Sales Manager

Clean Marine develops and supplies exhaust gas purification systems (“EGCS”) for marine applications. An Exhaust Gas Cleaning System (EGCS) removes environmentally harmful sulfur from exhaust gas, while the vessel can use affordable and easily accessible heavy oil.
Founded in 2006, the company has developed extensive process technology experience tailored to the maritime industry and has been operating EGCS’ on a daily basis since 2014.
Clean Marine supplies patented open, hybrid and closed scrubber systems that are very suitable for tankers, for both newbuilding and retrofitting. The company has built a strong position with top-class customers in the maritime industry, including AET, International Seaways, Dorian LPG, BP and Stolt-Nielsen. After a rapid growth in demand in 2018 and an order book now exceeding 130 units, the company is building capacity to deliver more than 200 units per year.
The company had a turnover of MNOK 350 in 2018 and expects a multiple increase in 2019 and in the coming years. The company is facing a rapid growth and is currently approx. 150 employees.  

For more information, see www.cleanmarine.no

Sales Manager

 

We are looking to strengthen the global sales team in Clean Marine and we are looking for a candidate to join our team based in our HQ office at Lysaker.

Key responsibilities: 

 • Wide contact with domestic and foreign customers and agents in the EMEA market
 • Responsible for all customer and agent communication and activities for the relevant market, especially during bid phase
 • Responsible for handling all inquiries, supported by the Bid Engineering Team, including technical content for bids in defined markets
 • Together with the Bid Engineering Team, make sure that technical support during the bid and contracts phase are in line with standards and procedures
 • Responsible for pre-studies, concept studies and cost estimates
 • Comply with existing approval and reporting processes
 • Plan and execute required training courses for customers and agents in defined markets
 • Monitor and report competitor activities for defined markets

 

Qualification and experience requirements:

 • BSc or MSc in engineering or other relevant technical discipline
 • Minimum of 5 years’ relevant experience from Maritime Shipping
 • Must have proven adaptability to learn business software, e.g. Superoffice
 • Commercial or technical background through education or work experience
 • Experience from ship management or ship owner organizations is an advantage
 • Experience from working in an international sales-oriented environment

 

Personal qualities:

 • Strong interpersonal skills – with the ability to develop good working relationships with colleagues and clients
 • Enthusiastic and ambitious, strong desire to accomplish results and develop oneself and the team
 • An individual with very strong analytical skills, who can understand complex problems/issues, yet is also creative; can think “outside the box”
 • Extrovert, a team player with a strong belief in the value of knowledge sharing.
 • Must have a combination of flexibility, creativity, conceptual skills and judgment
 • Analytical and effective problem solver with strong strategic capabilities.
 • Ability to communicate effectively, both orally and in writing, with proficiency in English.
 • Efficient and high workload capacity
 • Be flexible regarding traveling (mainly in EMEA) and work hours when work load requires an extra effort

For the ideal candidate, we can offer you interesting assignments in an informal, dynamic and friendly working environment with good possibilities for professional and personal development.

Forretningsutvikler

Luna Group er en ledende leverandør av verktøy og forbruksmateriell til profesjonelle brukere innen industri og bygg, med fokus på Nord-Europa. Vår forretningside er å forsyne kunder med verktøy og forbruksmateriell på en slik måte at det bidrar til enkelhet og økt lønnsomhet. Vi gjør det ved å hjelpe våre kunder med lave kostnader for logistikk og administrasjon, samt kompetanse og support i alt fra salg og produkt til digitalisering.

Vi har hovedkontor på Mastemyr/Kolbotn, omsetter for ca 460 mill NOK og har 45 ansatte.

Luna Group finnes i 20 land og har en årlig omsetning på ca. 1500 MSEK. I 2017 feiret Luna 100 år som aktør i bransjen. Les mer om oss på www.lunagroup.no

Vi er for tiden i starten av en betydelig satsning som innebærer rekruttering av 3 nye stillinger innen salg og forretningsutvikling.

Forretningsutvikler

Mareld arbeidsbelysning

Luna Norges salgsorganisasjon mot industri- og bygg består (skal bestå) av 2 salgssjefer, 12 distriktsansvarlige, 6 produktsjefer/forretningsutviklere og 4 på innesalg. Som forretningsutvikler for Mareld belysning vil du ha ansvar for salg og markedsføring mot nye og eksisterende kunder.

