iverksette tiltak slik at avvikene lukkes.
 • Ansvar for at tildelt ansvarsområde gjennomføres innenfor fastsatte økonomiske rammer, herunder rapportere avvik og endringer.
 • Delta i utarbeidelsen av del- og ukeplaner, samt å lede arbeidet slik at det blir gjennomført som planlagt.
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og bygging av gode kunde- og leverandørrelasjoner.
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI).

Kvalifikasjoner og kunnskap

 • Utdannelse som fagskoleingeniør, mesterbrev eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring med ledelse av et eller flere fagområder i et boligprosjekt.
 • Erfaring med HMS og KS.Gode kunnskaper om byggeteknikk.
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.

Egenskaper

 • Evne å jobbe systematisk og målrettet både selvstendig og i team.
 • Engasjert.
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • God digital kompetanse og ønske om å aktivt benytte digitale hjelpemidler og verktøy.

 

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Formann. Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søkeknappen.

2 Key Account Managers

Noscomed Medical Supply A/S er ett et danskeid nordisk selskap med hovedkontor i København. Vi er spesialister på medico industrien, og har siden 1990 fungert som en kobling mellom utenlandske produsenter og kirurger, leger, sykepleiere og hudterapeuter over hele Skandinavia. Vi legger stor vekt på at våre produkter er av høyeste kvalitet, og kommer fra ansvarsfulle produsenter med god klinisk dokumentasjon.

Med mottoet Your Patients – Our Concern, streber Noscomed etter å levere de beste produktene i sitt felt.

Med nye produkter i porteføljen og flere på vei, ønsker Noscomed å utvide i Norge og søker derfor:

2 KEY ACCOUNT MANAGERS

Vi ser etter to forretningsorienterte Key Account Managers med stor personlig drivkraft og vilje til å markedsføre og selge Noscomeds anerkjente produkter innen et gitt distrikt til kunder i både privat og offentlig sektor.

Distriktene dekkes fra osloområdet, men omfatter hele Norge, der våre kunder er fordelt. Hovedfokus vil være osloområdet, men reisevirksomhet må påregnes. To ambisiøse KAMer deler altså Norge mellom seg.

Som person er du mål- og resultatorientert. Du kan handle selvstendig, strukturert og sette klare mål. Du stimuleres av et stort ansvar, utfordringer og å skape langsiktige forretningsforhold. Driv og energi er viktige kvaliteter. Videre er du en god kommunikator som kan formidle informasjon på en klar måte.

Vi ser etter kandidater med utdanning og erfaring som kosmetisk sykepleier. Har dere i tillegg erfaring fra oppsøkende salg, er det en stor fordel. Dere bør bo i Oslo og omegn. Dere jobber fra hjemmekontor har en del reiseaktivitet, men den planlegger du selv. Dere to i Norge vil selvsagt samarbeide nært, men dere er også en del av et sterkt skandinavisk salgsteam med mange års erfaring. Rapporteringslinje er til Nordic Sales Director i København.

Noscomed kan tilby en selvstendig stilling i et selskap i kraftig vekst med kvalitetsprodukter og med spennende nye lanseringer i 2021.

Noscomed er nettopp nominert som Gazellevirksomhet i Danmark, les gjerne mer her: https://borsen.dk/gazelle/om-borsen-gazelle/#kategorier

For eventuelle spørsmål, kontakt Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på 92 44 91 14. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. Søknader behandles fortløpende.

Supply Chain Specialist

SWARCO er en ledende aktør innen intelligente transportsystemer (ITS). Selskapet ble grunnlagt i 1969, og er i dag en voksende internasjonal gruppe som tilbyr et bredt spekter av løsninger, tjenester og produkter innen trafikksystemer. SWARCO konsernet har 3800 ansatte og kunder i mer enn 70 land.

Intelligente transportsystemer – ITS – er fellesbetegnelsen for alle typer teknologi og datasystemer som vi bruker i transportsektoren.

