Fund Operations Specialist

Er du glad i tall og har erfaring med finans?

Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter med kontorer i Oslo og Stockholm. Som en del av en global kapitalforvalter, BNP Paribas, opererer selskapet også i en verdensomspennende kontekst med internasjonale kunder og forretningsområder utenfor Norge og Sverige.I løpet av de siste 5 årene har Alfred Berg doblet forvaltningskapital (AUM) til mer enn 100 milliarder kroner og utvidet sitt produktsortiment til 25 fond. Selskapet jobber hardt for å sikre videre vekst, og forventer en ytterligere økning i sitt produkttilbud. Alfred Berg er for tiden i gang med å lansere hele 8 nye fond.


Fund Operations Specialist

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS  ansetter nå en Fund Operations Specialist for å styrke Investment Operations-teamet. I denne rollen vil du være en del av et team på syv personer og samhandle regelmessig med porteføljeforvaltere, analytikere, depotbanker og meglere, samt interne risiko- og compliance-team. Vi ser etter en hardtarbeidende, løsningsorientert person som liker å samarbeide med andre for å utføre den daglige driften for våre norske og svenske fond og mandater. I tillegg vil du ha en stemme i diskusjoner om prosessforbedringer. Vi er på jakt etter deg som er positiv og energisk, som ser hindringer som en utfordring og som setter din ære i å gjøre en god jobb.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Matching og oppgjør av aksje-, obligasjons- og derivattransaksjoner
 • NAV beregning av Alfred Berg fond
 • Utarbeidelse av investeringsrapporter for kunder
 • Bankavstemming
 • Oppfølging av corporate actions
 • Vedlikehold av verdipapir- og porteføljedata i back- og front office systemer
 • Verdivurdering av renteswapper og obligasjoner
 • Front office support
 • Deltakelse i prosjekter relatert til investment operations området

Vi tror du har følgende ferdigheter og kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen økonomi eller finans
 • Minst to-tre års relevant arbeidserfaring, ideelt sett fra en kapitalforvalter, depotbank eller fondsadministrator
 • Sterk kompetanse i Excel. Erfaring i bruk av Power BI og programmering er et pluss
 • Takle høyt arbeidstempo og trives med å jobbe i team
 • Detaljfokusert og analytisk
 • Flytende skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Utvikle deg med oss 
Intervjuer vil bli gjennomført kontinuerlig. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Anne Qvenild tlf:. 977 23 235 eller Bjørn Erik Graff, tlf. 970 55 587 hos vår rekrutteringspartner Compass Human Resources AS. Du er også velkommen til å sende en e-post til ansettelsesansvarlig i Alfred Berg: raf.dielemans@alfredberg.com

Distrikssjef Øst

En forbildebedrift med store vekstplaner. Samferdselsdepartementet har lagt en svært offensiv langtidsplan for utbygging og vedlikehold av banenettet i Norge. Jernbane, t-bane og trikk får mye oppmerksomhet som bidragsytere til en mer miljøvennlig transportform for fremtiden. Rail Infrastructure AS (RIAS) vokser og med sin erfaring og kompetanse skal selskapet gjennomføre flere store prosjekter innen de jernbanetekniske fagene i årene fremover. RIAS har sitt utspring fra Eltel Networks banesatsning som startet i 2011. Selskapet ble etablert etter en virksomhetsoverdragelse i 2018. Vi er i dag 81 ansatte og har hovedkontor i Oslo. Selskapet har en omsetning i 2019 på 210MNOK. RIAS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert. For å kunne forvalte veksten trenger vi å styrke både ledelseskapasitet og faglig ekspertise, Stillingen vi nå søker er sentral på begge områder:

 

Distriktssjef Øst

Resultat- og personalansvarlig, samt fagansvarlig elektro

Stillingen vil inngå i selskapets toppledelse og vil ha hovedansvar for prosjektvirksomheten på Østlandet. I tillegg skal stillingen ha faglig ansvar for elektrovirksomheten på tvers av enhetene i selskapet.  Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Hovedoppgaver:

Distriktssjef

 • Hovedansvar for strategisk og operativ oppbygging av prosjektportefølje i regionen.

Dette innebærer prioritering av anbudssatsning, styring av kalkulasjon- og tilbudsarbeid, samt oppbygging av prosjektorganisasjon for å kunne håndtere inngåtte prosjektavtaler.

 • Styre regionens prosjektportefølje, samt være rådgiver/ støtte for regionens prosjektledere.
 • Ledelse av store tverrfaglig prosjekter i regionen, med ansvar for risikoanalyser, forhandlinger, kontraktstyring, styringsdokumenter, prosjekt- økonomi, korrigerende tiltak, kundekontakt og rapportering.
 • Du vil ha personalansvar for mellomledere og medarbeidere i regionen og du har ansvaret for å påse at prosjektene har riktig bemanning og kompetanse, samt etablering av gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold internt og eksternt.