Mareld er et helhetlig belysningssortiment som er utviklet i samarbeid med håndverkere. Sortimentet består av topp moderne lamper og lykter, som dekker elektrikernes, snekkernes, malernes og andre yrkesgruppers behov for arbeidsbelysning.

«Tiden for tvinnede skjøteledninger, dårlig batterikapasitet og ømfintlig utstyr er over. Vi har tatt tak i behovstilpasset arbeidsbelysning».

 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre markedsanalyser, legge markedsplaner og iverksette initiativer overfor etablerte og nye kunder
 • Oppsøke nye og etablerte kunder selvstendig, samt drive opplæring og kunnskapsoverføring på system, løsninger og produkter overfor våre distriktsansvarlige selgere
 • Etablere og utvikle avtaler på kunde- og kjedenivå
 • Iverksette initiativer mot nye kundegrupper, forstå deres utfordringer/behov og foreslå tilpassede løsninger
 • Drive frem prosjekter sammen med organisasjonen lokalt og sentralt
 • Være med å forme en arbeidsplass du er stolt av

Bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Du har relevant erfaring fra salg av produkter eller løsninger, gjerne innen bransjen. Kjennskap til digitale endringer i bransjen er en fordel
 • Du har merkantil eller yrkesfaglig utdanning
 • Du er en god relasjonsbygger og er kreativ, energisk og initiativrik
 • Du har god forretningsforståelse og er analytisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Vi kan tilby
… en spennende stilling med stor grad av selvstendighet, samtidig som du har et nettverk av gode og dyktige kolleger. Spennende produkter i en pulserende og voksende bransje. Du vil få god opplæring, faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Betingelsene er konkurransedyktige, og det følger firmabil med stillingen.

 

Business Development Manager

Luna Group er en ledende leverandør av verktøy og forbruksmateriell til profesjonelle brukere innen industri og bygg, med fokus på Nord-Europa. Vår forretningside er å forsyne kunder med verktøy og forbruksmateriell på en slik måte at det bidrar til enkelhet og økt lønnsomhet. Vi gjør det ved å hjelpe våre kunder med lave kostnader for logistikk og administrasjon, samt kompetanse og support i alt fra salg og produkt til digitalisering.

Vi har hovedkontor på Mastemyr/ Kolbotn, omsetter for ca 460 mill NOK og har 45 ansatte

Luna Group finnes i 20 land og har en årlig omsetning på ca. 1500 MSEK. 2017 feiret Luna 100 år som aktør i bransjen. Les mer om oss på www.lunagroup.no

 

Vi er for tiden i starten av en betydelig satsning som innebærer rekruttering av 3 nye stillinger innen salg og forretningsutvikling.

Business Development Manager

Forretningsutvikling – Nye salgskanaler

Luna Norges salgsorganisasjon mot industri- og bygg består (skal bestå) av 2 salgssjefer, 12 distriktsansvarlige, 6 produktsjefer/ forretningsutviklere og 4 på innesalg. BDM-stillingen er nyopprettet og vil få ansvaret på tvers av markedsområder og sortiment. Riktig kandidat vil også kunne få personalansvar.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide markedsstrategier, gjøre analyser, gjennomføre markedsrettede pilotprosjekter og lede/implementere nye satsninger innen områder som;
  • nye salgskanaler
  • nye kundesegmenter
  • utvidelse av salg mot eksisterende kunder
  • nye produktsortimenter og produktsammensetninger
  • digitale løsninger, osv.
 • Utarbeide og presentere konseptene for potensielle og etablerte kunder
 • Være rådgiver for produktsjefer og forretningsutviklere
 • Evaluere alle tiltak innen forretningsutvikling
 • Være ledergruppens nytenker
 • Eventuelt lede og utvikle produktsalg og forretningsutvikling

Bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Du har relevant erfaring fra forretningsutvikling eller salg av løsninger/ tjenester innen B2B markedet. Du kan også ha jobbet med salgsledelse eller sortimentsledelse
 • Du er kreativ, kommersielt rettet, uredd og energisk
 • Du har god forretningsforståelse og er analytisk
 • Du har høyere utdanning
 • God skriftlig og meget god muntlig fremstillingsevne

 

Vi kan tilby
… en spennende og synlig stilling med stor grad av selvstendighet, samtidig som du har et nettverk av gode og dyktige kolleger. Spennende produkter i en pulserende og voksende bransje. Du vil få god opplæring, faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Betingelsene er konkurransedyktige, og det følger firmabil med stillingen.