SWARCO Norge har 40 høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, som sammen med sine Nordiske kolleger utgjør en meget kompetent og sterk organisasjon. Organisasjonens hovedfokus ligger innenfor salg, prosjekter og servicetjenester – med stor vekt på nærhet til markedet og kundenes behov.

SWARCO Norge har hovedkontor i Oslo samt avdelingskontor i Trondheim, Porsgrunn og Stavanger.

Til nyopprettet stilling i Norge søkes:

Supply Chain Specialist

Stillingen vil arbeide med å utvikle logistikkfunksjonen i selskapet, og sikre at informasjon- og vareflyt optimaliseres mellom avdelingene i Norge. Som Supply Chain Specialist rapporterer du til CFO, og du vil arbeide med store deler av verdikjeden og organisasjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge logistikken i leveranseprosjektene sammen med prosjektavdelingen, og sikre at overgangen fra salg til prosjekt blir ivaretatt. Koordinere leveranser, innkjøp og transport ut til prosjektene
 • Etablere rutiner for valg og utvikling av leverandører, inngåelse av rammeavtaler, forhandlinger og administrative rutiner for effektive anskaffelser. Arbeide med lokalt innkjøp til den norske organisasjonen, herunder innkjøp av teknisk utstyr som benyttes i prosjektleveranser og service
 • Arbeide med Masterdata og informasjon i ERP systemet som sikrer riktig informasjonsflyt i selskapet. Dette gjelder særlig informasjon om lokale leverandører, lokalt lagernivå og produkter man ikke produserer selv
 • Analysere behovet for hvilke produkter man skal anskaffe lokalt i Norge og utvikle måten man arbeider med materiell og produksjonsstyring (MPS/MRP). Sette opp riktig lagernivå og parametere for at riktige varer et tilgjengelig til riktig tid og kvalitet/kost
 • Håndtere retur- og reparasjons-forespørsler internt og mot eksterne parter
 • Utvikle logistikkfunksjonen som helhet i selskapet og utnytte mulighetene som ERP løsningen gir innen logistikk og Supply Chain Management.

Aktuelle kandidater har utdannelse på Bachelor eller Masternivå, gjerne med spesialisering innen logistikk. Noen års arbeidserfaring er nødvendig, gjerne som konsulent i logistikkprosjekter eller innen Supply Chain Management. Erfaring med Category Management, Warehouse Management og ERP- prosjekter er også av interesse.

Kunnskap og erfaring med moderne ERP- systemer er nødvendig, gjerne erfaring med logistikkmodulen i SAP.

Som person ser vi etter deg som er proaktiv og selvstendig. Du må ha god IT kompetanse og god teknisk innsikt.

Vi tilbyr markedsledende og innovative løsninger i en fremtidsrettet bransje, konkurransedyktige betingelser og gode karrieremuligheter i et vekstorientert selskap.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Arnt H Molvig i Compass på telefon 934 40 805.

Søknad med CV sendes innen snarest via søknadsknappen.

Key Account Manager

SWARCO er en ledende aktør innen intelligente transportsystemer (ITS). Selskapet ble grunnlagt i 1969, og er i dag en voksende internasjonal gruppe som tilbyr et bredt spekter av løsninger, tjenester og produkter innen trafikksystemer. SWARCO konsernet har 3800 ansatte og kunder i mer enn 70 land.

Intelligente transportsystemer – ITS – er fellesbetegnelsen for alle typer teknologi og datasystemer som vi bruker i transportsektoren.

SWARCO Norge har 40 høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, som sammen med sine Nordiske kolleger utgjør en meget kompetent og sterk organisasjon. Organisasjonens hovedfokus ligger innenfor salg, prosjekter og servicetjenester – med stor vekt på nærhet til markedet og kundenes behov.

SWARCO Norge har hovedkontor i Oslo samt avdelingskontor i Trondheim, Porsgrunn og Stavanger.

For å styrke salget i Norge søkes:

Key Account Manager

Swarco Norge AS er en ledende leverandør av integrerte og intelligente trafikkløsninger (ITS).