Fagansvarlig elektro

 • Faglig ansvarlig for den overordnede utførelse av elektriske installasjoner og arbeid knyttet til elektriske anlegg.

Dette innebærer bl.a. å bidra til å videreutvikle mål, strategier og handlingsplaner iht internkontrollforskriften, være elektrofaglig rådgiver internt, kvalitetssikring av intern kompetanseutvikling innen faget, samt kvalitetssikring av leveranser fra underentreprenører og leverandører.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen elektro
 • Installatørprøven innen sterkstrøm og høyspent er ønskelig
 • Erfaring som prosjektleder innen elektro fra bane, vei, industri eller nettselskaper
 • Ledererfaring er ønskelig, eventuelt tung prosjektledererfaring
 • Gode lederegenskaper og relasjonsbyggende evner, god forretningsforståelse, resultatorientert og beslutningssterk
 • Meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • God bruker av teknologiverktøy

Vi tilbyr:

 • Ansvarsfull stilling med gode muligheter til å skape synlige resultater på relativt kort tid.
 • Være sentral i et selskap med store vekstambisjoner
 • Generelt gode ordninger
 • Fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktige betingelse

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270. Klikk «Søk Stilling» for å registrere din CV og søke stillingen. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.

RackScale – Product Management Director

Graphcore has created a completely new processor, the Intelligence Processing Unit (IPU), specifically designed for artificial intelligence. The IPU’s unique architecture means developers can run current machine learning models’ orders of magnitude faster. More importantly, it lets AI researchers undertake entirely new types of work, not possible using current technologies, to drive the next great breakthroughs in general machine intelligence. We believe our IPU technology will become the worldwide standard for artificial intelligence compute.


Graphcore’s Intelligence Processing Units, or IPUs, are specifically designed for artificial intelligence applications. These are not like legacy processor architectures (e.g. GPUs, CPUs, etc.) but rather graph processors designed for the massive parallelism and sparse data structures characteristic of machine intelligence knowledge models.  Architecturally, IPUs are a unique new approach and offer significant performance, latency, and power efficiency advantages that distinguish them from legacy processors. Graphcore offers support for popular machine learning frameworks and a full tool suite for developers to innovate both within and outside those frameworks.
We believe our IPU technology will become the worldwide standard for artificial intelligence compute. The performance of Graphcore’s IPU is going to be transformative across all industries and sectors whether you are a medical researcher, a roboticist or building autonomous cars.Graphcore’s Oslo office has grown from 10 to 70 employees since August 2018 and our plan is to escalate the growth significantly during the next 2-3 years. The company is located seaside in downtown Oslo. The Graphcore RackScale team located in Oslo is at the forefront of the artificial intelligence revolution, enabling innovators from all industries and sectors to expand human potential with technology. What we do really makes a difference.

RackScale – Product Management Director

We are looking for a RackScale Product Management Director to take responsibility of an overall strategic roadmap, manage the product team and ensure that the product management process is in place and fosters activities that results in compelling products being produced.  Working closely with other members of the Product, Marketing, Sales, and Engineering teams, this high-profile role will sit at the centre of how we take our products to market, translating highly technical product features and capabilities into easy-to-understand differentiated messaging that highlights the value of Graphcore’s technology for direct and indirect customers.

Main duties:

 • Product lifecycle management from concept to phasing out of the product(s) across RackScale products/product lines.
 • Management of RackScale product line, increasing profitability and setting of Profit and Loss goals for each product/product line.
 • Creation of product strategy, product roadmaps and specification of product requirements.
 • On-going development of the product vision and strategy. Synthesize ideas on strategy, planning and execution of next generation of products. Building consensus and driving execution.
 • Maintain product and market knowledge. Analyses and keep abreast of market trends.
 • Aggressively identify opportunities for improvement and incorporate new product features on an on-going basis. Define market opportunities and develop product briefs.
 • Manage the product team
 • Lead cross-functional teams to realize product concepts and bring them to market. Work with customers and internally to define and refine product requirements.
 • Best practice research and benchmarking. Conduct competitive analysis and develop a strong understanding of stakeholders to drive development decisions.
 • Develop and manage relationships with customers.
 • Function as the technical contact point.
 • Act as an evangelist for Graphcore products via presentations at customers, trade events, blog posts, etc.
 • Engage with the sales and field team to understand product use cases and key decision factors
 • Team with Marketing to plan and execute marketing communications activities including corporate and trade events, training, press/analyst briefings, and product launches
 • Enable Sales with tools and training to support the selling process
 • Coordinate with partners and customers on collaborative co-promotional sales and messaging