 

KAM Byggevarekjeder

Luna Group er en ledende leverandør av verktøy og forbruksmateriell til profesjonelle brukere innen industri og bygg, med fokus på Nord-Europa. Vår forretningside er å forsyne kunder med verktøy og forbruksmateriell på en slik måte at det bidrar til enkelhet og økt lønnsomhet. Vi gjør det ved å hjelpe våre kunder med lave kostnader for logistikk og administrasjon, samt kompetanse og support i alt fra salg og produkt til digitalisering.

Vi har hovedkontor på Mastemyr/ Kolbotn, omsetter for ca 460 mill NOK og har 45 ansatte

Luna Group finnes i 20 land og har en årlig omsetning på ca. 1500 MSEK. 2017 feiret Luna 100 år som aktør i bransjen.

Les mer om oss på www.lunagroup.no

Vi er for tiden i starten av en betydelig satsning som innebærer rekruttering av 3 nye stillinger innen salg og forretningsutvikling.

KAM

Byggevarekjeder

Luna Norges salgsorganisasjon mot industri- og bygg består (skal bestå) av 2 salgssjefer, 12 distriktsansvarlige, 6 produktsjefer/ forretningsutviklere og 4 på innesalg. Key Account Manager stillingen er nyopprettet og vil få ansvaret for 2-3 store og mellomstore kjeder innen byggevare.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide strategiske kundemål, -planer og -programmer.
 • Bearbeide og utvikle langsiktige kunderelasjoner gjennom jevnlige kundemøter.
 • Lede gjennomføring av forhandlinger og sikre strategiske og langsiktige kjedeavtaler.
 • Identifisere behov for, og ta initiativ til prosjekter innen kategoriutvikling og innovasjon.
 • Lede prosjekter og gjennomføre kundeaktiviteter.
 • Involvere egen salgsorganisasjon og internt forankre kalkyler, kundeplaner og kundeaktiviteter.
 • Delta på fagmesser.

Bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Du har relevant erfaring fra salg på KAM nivå innen B2B markedet. Du kan også ha jobbet med tyngre løsningssalg eller salgsledelse
 • Erfaring med kjedekunder er en fordel
 • Du er erfaren og trygg i forhandlinger
 • Du har god forretningsforståelse og kommersiell teft.
 • Du har gjerne høyere utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi kan tilby
En spennende stilling med stor grad av selvstendighet, samtidig som du har et nettverk av gode og dyktige kolleger. Spennende produkter i en pulserende og voksende bransje. Du vil få god opplæring, faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Betingelsene er konkurransedyktige, og det følger firmabil med stillingen.

For informasjon
Spørsmål om stillingen kan rettes til Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf. 906 88 270 eller Hanna Kaupang, tlf. 481 72 822. Skriftlig søknad og CV registreres gjennom å klikke på «søk her».

Senior Continuous Integration and DevOps Engineer

Graphcore is a fast-growing global IT company with HQ in Bristol, England.

See www.graphcore.ai

Graphcore has created a completely new processor, the Intelligence Processing Unit (IPU), specifically designed for artificial intelligence. The IPU’s unique architecture means developers can run current machine learning models’ orders of magnitude faster. More importantly, it lets AI researchers undertake entirely new types of work, not possible using current technologies, to drive the next great breakthroughs in general machine intelligence.

We believe our IPU technology will become the worldwide standard for artificial intelligence compute. The performance of Graphcore’s IPU is going to be transformative across all industries and sectors whether you are a medical researcher, roboticist or building autonomous cars.

Our team is at the forefront of the artificial intelligence revolution, enabling innovators from all industries and sectors to expand human potential with technology. What we do really makes a difference.

Graphcore’s Oslo office has grown from 10 to 50 employees since August 2018 and our plan is to escalate the growth a lot for the next 2-3 years.