ITS er teknologi som utnytter effektiv datautveksling mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og utstyr langs vegen. Kommunikasjonen i et samvirkende ITS-system kan gå i flere retninger, der bilen, vegen og eksterne sentraler deler informasjon via skyen. Den tekniske utviklingen de siste årene har ført til at det er lettere å samle inn og behandle data og sette sammen informasjon som kan gi stor nytteverdi for myndigheter og andre aktører i transportsystemet.

Som Key Account Manager skal du arbeide med salg til nye og eksisterende kunder, der salg av intelligente transportsystemer er hovedfokus. Du skal skape engasjement hos kunden og synliggjøre hvilke muligheter denne teknologien kan gjøre for samfunnet. Rollen krever at man bygger pipeline av prosjekter og kundecase, leder og gjennomfører salgsprosesser, driver forhandlinger og arbeider med forretningsutvikling.

Du skal bidra i arbeidet med markeds- og strategiplaner for definerte markeder og forhandle frem avtaler med store kunder innenfor kollektivtransport, Statens Vegvesen, kommuner, fylker, entreprenører og ledende konsulentmiljøer.

Aktuelle kandidater har relevant utdannelse og flere års salgserfaring, gjerne innen system- og løsningssalg. God forretningsmessig forståelse samt gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper er en forutsetning. Som person er du resultatorientert og engasjert, og evner å arbeide planmessig og selvstendig.

Vi tilbyr markedsledende og innovative løsninger i en fremtidsrettet bransje, konkurransedyktige betingelser og gode karrieremuligheter i et vekstorientert selskap.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Arnt H Molvig i Compass på telefon 934 40 805.

Søknad med CV sendes innen snarest via søknadsknappen.

 

Business Delivery Manager & Senior PMO

I raskt skiftende markeder stoler kunder over hele verden på Thales-gruppen. Thales-gruppen har mer enn 80.000 ansatte fordelt på 68 land rundt i verden og omsetter for 19MRD Euro. Thales-gruppen utvikler forretningskritiske systemer og løsninger for en rekke områder innenfor forsvar, luftfart, Space, og nasjonal infrastruktur.


I Norge arbeider Thales på tvers av alle forretningsområder og har et solid fotavtrykk innen forsvarsteknologi, signallering og trafikkstyringssystem for jernbane, helikopter simulering og digitale identitets- og sikkerhetsløsninger. Thales har vært lokalisert i Norge i over 100 år og er i dag en betydelig partner for militære og sivile myndigheter i Norge. Thales Identity and Biometric Systems (Thales IBS) er en av de fremste leverandørene i verden innen løsninger for sikker id og har utviklet og leverer eksisterende og fremtidens pass og nasjonale id-kort i Norge.

Business Delivery Manager & Senior PMO

Thales søker nå Business Delivery Manager & Senior PMO som vil være ansvarlig for Thales IBS sine aktiviteter og leveranse mot politi- og sikkerhetsmyndigheter i Norge.
Ditt hovedfokus vil være å være hovedkontakt for å ivareta dialogen med kunde for å sikre gjennomgående høy kundetilfredshet. Videre skal du jobbe for å sikre at Thales sine leveranser er ihht avtaler (SLA) og kontrakter gjennom hele kontraktsperioden.

I rollen som Senior PMO vil du lede den Nordiske PMO-funksjonen med mål om å videreutvikle effektive PMO-tjenester. Videre vil du i denne rollen være en aktiv støtte for prosjektledere.

Du vil arbeide tett sammen med salg, leveranseteam, support, tekniske avdelinger samt økonomi og HR i Thales IBS med et felles sterkt kundefokus og ønske om å lykkes.