 Requirements:

 • +10 years of product management experience in high performance computing, processors, or machine learning-related field
 • B.S. in Computer Science or another technical/mathematics discipline; MS/PhD/MBA is a plus
 • Outstanding communication skills:  verbal, writing, presentations, including ability to author original content
 • Results oriented team-player
 • Focused and creative
 • International travel is required

You will report to VP of Product Management in Bristol but working closely with SVP Rack Scale systems in Oslo. This role is based in Oslo and will be part of the management team. For further information about the Norwegian branch (in Norwegian) here: https://www.digi.no/artikler/vil-revolusjonere-prosessorindustrien/438752?key=PEnLJ0QH
We welcome people of different backgrounds and experiences and are committed to building an inclusive work environment making Graphcore a great home for everyone. We are an equal opportunity employer and want to build a work environment where everyone is happy, productive and respectful, for them to do their best.

For questions regarding the position or Graphcore, please contact Bjørn Erik Graff +47 970 555 87 or Hanna Kaupang +47 481 72 822 in Compass Human Resources.
Please submit your application and CV in English using the application button («Apply here» or «Søk på stillingen»).

Senior Prosjektleder

IT-, digitaliserings- og moderniseringsprosjekter

Holte Consulting er et norsk konsulenthus med over 40 år lang tradisjon for å levere ledende kunnskap og støtte innen gjennomføring og ledelse av prosjekter. Selskapet har ca. 60 ansatte og søker etter nye medarbeidere med erfaring fra prosjektutvikling og prosjektledelse fra IT-bransjen. Holte Consulting hjelper sine kunder med å realisere strategien sin gjennom å velge de riktige prosjektene, utvikle og kvalitetssikre prosjektene i tidlig fase, gjennomføre dem på en god måte og sikre at de ønskede gevinstene hentes ut. Selskapets ansatte har bidratt i store private og offentlige prosjekter for blant annet store telecom- og IT foretak, stat og kommuner i en årrekke og har en økende oppdragsmengde for sine kunder innen statlig sektor, nasjonal infrastruktur og IT-bransjen.


Senior Prosjektleder

Har du lyst til å vie enda mer tid til fag og gjennomføring av fantastisk gode prosjekter? Vil du heller jobbe med endringsledelse, teknologiledelse og smidig tjenesteutvikling, fremfor å sette deg inn i organisasjonskartet etter forrige omorganisering? Vi kan lokke med et mindre, spesialisert miljø som dermed ikke er rammet av administrasjonen og hierarkiet, som ofte tvinger seg frem i større virksomheter. Så om du synes smidig prosjektmetodikk og autonome team er mer spennende enn internpolitikk og byråkrati, kan du fort være en av de få neste som blir del av teamet i Holte Consulting.

Vi søker deg som har stor forståelse for teknologiens plass i fremtidens organisasjoner, solid prosjektledererfaring og samtidig har lyst til å utvikle deg videre.
I våre IKT-prosjekter opererer vi i stor grad i grensesnittet mellom teknologi og forretning. Vi driver prosjekt- og teknologiledelse for å skape nytte gjennom de rette initiativene og produktene. Gjennom vårt arbeid med endringsledelse sørger vi for brukerinvolvering, og dermed at teknologien blir tatt i bruk på beste måte og blir til størst mulig verdi for våre kunder. Vi utfører også ekstern kvalitetssikring av store offentlige prosjekter for å øke samfunnsnytten. Vi utarbeider tiltak for å heve kvaliteten, redusere risiko og øke sjansen for et vellykket resultat. Blir du med?
I Holte Consulting er vi en gjeng engasjerte og faglige dyktige mennesker og vi leter etter flere som har engasjement og lyst til å bidra med kompetanse og personlige egenskaper, som både beriker oss og bringer inn noe nytt til oss.
Vi er en sosial og sporty gjeng som drar på turer til inn- og utland. Men frykt ikke, du skal få lov til å være en av de få som ikke blir med på topptur, så lenge du hoster opp en god unnskyldning.

Vi holder til sentralt på Skøyen, og er en av få i bransjen som eies 100 % av de ansatte, og som tilbyr alle medarbeidere muligheten til å bli deleier.
I tillegg til å bemanne prosjekter, hjelper vi våre kunder med å skape gode beslutningsgrunnlag gjennom analyser, rådgivning og beslutningsstøtte før prosjektene iverksettes.
Hjerte for prosjekt, kanskje har du det også?

Som prosjektleder vil du jobbe ute hos kundene ved å kunne gi strategiske råd ved behov og fungere i rolle innenfor operative prosjektledelse for IT-prosjekter.