 

Senior Continuous Integration and DevOps Engineer

 

Responsibilities

In the Continuous Integration and DevOps position, you will be working in our CI-team to support both the FPGA and software development teams. You will be responsible for developing, operating and scaling the systems that run our CI and regression test system. A Continuous Delivery approach is used to automate the release of the software. The infrastructure will be based on Jenkins, Docker container technology and various build and test automation frameworks. This is tightly integrated with git for configuration control and build versioning. You’ll be using AWS for compute scaling and CI tools like e.g. Jenkins, Phabricator, GitLab, Artifactory etc.

 

Requirements

 • Minimum 4 years of experience in Continuous Integration, build automation and git (mandatory)
 • Some experience with one or several of the above-mentioned tools (mandatory)
 • Experience with Docker container-based environments and Kubernetes (beneficial)
 • Experience with release management and Continuous Delivery (beneficial)

 

This position will also require close interaction with colleagues in Bristol. This is a full-time role based in Oslo (Norway).

We welcome people of different backgrounds and experiences and are committed to building an inclusive work environment that makes Graphcore a great home for everyone. We are an equal opportunity employer and want to build a work environment where everyone is happy, productive and respectful so they can do their best. If you have a disability or additional need that requires accommodation, just let us know.

 

For questions regarding the position or Graphcore, please contact Stein-Sverre Wold +47 906 88 270 or Hanna Kaupang +47 481 72 822 in Compass Human Resources.

Please submit your application and CV in English using “Apply here”/“Søk her”.

Teknisk sjef

Mesterhus er en av Norges største boligbyggere og har lange tradisjoner med byggmestervirksomhet i Norge. Mesterhus har gjennom 50 år bygget over 50 000 Mesterhus over hele landet. Vi er en del av Mestergruppen, som er et av Skandinavias ledende konsern innen byggevarehandel og huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

Mesterhus er en landsomfattende kjede med rundt 150 frittstående byggmesterfirmaer. Vårt hovedkontor er plassert i Oslo. Som den eneste boligbyggeren på markedet krever Mesterhus at alle våre bedrifter skal ha Mesterbrev. Dette innebærer at den lokale byggmesteren må oppfylle våre høye krav til både praksis og håndverkerutdannelse, og det gir våre kunder ekstra trygghet. Vårt motto er; «- det blir som avtalt».

Mesterhus er inne i en spennende utvikling og søker:

TEKNISK SJEF

Vil du lede den faglige utviklingen hos en av Norges største boligbyggere? Mesterhus søker etter;

Vi ønsker nå å styrke vårt boligfaglige arbeid med å ansette en dyktig og fremtidsrettet teknisk sjef.  Som teknisk sjef har du det hele og fulle ansvaret for det faglige arbeidet i kjeden. Vi ønsker en ressurs, som i tillegg kan være en markant talsperson for selskapet i fagmedier og som foredragsholder.

Mesterhus tar klimautfordringene på alvor og vil gjøre det vi kan for å tilby bærekraftige/fremtidssikre boliger til kundene våre. Teknisk sjef skal lede Mesterhus sitt bærekraftsprogram, og må derfor være engasjert og ha kompetanse innen miljø/bærekraft.

 

Stillingens hovedansvarsområder vil være:

 • Overordnet fagansvar i hele Mesterhuskjeden
 • Være en viktig faglig samtalepartner og rådgiver for våre medlemmer
 • Opplæring av medlemsbedriftene gjennom Mesterhusskolen
 • Lede og delta i interne og bransjerelaterte utviklingsprosjekter
 • Delta i viktige fagdiskusjoner i bransjemedier og på fagkonferanser

Vi søker teknisk sjef med følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere byggeteknisk utdannelse
 • Bred kunnskap innen byggeteknikk og solid erfaring fra boligbygging
 • God kjennskap til relevant lovverk og forskrifter
 • God på kommunikasjon, skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsegenskaper, praktisk anlagt og høy gjennomføringsevne
 • Kreativ, visjonær, konseptuell, selvstendig og strukturert

Mesterhus tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver hvor du vil være med å påvirke utviklingen
 • En utfordrende, sentral og synlig stilling
 • Ordnede arbeidsforhold i et godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige vilkår

 

Stillingen rapporterer til kjededirektør i Mesterhus og medfører ikke personalansvar.

Har du spørsmål til stillingene, ta gjerne kontakt med kjededirektør Karl Arne Jespersen på telefon 93408480 eller Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf. 906 88 270.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Du kan registrere din CV og søknad gjennom å klikke «søk her» knappen.