Dine hovedoppgaver vil være:

 • å lede og koordinere Thales IBS sine aktiviteter og leveranser mot kunder innen Politi- og sikkerhetsmyndigheter i Norge
 • gjennom Account Management ivareta kunderelasjon for å sikre høy grad av kundetilfredshet, samt utvikle kundeforholdet videre
 • å sikre leveranser ihht SLAs og sette riktig nivå for support herunder kompetanse og bemanning
 • å ivareta interessentenes behov for informasjon og opprettholde kommunikasjon slik at en sikrer engasjement, støtte og synlighet på alle nivåer i organisasjonen
 • å koordinere «service releases» med Thales’s leveranseteam og leverandører i Europa
 • å lede leveranseprosjekter gjennom å benytte riktige verktøy for kvalitetsprosesser og prosjektmetodikk samt rapportering av aktiviteter og tilbakemeldinger fra kunder
 • å lede PMO-funksjonen i Norden ved å få på plass virkemidler og verktøy for å kunne utøve «best-in-class» prosjekter og programmer
 • å videreutvikle prosjektmetodikk ihht. PRINCE 2 standard, følge opp planer og leveranser, jobbe med ressursallokering, finansiell rapportering og rapportering til styringsgrupper og andre interessenter
 • å utarbeide hensiktsmessige måleparametre/ KPI’er for å overvåke utførelse og fremdrift i prosjekter og programmer
 • å holde seg oppdatert på utvikling av metodikk og verktøy for effektiv utførelse av prosjekter og programmer

Du rapporterer til CEO for Thales i Norge samt forretningslinjen Identity og Biometric systems (IBS) hvor du vil være en del av den Nordiske avdelingen innen Platforms and Services.

Vi ser etter deg med solide resultater innen kundeutvikling og prosjektledelse
Vi ser gjerne at du har akademisk bakgrunn innen teknologi, økonomi/administrasjon eller logistikk på minimum BSc-nivå.

Vårt fokus vil være å ansette en kandidat med solide resultater innen kundeutvikling og prosjektledelse (over +5 år). Det vil være fordelaktig med erfaring fra å jobbe med offentlige kunder med operativt ansvar for kundeforhold og kontrakter.

Du er forretningsorientert, proaktiv, resultatdrevet og motivert av å skape et godt samarbeids-klima. Du arbeider selvstendig og proaktivt for å bygge relasjoner med ulike brukergrupper og beslutningstakere både på kundesiden og internt i Thales.
Du har meget gode kommunikasjons- presentasjons- og relasjonsevner. Du har solid kompetanse og sertifiseringer innen Prince 2 prosjektmetodikk og er profesjonell i bruk av Microsoft Office skills / Microsoft Visio / Microsoft Project / SharePoint.
Du er flytende både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk. Evne til å kommunisere godt på flere skandinaviske språk er en fordel.

Er dette muligheten for deg – søk nå!
Rekrutteringsprosessen gjennomføres i samarbeid med konsulentselskapet Compass Human Resources AS.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.compass.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med Research Consultant Martine B. Haugen på telefon 413 39 270 eller Managing Partner Bjørn Erik Graff på telefon 970 555 87.

Alle henvendelser vil bli konfidensielt behandlet. Ved interesse, søk snarest. Vi intervjuer mulige kandidater fortløpende, lever din søknad snarest for å komme i betraktning.

Distriktssjef

Luna Group tilbyr markedets bredeste sortiment av verktøy og forbruksmateriell for profesjonelle brukere innen bygg og industri. Vårt mål er å være en strategisk samarbeidspartner for våre forhandlere, slik at de kan konsentrere seg om å utvikle sin virksomhet og sine kunder. Luna Group er representert i 8 land og har en årlig omsetning på 1500 MSEK. I 2017 feiret Luna 100 år i bransjen. Les mer om oss på www.lunagroup.no

DISTRIKTSSJEF

Forhandlersalg mot Industri og Bygg, Mo i Rana – Steinkjer

 

Arbeidsoppgaver
Salg og salgsfremmende tiltak til Bygg og Industriforhandlere i distriktet.
Aktiv relasjonsbygging med nye og eksisterende kunder.
Reforhandle eksisterende-/forhandle fram nye samarbeidsavtaler.
Planlegging og gjennomføring av kundeaktiviteter.
Lede, eventuelt bistå ved butikkombygginger og produktkonverteringer.
Du vil jobbe ut fra hjemmekontor og samarbeide med salgssjef, øvrige distriktssjefer, Key Account Managers, produktsjefer og ordrekontor.