Vi ser for oss følgende bakgrunn og erfaring:

 • god erfaring som prosjektleder for moderniserings-, produktutviklings- eller infrastrukturprosjekter gjennom alle prosjektfaser
 • IT-faglig kompetanse med utgangspunkt i teknologi eller forretning
 • god kjennskap til smidige metoder og prinsipper
 • god forståelse for prosjektmetodikk
 • en mastergrad innen tekniske eller økonomiske/administrative fag
 • erfaring fra konsulentvirksomhet er en fordel

I tillegg er det nærmest et krav å ha gode mellommenneskelige egenskaper, for å mestre og trives i denne jobben. Du vil nemlig jobbe tett både med kunder og kolleger, noen ganger andre konsulenter og kundenes kunder, og leverandører. Dessuten må du like variasjon, vi jobber tross alt prosjektbasert, uten at vi tror det kom som noen overraskelse.

Som ansatt i Holte Consulting vil du få:  

 • Spennende og utfordrende oppdrag med stor samfunnsinteresse
 • Mulighet for stor variasjon i prosjekter og arbeid på tvers av flere forretningsområder
 • Kontinuerlig faglig påfyll gjennom vårt kurssamarbeid med Holte Academy. Her får du tilgang på anerkjente sertifiseringer innen prosjektledelse
 • Et åpent, sosialt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Delta på studieturer og sosiale arrangementer
 • Mulighet til å kjøpe eierandeler i selskapet hvis du ønsker
 • Bli medlem av gode pensjons- og forsikringsordninger

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Partner Bjørn Erik Graff hos rekrutterings -selskapet Compass Human Resources AS på telefon 970 55 587.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Klikk på søknadsknappen for å registrere din CV og søke stillingen, eller send din CV direkte til Bjørn Erik Graff på e-post: beg@compass.no

Data & Market Analyst

Wallenius Wilhelmsen is a market leader in RoRo shipping and vehicle logistics, transporting cars, trucks, rolling equipment and breakbulk around the world.
Wallenius Wilhelmsen operates around 125 vessels servicing 15 trade routes to six continents, together with a global inland distribution network, 120 processing centres, and 11 marine terminals. The company has a strong sustainability focus and is an industry leader in developing innovative solutions to reduce its operational impacts. The Wallenius Wilhelmsen group (OEX: WALWIL) has 9,500 employees in 29 countries and is headquartered in Oslo, Norway. The group consists of Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, EUKOR and ARC. Total income was USD 4.1 billion for the full year of 2018.
The world will keep surprising us, and Wallenius Wilhelmsen will take an active role in defining the future of logistics, imagining new, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.
For more information see: www.walleniuswilhelmsen.com


Data & Market Analyst

Fundamental changes are taking place in the logistics industry and Wallenius Wilhelmsen is gathering its forces to take full advantage of new opportunities. Recognizing the key role that market insight and our long-term strategy plays in defining our future as a company, we are strengthening our team of professionals.

We are looking for a data & market analyst to strengthen our technical and analytical bench-strength. Together with the Strategy, M&A and Market Insight team located in Oslo you will provide relevant, up-to-date and efficient analysis to support decision-making across the group. As a company, we are developing solutions to fundamentally improve sustainability and performance in the outbound supply chain and in our shipping operations.

In this journey you will deliver high quality analysis as well as technical expertise to support our journey towards ‘Market Insight as a Service’ for internal stakeholders, through amongst other things creation of a new suite of PowerBI dashboards, visualizing our current and future market data. You will further support M&A and strategy projects across our main segments and regions, working closely with other members of the team.

If you want to be part of shaping our vision for the supply chain of the future and our path towards Wallenius Wilhelmsen’s vision to offer sustainable logistics for a world in motion, please submit your application!

Main responsibilities and tasks:

By leveraging your technical and analytical skillsets you will:

 • Own data governance and automation across the responsibilities of the team
 • Drive development and maintain suite of Market Insight Power BI self-service apps
 • Continuously strive to find new relevant sources of data through data mining or new external sources of information
 • Conducting screening and research for Mergers & Acquisitions (M&A)
 • Perform market and competitor analysis
 • Ad-hoc support for ongoing projects and deliverables in the team

Qualifications, skills and competencies:

To fulfill the job requirements, we think you might have:

 • Higher education, preferably in technical/ IT degree related to data science (or the like) or business administration/ finance
 • Minimum two years of experience in conducting quantitative analyses and data science related work from the industry, management/ IT consulting or similar. Graduates with solid grades and relevant internships/ work-experience are also encouraged to apply
 • Experience with building and maintaining market insight infrastructure such as databases, models and reports
 • Advanced knowledge of relevant software such as Excel, business insight tools such as PowerBI, Alteryx, statistical software etc.
 • An advantage with knowledge of or experience from scripting in VBA (or similar) or programming in R or Python (or similar)
 • Gather, produce and deliver market insight and forecasts to support planning and decision-making process in the company
 • Fluent in written and oral English

Who are we looking for?