 

 

Organisasjonsansvarlig

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer blant annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i mat- og drikkevareindustrien, som er landets nest største industrisektor. NNN har i dag nærmere 30.000 medlemmer, og forbundets viktigste oppgave er å oppnå gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. NNN har et utstrakt samarbeid med forskjellige organisasjoner og miljøer for å ivareta våre medlemmers interesser. Gjennom tilslutningen til LO står NNN sammen med 930.000 fagorganiserte.

NNN skal løfte organisasjonsarbeidet og søker til nyopprettet stilling ved hovedkontoret i Oslo:

Organisasjonsansvarlig

NNN har satt i gang et strategisk viktig arbeid med å utvikle organisasjonen og øke medlemstallet. Vår nye organisasjonsansvarlige vil bli sentral i dette arbeidet.

Vår nye medarbeider får det viktige ansvaret med å:

 • utvikle strategier for medlemsrekruttering og gjennomføre disse i samarbeid med forbundets ledelse, avdelinger og organisasjonsarbeidere.
 • delta i rekrutteringsprosessen av organisasjonsarbeidere i hele landet og ha faglig ansvar for og daglig oppfølging av disse.
 • styrke kompetansen hos organisasjonsarbeidere, lokale tillitsvalgte og klubber.
 • selv delta i oppsøkende virksomhet og kompetansebygging.

Andre arbeidsoppgaver må påregnes i perioder.

Vi søker deg som har engasjement for og god kjennskap til fagbevegelsen og gjerne erfaring fra tilsvarende arbeid. Bakgrunn fra prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder, teller positivt. Vi ser gjerne at du har kursledererfaring og pedagogisk kompetanse. Du må ha fullført videregående skole og/eller fagbrev, og har du høyskole- eller universitetsutdanning i tillegg, er det fordelaktig. Gode IKT-kunnskaper (Microsoft Office, VISMA, arkiv- og saksbehandlingssystemer, delingsplattformer m.m.) er nødvendig.

NNNs medlemsmasse er internasjonal, så gode engelskkunnskaper er viktig, gjerne supplert med andre språk. Du må kunne jobbe selvstendig, men også i team. Det er avgjørende med utpreget evne til å inspirere, lede og motivere andre. Du må trives med å snakke i forsamlinger med dine gode kommunikasjonsevner.

NNN kan tilby en faglig utfordrende stilling med et høyt prioritert ansvarsområde. Arbeidsdagen vil være variert og hektisk, i et hyggelig arbeidsmiljø med ca. 20 kolleger i trivelige og nyoppussede lokaler ved Youngstorget i Oslo sentrum. Det vil være mye reiseaktivitet i perioder.

Du får lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger i forbundets kollektive ordninger. Stillingen vil faglig rapportere til forbundets valgte ledelse.

For eventuelle spørsmål, kontakt vår samarbeidspartner Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på tlf. 924 49 114. Søknad med CV sendes snarest og senest innen fredag 18. oktober via «Søk her». Søknader behandles fortløpende.

Leder utvikling og IKT (CTO)

Norsk Byggtjeneste AS er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Selskapet tilrettelegger for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden. De har nærmere 30 ansatte, en omsetning på vel 56 mill. kroner og eies av handel og industri i byggenæringen. For mer informasjon se www.byggtjeneste.no

Leder utvikling og IKT (CTO)

Stillingen får hovedansvaret for å lede IT-avdelingen, inkludert utviklingsteamet i Norge og i Ukraina. Du skal lede tekniske ressurser i avdelingen og sikre bruk av riktig og innovativ teknologi.  Det er i dag 10 ansatte i denne avdelingen, og teknologien som benyttes i dag er hovedsakelig basert på Microsoft.

