Sales Product Specialist

Stryker er et av verdens ledende medisinske teknologiselskaper, og sammen med våre kunder er vi drevet av å gjøre helsetjenester bedre. Selskapet tilbyr et mangfoldig utvalg av nyskapende medisinske teknologier, inkludert medisinsk og kirurgisk rekonstruksjon, og nevroteknologi og ryggradsprodukter for å hjelpe folk til å leve et mer aktivt og tilfredsstillende liv. Strykers produkter og tjenester er tilgjengelige i mer enn 100 land. Dagens utvalg av kirurgiske produkter gjenspeiler filosofien vår grunnlegger Dr. Homer Stryker startet for 75 år siden: samarbeide med våre kunder, lære gjennom våre erfaringer og kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester. Gjennom vår kontinuerlige innovasjon og kundestøtte ønsker vi at kundene skal være trygge på; kjøpsbeslutningen, produktytelsen og oss som deres partner. Med sine 33 000 ansatte er Stryker ansett verden over som et av de beste stedene å jobbe. Blant annet har de fått prisene A Great Place to Work 2018, Fortune 500 2018, Fortune Worlds most admired companies 2018.

Sales Product Specialist

Stryker tilbyr en spennende stilling som produktspesialist med ansvar for å selge Strykers nyutviklede kirurgiske utstyr til det norske sykehusmarkedet i helseregionene Vest, Midt og Nord. Forretningsområdet  består av velprøvde produkter som sørger for fjerning av helseskadelig røyk, damp og væske under kirurgiske inngrep og markedsføres som Fluid Waste Management Systems og Smoke Evacuation Systems. Produktporteføljen inneholder også unike produkter innen Intelligent Surgical Site Visualization og Skin Closure.

Som produktspesialist i Stryker vil du bidra til å oppfylle selskapets visjon om å forbedre dagens helsetjenester ved å  fremme og selge kirurgisk utstyr i verdensklasse. Med din dokumenterte evne til å skaffe og utvikle nye kunder, er du en essensiell del av salgsprosessen.

Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Identifisere og kontakte nye potensielle kunder
 • Planlegge og utføre kvartalsvise og årlige forretningsplaner
 • Forhandle priser og administrere kontrakter og vilkår for transaksjoner innenfor ditt salgsdistrikt
 • Analysere markedspotensialet innenfor ditt distrikt og som følge av det utarbeide en salgsstrategi
 • Administrere og vedlikeholde prøvebeholdningen av kirurgiske produkter
 • Tett kontakt med nøkkelpersoner på sykehusene i helseregionenen, både leger og administrativt personale
 • Tilby produktstøtte på operasjonssalen hvis nødvendig

For å lykkes i denne rollen må du ha minimum 3 års dokumentert salgserfaring fra helsesektoren eller et beslektet felt. Du trives med å være «hunter» og en proaktiv nettverksbygger. Du setter alltid kunden først og er kjent for din evne til å sikre salget. Du jobber godt både  strategisk og operativt og er drevet av resultater og et ønske om å gjøre helsesektoren bedre.

I tillegg ønsker vi at vår nye kollega:

 • Er flytende i både skriftlig og muntlig norsk og engelsk.
 • Har høyere relevant utdanning på Bachelor eller Master-nivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Har gode IT-kunnskaper i MS Office og gjerne erfaring med Salesforce.

Den rette kandidat vil få mulighet til å være en del av et av verdens ledende selskap innen medisinsk teknologi, og å arbeide tett sammen med mange ulike interessenter på nasjonalt og nordisk nivå. Rollen vil ha stor innflytelse på virksomheten og har gode utviklingsmuligheter.

Du jobber fra hjemmekontor og har Bergen som base. Det må påregnes med en god del reising til kundene i helseregion Vest, Midt og Nord. Det tilbys konkurransedyktige lønnsbetingelser, bilordning og kompensasjon for hjemmekontor.

For eventuelle spørsmål, kontakt Compass Human Resources ved Anne Marit H. Nærby på 924 49 114.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad med CV sendes via søknadslinken snarest og senest innen 30. september 2020. Søknader behandles fortløpende.

Key Account Manager

Thermia er eiet av Stiebel Eltron som er et internasjonalt selskap og blant de globale markeds- og teknologiledere innen fornybar energi. I mer enn 90 år har teknisk ytelse, kvalitet, innovasjon, pålitelighet og kundeorientert service vært viktige faktorer i vår suksess. Med fem nasjonale og internasjonale produksjonsanlegg, og salgsorganisasjoner i mer enn 120 land, har Stiebel Eltron en global tilstedeværelse. Konsernet har ca. 3 500 ansatte globalt og en omsetning på ca. 5 milliarder NOK.  Hovedkontoret ligger i Holzminden i Tyskland.

Thermia er et heleid datterselskap av Stiebel Eltron som utvikler, produserer og markedsfører et spekter av varmepumper som markedsføres under produktnavnet Thermia. Thermia har ca. 200 ansatte fordelt på Sverige, Finland og Norge. Forskning, utvikling og produksjon foregår i Arvika.

Key Account Manager

Salg – Utvikling – Vekst

Thermia Varmepumper søker Key Account Manager med ansvar for Vestlandet.

Thermia ønsker å knytte tettere kontakt med sine forhandlere i markedet.  Noen av de viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Definere nøkkelkunder og muligheter i markedet
 • Planlegge og gjennomføre salgsplaner og aktiviteter
 • Planlegge og gjennomføre kundearrangementer, markedsaktiviteter, messer og kampanjer i samarbeid med markedskoordinator og salgsledelse
 • Stor reiseaktivitet på Vestlandet

Du vil ha både budsjett- og resultatansvar for dine kunder i regionen og rapporterer til salgssjefen for Thermia Norge AS. Den norske virksomhet har et tett samarbeid med fabrikken i Arvika.
Vi søker en person med relevant salgs- og bransjeerfaring til denne spennende og krevende jobben. Den rette kandidaten har erfaring fra å utvikle markedet og å knytte tette bånd med kundene. Som person er du selvgående og en god relasjonsbygger med evne til å arbeide både planmessig og strukturert.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Jonny Arnesen på tlf. 924 96 992. Søknad og CV sendes via «søk her» innen 13. mai 2018.