To succeed in the role, it is essential that you are positive, pro-active, organized, thorough and able to work effectively under pressure and to deadlines. Strong analytical and problem-solving skills – we are looking for someone with analytical and curious mindset!

You have excellent interpersonal skills and are a team player with a pragmatic and professional nature. Through various projects, you will develop a global network at all levels of the organization. It is therefore essential that you have cross-cultural understanding and can communicate with all levels inside and outside the organization.
This is a global role reporting to the VP Strategy, M&A and Market Insight. The Data & Market Analyst has extensive contact with other members of the Strategy, M&A and Market Insight team, as well as exposure towards all group business units, senior management and external parties. Some traveling must be expected.

What you can expect working in Wallenius Wilhelmsen:

You can expect hard work, a lot of fun and to be challenged every day. In return we promise you will be part of an exciting journey. Your initiative and desire to contribute in developing the company globally is expected and appreciated. We strongly believe that our team of people want to do their best. All in the spirit of being the leading company in their industry, and always striving to take an active role in defining the future of logistics, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.
The Wallenius Wilhelmsen Group is an equal opportunity employer that strongly believes in diversity and a value driven culture. The successful candidate will enjoy working in a global company with colleagues and stakeholders from different cultures and countries and where English is the working language.

Does this sound like you? Then we are looking forward to learning more about your motivation in your application letter. For more information about the position please contact our advisor Jonny Arnesen, Partner in Compass Human Resources at tel: +47 924 96 992 or VP Strategy, M&A and Market Insight in Wallenius Wilhelmsen Christian Holth at tel: +47 481 93 788. Please submit your application and CV by clicking on the application button as soon as possible and no later than February 23rd 2020.

Administrerende Direktør

Konsernet er en av de ledende internasjonale produsentene av systemer for oppvarming, industriell energi og kjøling. Selskapet tilbyr et bredt spekter av individuelle løsninger og effektive systemer for alle bruksområder og energikilder. Selskapet har hovedkontor i Tyskland, er privateid og omsetter for ca. 25. milliarder kroner. I Norge er selskapet en ledende aktør av tekniske systemleveranser til handel og industri. De omsetter ca. 500 millioner og har 50 ansatte. I tillegg har selskapet hel- og deleide service- og installasjonsvirksomheter som dekker hele Norge.


For å lede utviklingen av selskapet i Norge søkes:

Administrerende Direktør

Selskapet leverer systemleveranser og energieffektive løsninger som integreres med bygningers styrings- og automasjonssystemer. Selskapets leveranser har blitt større og mer teknisk kompliserte de siste årene. Vår nye administrerende direktør skal skape vekst i Norge med fokus på systemleveranser, og utvikle organisasjonen slik at den kan håndtere denne endringen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for salg og markedsfunksjonen i selskapet, med fokus på utvikling av topp- og bunnlinje
 • Bidra til å utvikle selskapets strategi for Norge, herunder gi input til konsernet om markedsmuligheter, behov for produktutvikling, effektiviseringstiltak, M&A og nye konsepter
 • Utvikle organisasjonen for å kunne å levere mer komplette og energieffektive systemleveranser
 • Implementere og gjennomføre selskapets strategi og handlingsplaner
 • Utvikle selskapets organisasjonsstruktur, optimalisere driften i alle verdikjeder, sikre rett bemanning og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak
 • Lede og motivere de ansatte, sette tydelige mål og bygge kompetanse i organisasjonen som håndterer fremtidsrettede løsninger
 • Videreutvikle relasjoner og sørge for god kommunikasjon og samhandling med kunder, distributører og andre forretningspartnere
 • Følge opp programmer for produktutvikling av neste generasjon produkter og løsninger
 • Sørge for god økonomistyring og rapporteringsrutiner, og være en pådriver internt og eksternt for å sikre gode resultater
 • Styreleder for datterselskaper og tett oppfølging av partnere

Aktuelle kandidater har:

 • Relevant ledererfaring fra teknologiorienterte selskaper, gjerne relatert til systemleveranser innen energieffektivisering, kjøling, varme, elektro eller automasjon
 • Erfaring med løsningssalg fra dynamisk salgs- og markedsføringsfunksjon
 • Dokumenterte resultater innen salg og forhandlinger i kundeorientert virksomhet
 • Kompetanse og erfaring innen prosjektledelse og leveranse av systemløsninger
 • God verdikjedeforståelse og erfaring med oppfølging av partnere og leverandører
 • God økonomiforståelse med erfaring med budsjettprosesser, rapportering og økonomistyring
 • God organisasjonsforståelse, gjerne med erfaring med å utvikle og effektivisere en virksomhet
 • Høyere utdannelse på bachelor- eller masternivå, gjerne innen tekniske fag
 • Evne og motivasjon til å sette seg inn i teknisk fremtidsrettede løsninger