Stillingen deltar i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for selskapets IT-strategi og handlingsplaner, med budsjett og personalansvar for avdelingen
 • Lede selskapets software-utviklingsavdelinger i Norge og Ukraina
 • Lede utviklingsprosjekter og sikre leveranser i henhold til produkteiers forventninger og krav
 • Ansvar for teknisk arkitektur, arbeide for kontinuerlig forbedring og bruk av smidig utviklingsmetodikk
 • Bidra til produktutvikling og etablering av nye tjenester for selskapet gjennom teknisk innsikt og støtte til produktsjefer og salg
 • Ansvar for forvaltning, drift og modernisering av selskapets IKT-infrastruktur og applikasjoner
 • Oppfølging av systemleverandører og konsulenter og fungere som IT-sjef for egen virksomhet

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra rolle som utviklingssjef eller prosjektleder for utviklingsprosjekter, alternativt annen ledende rolle med hovedansvar for programvareutvikling
 • Kompetanse om forvaltning og drift av programvare
 • Høyere utdanning på Master- eller Bachelor- (B.S) nivå med relevant fagkombinasjon
 • Helhetlig teknisk kompetanse og engasjement knyttet til fremtidsrettet teknologi og agile utviklingsmetoder
 • Kunnskap om Master Data Management (MDM) eller Product Information Management (PIM) er ønskelig
 • Erfaring med offshore team innen utvikling av software er en fordel
 • God forretningsforståelse sammen med gode kommunikasjonsegenskaper
 • Erfaring fra digitalisering og effektivisering av IT-løsninger er relevant

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 934 40 805. Søknad med CV kan sendes snarest via søknadsknappen.

Kommersiell direktør

Norsk Byggtjeneste AS er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Selskapet tilrettelegger for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden. De har nærmere 30 ansatte, en omsetning på vel 56 mill. kroner og eies av handel og industri i byggenæringen.

For mer informasjon se www.byggtjeneste.no

Til nyetablert stilling søkes:

Kommersiell direktør

produkt- og salgsledelse i byggenæringen

Til nyetablert stilling i Norsk Byggtjeneste søkes kommersiell direktør. Stillingen vil ha ansvar for å utvikle nye produkter og tjenester, i tillegg til å lede salgsorganisasjonen i selskapet. Du vil være sentral i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for produktportefølje i Norsk Byggtjeneste med fokus utvikling av nye produkter og tjenester for den norske byggenæringen
 • Ansvar for salg og forretningsutvikling, ledelse av salgsressursene og utvikling av ny salgsstrategi
 • Delta i ledergruppen, lede egen avdeling og utvikle rollen i henhold til selskapets strategi og muligheter i markedet
 • Analysere markedsbehovet og konkurransesituasjonen, ta eierskap til eksisterende portefølje av produkter og videreutvikle nye løsninger i tråd med fremtidens markedsbehov
 • Sikre tett samarbeid med IKT og NOBB avdelingen for å lage fremtidsrettede applikasjoner og tjenester
 • Presentere løsningene i markedet gjennom markedsaktiviteter og salgsarbeid, bygge relasjoner til sentrale aktører og partnere og bidra til vekst og lønnsomhet på tvers av avdelingene internt
 • Ansvar for prissetting av produktene og inntektsmodeller for selskapet
 • Stillingen har budsjett-, personal- og resultatansvar for egen avdeling i tillegg til ansvar for salgsfunksjonen i selskapet

Kvalifikasjoner:

Aktuelle kandidater har høyere utdannelse og ledererfaring fra kommersiell rolle. Arbeid med salgsledelse, produktutvikling, forretningsutvikling og digitalisering er relevant. God overordnet teknisk innsikt er nødvendig, med interesse for produktutvikling og digitaliseringsarbeid. Du må være god til å kommunisere og bygge relasjoner. Vi ser helst at du har et godt helhetsperspektiv, er kreativ og kan være visjonær og overbevisende. Du må kunne selge inn ideer og konsepter internt i eget selskap, men også kunne synliggjøre mulighetene i markedet. Erfaring og kjennskap til byggenæringen er en fordel.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig på telefon 93440805 i Compass Human Resources. Søknad med CV sendes snarest via søknadsknappen.

Løsningsarkitekt

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Ca. 110 av våre medarbeidere holder til i moderne lokaler på Papirbredden i Drammen, ti minutters gange fra jernbanestasjonen.

Dyktig og engasjert løsningsarkitekt

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig og lager løsninger vi er stolte av! Hos oss står brukeren i sentrum og vi er derfor på utkikk etter deg som er glødende opptatt av å skape gode løsninger – på brukerens premisser!