Mål
Styrke bedriftens posisjon i markedet mot industri-/byggevareforhandlere.
Øke volum på eksisterende og ny kundeportefølje.
Utvikle eksisterende og mulige kunder, og sørge for en effektiv gjennomføring av salgs- og markedsaktiviteter.

Salg og kundeoppfølging
Gjennomføre salgsbesøk.
Identifisere nye kunder hvor vi kan utvikle forretning.
Bidra aktivt på salgskampanjer/salgsdager og andre salgsfremmende arrangement.
Raskt, effektivt og profesjonelt identifisere og løse problemer.
Fokus på inntjening og lønnsomhet.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker deg som har erfaring fra forhandlersalg, gjerne mot industri/byggevare.
Du kan også ha bakgrunn fra forhandleransvar i andre bransjer eller B2B-løsningssalg. Du kan vise til gode salgsresultater.
Du har god økonomisk forståelse/forretningsteft og høy kompetanse innen bruk av data som arbeidsverktøy.
Du har gjerne et godt nettverk innen bransjen, og lokal markedskunnskap.

Ønskede egenskaper
Målbevisst, resultatorientert og drivende.
Gode muntlige kommunikasjons- og forhandlingsevner.
Evne til å finne best mulige løsninger.
Evne og vilje til å bygge og videreutvikle kunderelasjoner.

Har du spørsmål til stillingen er du velkommen til å kontakte Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf. 906 88 270 eller Hanna Kaupang, tlf. 481 72 822. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

CV og søknad kan registreres gjennom å trykke på søknadsknappen.

Grafisk designer

Bakkegruppen utvikler og selger boliger gjennom merkevaren Bakke og er delt i to virksomhetsområder; Bakke Småhus og Bakke Leiligheter. Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Bakke skal de neste 10-15 årene bygge mer enn 5.000 hus og leiligheter. Frem til nå har selskapet bygget over 1.500 boliger – i all hovedsak på Romerike. Hovedkontoret ligger på Aurskog, hvor også Bakke Småhus er lokalisert. Bakke Leiligheter har kontor på Skøyen i Oslo.

Vil du være med å videreutvikle et ambisiøst boligselskap?

Vi oppretter en ny stilling i Bakkegruppen:

GRAFISK DESIGNER 

               NYSGJERRIG – ENGASJERT – STRUKTURERT

 

Er du en dyktig grafisk designer som også vil arbeide med tekst og har lyst til å være en del av et effektivt markedsføringsteam? Her vil du få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og være med å påvirke profil og identitet i et spennende selskap i sterk vekst.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i videreutviklingen av selskapets design- og profilmanual
 • Produksjon av markedsmateriell til alle kanaler, både trykte og digitale flater
 • Befaring på prosjekt og utarbeide optimal visuell kommunikasjon mot markedet og kunder
 • Optimalisering av prospektproduksjon for effektivisering av prosesser
 • Tekst og innholdsproduksjon
 • Samarbeid med interne og eksterne ressurser

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning og relevant arbeidserfaring innen grafisk design.
 • God erfaring med Adobe Creative Cloud(Illustrator, InDesign, Photoshop med mer)
 • Erfaring og kompetanse innen strategisk design og identitet
 • Gjerne erfaring med bruk av verktøy for film/animasjon
 • Flink til, og glad i å kommunisere både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring innen tekst- og innholdsproduksjon
 • Du er formsterk og jobber like godt med digitalt design som trykte flater
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe med høyt tempo og korte frister
 • Selvstendig, initiativrik og selvgående.

Stilingen har arbeidsplass på Skøyen i Oslo.

I Bakkegruppen er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «søk her».