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert legning og god «drive»
 • Gode mellommenneskelige egenskaper og evne til å bygge relasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å motivere ansatte, skape samhold og teamfølelse
 • Analytisk og strukturert

Du får lede et selskap som er godt posisjonert med sterk kundeportefølje i det norske markedet. De har fremtidsrettede og energieffektive løsninger og stor FoU virksomhet i eget konsern. Sterk nasjonal leveransekapasitet med egne serviceselskaper og god teknisk kompetanse. Du får store påvirkningsmuligheter nasjonalt og i konsernet.

For mer informasjon, ta kontakt med Hanna Kaupang (481 72 822) eller Arnt Molvig (934 40 805) i Compass Human Resources.

Prosjektleder

Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Vi tilbyr løsninger som er enkle å bruke og gjør de ansatte mer effektive og fornøyde på jobb. Techsteps mobile konsept Flow er en one-stop-shop løsning som kombinerer mobile enheter (hardware), abonnement & tilkobling, mobil enhetskontroll, drift og support, og tilhørende software, i tillegg til finansiering. Løsningen gjør det mulig for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har 230 ansatte basert i Norge og Sverige og er notert på Oslo Børs.

 

Vi søker:

Prosjektleder

Mobilitet – leveranse av markedets beste digitale arbeidsplass

 

Som prosjektleder skal du arbeide med leveranse og rådgivning knyttet til de største prosjektene i Techstep. Vi søker en prosjektleder som har god forståelse for prosjektledermetodikk og har noen års prosjekterfaring. Stillingen er lokalisert på selskapets hovedkontor i Oslo og rapporterer til leveransesjef.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede leveranseprosjekter der du styrer risiko, ressurser og budsjetter og sikrer fremdrift slik at prosjektet leveres til avtalt tid og kvalitet
 • Jobbe tett med kunder, underleverandører, egen salgs- og leveranseorganisasjon og sy sammen leveransene
 • Sikre god kundedialog i prosjektene, bygge relasjoner til beslutningstakere hos kunde og sikre smidig overgang fra leveranse til drift
 • Delta i leveranseoppgaver og koordinere aktiviteter
 • Arbeide med mersalg i prosjektgjennomføringen gjennom å synliggjøre muligheter for kundene
 • Bidra til å utvikle fagmiljøet innen prosjektledelse

Aktuelle kandidater har høyere formell utdannelse på bachelor- eller masternivå, gjerne fra merkantile eller tekniske fag. Annen høyere utdannelsesbakgrunn kan vurderes om arbeidserfaring er relevant. Noen års erfaring som prosjektleder eller delprosjektleder i implementeringsprosjekter eller leveranseprosjekter, er nødvendig. Sertifisering som prosjektleder fra anerkjent utdannelsesinstitusjon er ønskelig, gjerne innen prosjektstandarder som PRINCE2, IPMA eller PMI. Du må ha god generell IT-kompetanse, samt interesse for teknologi, og for den digitale arbeidsplassen.  Gode norsk- og engelskkunnskaper er nødvendig.

Som person er du strukturert, selvgående og fleksibel. Du har god forretningsforståelse, og kommuniserer godt med kunder og kollegaer. Interesse for nyeste teknologier og effektivisering ved hjelp av disse er en fordel.

Techstep er ett av ytterst få selskaper i Norden som har Tier 1-sertifisering av Apple. Selskapet er en teknologisk ledende aktør i det nordiske markedet, med partnere som blant annet Apple, Samsung, Microsoft, BlackBerry og VMware.

 

Karrieremuligheter:

 

Stillingene er meget utfordrende og byr på gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.

Techstep har eget opplærings- og sertifiseringsprogram og har fokus på kontinuerlig læring og utvikling for de ansatte.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 934 40 805. Søknad og CV lastes opp via søkeknappen, søknadsfrist er 12. februar 2020.

 

Senior Project (Data Center design) Manager

Graphcore is a fast-growing global IT company with HQ in Bristol, England. See www.graphcore.ai

The use of machine learning to reimagine software and services development is exploding.  Companies from every corner of the industry — the biggest cloud service providers to corporate industrials to financial services to healthcare to retailers — are exploring new ways of building products and services using data-centric learning models in place of traditional programming.  The drive to deliver more timely and accurate results is compelling an ever-greater need for specialized computing power. 