Vi er et stort teknisk miljø med høy kompetanse og oppdatert teknologi og metodikk. Digitaliseringskontoret har ca. 50 faste årsverk fordelt på 4 avdelinger: IT utvikling, IT forvaltning, IT arkitektur og IT prosess. Vi har også rundt 25 innleide konsulenter til enhver tid. Samlet er vi derfor omtrent 75 fremoverlente, dyktige og hyggelige kollegaer som spenner fra arkitekter, utviklere – backend, frontend og fullstack, UX, testere og prosjektledere

I Husbanken jobber vi brukersentrert, smidig og tverrfaglige med fokus på deling og samarbeid. I det daglige sitter vi derfor i autonome team på tvers av avdeling- og kontorgrenser. Teamene er fullt ut ansvarlige for å levere løsninger som understøtter tjenesteområdet eller prosjektet de er ansvarlig for. For å sikre faglig tilhørighet og utvikling har vi egne faggrupper med fokus på ny teknologi og læring på tvers av teamene. Ideer og nye løsninger er alltid velkomne og det legges til rette for ideskaping ved blant annet prototyping og «Proof of Concepts».

Våre løsninger bygges på en mikrotjenestearkitektur og utvikles på moderne teknologirammeverk som Angular, Spring boot og NoSQL-databaser. For å sikre smidighet og kvalitet i løsningene våre søker vi en høy grad av testautomatisering gjennom bruk av rammeverk som Selenium og Cucumber. Vi praktiserer DevOps og løsningene vi lager kjører på OpenShift, en moderne konteinerplattform som forvaltes og videreutvikles av et dedikert team.  Som utvikler jobber du i det daglige med verktøy som IntelliJ, Jira, BitBucket og Confluence.

Er du en engasjert løsningsarkitekt som også liker å jobbe «hands-on» med utvikling av spennende og kompliserte løsninger? Da kan du raskt få en sentral og spennende rolle hos en viktig samfunnsaktør i Norge. Hos oss blir du en del av et hyggelig og faglig sterkt team med tempo og spennende prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for løsningsarkitektur innenfor et av Husbankens tjenesteområder
 • Bidra i alle faser av utviklingsprosessen, fra idé til produksjon
 • Løsningsdesign og utvikling av ny funksjonalitet
 • Utvikling og forvaltning av fellestjenester
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av arkitekturarbeid på tvers av prosjekter og tjenesteområder
 • Delta i avdelingens øvrige arbeid
 • Holde seg oppdatert innen utviklingen av ny og moderne teknologi

Kvalifikasjoner/Kompetansekrav – Løsningsarkitekt/utvikler
Vi ser etter deg med minimum Bachlorgrad innen IT-fag med gode karakterer gjerne med spesialisering innen systemutvikling. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Fortrinnsvis har du mer enn 5 års erfaring med utvikling og arkitektur gjerne som løsningsarkitekt herunder relevant erfaring med,

 • Single Page Applikasjoner (SPA) med rammeverk som Angular, React eller tilsvarende
 • Utvikling av REST baserte mikrotjenester med Spring og Spring Boot som rammeverk
 • Java standarder som JAX-RS, JPA, JTA og JMS
 • Linux som kjøremiljø, samt bruk av Docker, Maven og Git
 • Utviklingsverktøy som IntelliJ, JIRA og Confluence
 • Bruk av smidige metoder i større prosjekt

Videre er det en fordel om du har kjennskap til offentlige fellestjenester og bruken av disse, erfaring med integrasjon, bruk av SQL- og No-SQL databaser og rammeverk for e2e testing som Selenium og Cucumber. Det er også fint om du kjenner til hvordan tjenester kan sikres ved hjelp av Oauth eller OpenID Connect og har du kjennskap til Kubernetes er det også en fordel.
Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • stiller høye krav til kvalitet og leveranser og jobber på en strukturert og ryddig måte
 • evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger, forstår virksomhetens behov og finner smidige løsninger
 • som person er du positiv og engasjert, og bidrar til at teamet jobber godt sammen og inngir tillit ute i organisasjonen
 • engasjement og personlig interesse for fagfeltet

Vi tilbyr
En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.

 • Fast stilling som 1364 Seniorrådgiver, lønnsspenn kr 700 000 til 820 000 avhengig av kvalifikasjoner.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Compass Human Resources, Bjørn Erik Graff, tel. 970 555 87. Søknad med CV registreres via www.husbanken.no innen 27. oktober 2019.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.