 

Graphcore has created a completely new processor, the Intelligence Processing Unit (IPU), specifically designed for artificial intelligence. The IPU’s unique architecture means developers can run current machine learning models orders of magnitude faster. More importantly, it lets AI researchers undertake entirely new types of work, not possible using current technologies, to drive the next great breakthroughs in general machine intelligence.

We believe our IPU technology will become the worldwide standard for artificial intelligence compute. The performance of Graphcore’s IPU is going to be transformative across all industries and sectors whether you are a medical researcher, roboticist or building autonomous cars.

Our team is at the forefront of the artificial intelligence revolution, enabling innovators from all industries and sectors to expand human potential with technology. What we do, really makes a difference.

Graphcore’s Oslo office has grown from 10 to 70 employees since August 2018 and our plan is to increase the growth significantly in the next 2-3 years. Graphcore has recently relocated to new offices, seaside in downtown Oslo.

As Senior Project (Data Center design) Manager, you will be working as a part of Graphcore’s engineering team in Oslo, developing Graphcore scaleout technology for our Intelligence Processing Unit (IPU).  In your role, you will be working closely with our “Products” , IT operations and engineering teams in Oslo and Bristol, on how to bring the benefits of our AI scaleout solution to our customers.

 

Responsibilities:

Our Senior Project (Data Center design) Manager will be responsible for establishing, and operate an external data center for our IPU-POD products. This work will include architectural design, and will be leveraging work, done by our IPU-POD SW product development teams, integrating that with third party job-schedulers, NAS, firewalls, VPN and networking solutions.

 

Qualifications:

Key Skills

 • HPC or Cloud services
 • Building up data centers
 • IT admin experience
 • IT security design
 • Scalable NAS/disk systems
 • Data Center networking
 • High availability system design

 

Useful to Have

 • Master’s degree in computer science or other relevant technical degree
 • General Software development experience
 • System security experience
 • Job scheduling, Data Center Cluster Orchestration experience

 

This position will also require close interaction with colleagues in Bristol and external data center providers. This is a full-time role based in Oslo (Norway).

Read more about the Norwegian branch (in Norwegian) here: https://www.digi.no/artikler/vil-revolusjonere-prosessorindustrien/438752?key=PEnLJ0QH

We welcome people of different backgrounds and experiences and are committed to building an inclusive work environment, making Graphcore a great home for everyone. We are an equal opportunity employer and want to build a work environment where everyone is happy, productive and respectful, in order for them to do their best.

 

For questions regarding the position or Graphcore, please contact Stein-Sverre Wold +47 906 88 270 or Hanna Kaupang +47 481 72 822 in Compass Human Resources.

 

Please submit your application and CV in English using the application button («Apply here» or «Søk på stillingen»).

Senior Accountant

Do you want to make a difference?

Wallenius Wilhelmsen is a market leader in RoRo shipping and vehicle logistics, transporting cars, trucks, rolling equipment and breakbulk around the world.

Wallenius Wilhelmsen operates around 125 vessels servicing 15 trade routes to six continents, together with a global inland distribution network, 120 processing centres and 11 marine terminals. The company has a strong sustainability focus and is an industry leader in developing innovative solutions to reduce its operational impacts. The Wallenius Wilhelmsen group (OEX: WALWIL) has 9500 employees in 29 countries and is headquartered in Oslo, Norway. The group consists of Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, EUKOR and ARC. Total income was USD 4.1 billion for the full year of 2018.

The world will keep surprising us, and Wallenius Wilhelmsen will take an active role in defining the future of logistics, imagining new, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.

For more information see: www.walleniuswilhelmsen.com

Senior Accountant

We are looking for a service minded senior accountant to support our Norwegian subsidiaries with general accounting tasks, monthly closing processes, group reporting tasks and statutory reporting requirements. The senior accountant also has the responsibility to make sure the entities are compliant with the group’s accounting policies and the group’s internal control framework and policies related to financial reporting.

Located in Lysaker we offer a fantastic workplace with colleagues from around the world. We look forward to receiving your application!

Main responsibilities and tasks:

 • Prepare accurate and timely financial statements in accordance with our reporting schedules and accounting policies
 • Conduct monthly and quarterly account reconciliations to ensure accurate reporting and ledger maintenance
 • Monthly group reporting into the group consolidation system – SAP FC
 • Preparation of annual reports and tax returns for entities
 • Reporting to authorities; VAT, statistical information, financial statements etc.
 • Responsible for SAF-T reporting for all Norwegian entities
 • Regular dialogue with resource centers which handles AP/AR transactions and travel expense processing
 • Reconciliation of payroll accounts in general ledger vs. payroll system including tax and benefits reporting to authorities
 • Reconciliation of balance sheet accounts
 • Contact with local auditor
 • Ad-hoc financial tasks

Qualifications and experience:

 • Higher education within accounting – Bachelor/Master’s degree in accounting or audit
 • Minimum of 5 years relevant experience from accounting/auditing
 • Highly skilled in Norwegian tax rules especially related to VAT (SAF-T) and travel settlement regulations
 • Experience with preparation of Norwegian tax returns and understanding of Norwegian tax rules is an advantage
 • Knowledge of IFRS accounting rules is an advantage
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Intermediate/advance knowledge of Microsoft Excel
 • Good command of written and oral English
 • Fluent in Norwegian both written and oral

 

Personal Attributes:

 • Ability to meet deadlines through good time management and allocation of priorities
 • Ability to work on own initiative and in a team
 • Strong interpersonal skills with an awareness of different cultures within your customer base, team and organization
 • Strong communication skills – the successful candidate must be able to communicate with internal and external stakeholders from different cultures and countries
 • Service-minded and proactive

The position reports to the Senior Accounting Manager located in Oslo.

 

What you can expect working in Wallenius Wilhelmsen:

You can expect hard work, a lot of fun and to be challenged every day. In return we promise you will be part of an exciting journey. Your initiative and desire to contribute in developing the company globally are expected and appreciated. We strongly believe that our team of people want to do their best. All in the spirit of being the leading company in their industry, and always striving to take an active role in defining the future of logistics, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.

The Wallenius Wilhelmsen Group is an equal opportunity employer that strongly believes in diversity and a value driven culture. The successful candidate will enjoy working in a global company with colleagues and stakeholders from different cultures and countries and where English is the working language.

Does this sound like you? Then we are looking forward to learning more about your motivation in your application letter. For more information about the position please contact our advisor Jonny Arnesen, Partner in Compass Human Resources at tel: +47 924 96 992. Please submit your application and CV by clicking on the application button as soon as possible.

Senior Developers/Developers

Hexagon, noted on the Stockholm Stock Exchange, has over 20 000 employees in more than 50 countries and net sales of approximately 4000 MEUR. Learn more at www.hexagon.com. 

myVR software AS, the core visualization team at Hexagon Xalt Visualization, is a cutting-edge software development company specializing in developing and delivering a wide range of visualization technologies for mobile, desktop, AR, VR and web.  The features offered by myVR are shared technology components for visualization and interaction across the divisions of Hexagon. Core functionality is available as a multi-platform SDK, accompanied by supporting tools and prototypes built on the technology.

myVR currently has 20 dedicated employees and is located centrally in downtown Oslo. See https://hexagonxalt.com/the-technology/xalt-visualization  /www.myvr-software.com.

Our technology is high in demand, and thus we seek:

Senior Developers/Developers

We are looking for independent, energetic and technology proficient individuals to strengthen our technology and system development. Candidates have developer expertise in one or more of the following technology areas:

 • A background in graphics programming such as OpenGL, DirectX or Vulkan
 • Deep knowledge and understanding of C/C++
 • Visualization of 2D and/or 3D data
 • AR/VR/MR – XR (eXtended Reality)
 • Mobile development – iOS, Android, UWP, Xamarin, Cordova or similar
 • Front-end/app development – HTML5 and mobile
 • An eye for UI/UX /(graphical) design

Senior Developers:

10+ years of programming experience from relevant industries like gaming, telco/mobile, GIS, military defense systems, oil & gas or similar

 • Excellent C/C++ programming skills, general competence within a variety of programming languages and platforms
 • Preferably experienced with technologies related to 3D/AR/VR
 • Good understanding of OpenGL and/or DirectX
 • Fluent communication skills in English, whereas knowledge of additional languages is beneficial
 • Ability to recognize customers’ requirements and wishes and adapt accordingly

Developers:

 • 5-10 years of programming experience from relevant companies
 • Relevant Bachelor or Master level education
 • Professional experience using C/C++
 • Preferably good understanding of OpenGL and/or DirectX
 • Accuracy and detail orientation
 • Diligence and eagerness to learn new technology, ambition
 • Fluent communication skills in English, whereas knowledge of additional languages is beneficial.

myVR Software/ Hexagon Xalt Visualization offers:

 • a possibility to join one of Europe’s technically most competent AR/VR teams
 • a possibility to influence and shape the future of technology within the company
 • an excellent professional and social environment
 • a significant international aspect
 • ability to work with technology that is core to products used in a wide variety of fields across the world

For further inquiries about the company or the positions, please contact Compass Human Resources by Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270.

Please submit your application and CV in English using “Apply here”/“Søk her”.