Kalkulatør

NCC er ett av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 57 milliarder og over 16.500 ansatte i 2018. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Kalkulatør

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Building Norge er i spennende utvikling. Vi utfordrer måten vi jobber på i dag og er opptatt av å utnytte ny teknologi for å skape fremtidens bærekraftige bygg. I tett samspill med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi utvikle, kalkulere, prosjektere og bygge på en effektiv og fremtidsrettet måte.

Vi søker nå etter:

Kalkulatør til NCC Building

Til vår kalkyleavdeling trenger vi en engasjert og fremtidsrettet medarbeider til anbud/tilbudsarbeid. Avdelingen jobber med kalkulering av bl.a. næringsbygg, svømmehaller/badehus, idrettshaller, skoler, barnehager og helsebygg med hovedfokus på design og tidligfaseprosjekter. Vi jobber med både offentlige og private kunder i Norge. Som kalkulatør vil du få spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor kalkylearbeid.

Din arbeidsplass blir i nye lokaler på Kjellstad ved Drammen.

Arbeidsoppgaver:

 • utarbeide tilbud og anbud i samarbeid med et tilbudsteam, samt delta i utvikling av løsningsforslag i design og tidligfaseprosjekter
 • utarbeide mengdebeskrivelser og kalkyle
 • bidra i innhenting og evaluering av pristilbud fra underleverandører (UE) og leverandører
 • delta i anbudsforhandlinger og kontraktsmøter
 • bistå prosjektleder i prosjektets oppstartsfase

Profilen vi ser etter:

Vi ser etter deg som har byggeteknisk utdannelse som ingeniør/sivilingeniør og minimum 3 års erfaring fra byggeprosjekter hos entreprenør eller som konsulent. Det er en fordel hvis du har kunnskap om kalkulasjon av byggeprosjekter, og god økonomisk forståelse. Du er systematisk og strukturert i din måte å planlegge og arbeide på, er løsningsorientert og liker å bistå og veilede dine kolleger. Du er selvstendig, men har også evne til å jobbe i team. Du er komfortabel med bruk av IT-verktøy, og har interesse for digitale løsninger. Det er også nødvendig at du behersker norsk eller skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby:

Vi i NCC har organisert oss for fremtiden! Kalkulatørene hos oss tilhører en egen avdeling som samarbeider tett med linjen. Dette betyr en tettere faglig og personalmessig oppfølgning, du får ta del i et aktivt landsdekkende kalkylenettverk å dele erfaringer med og en leder som støtter og bistår deg. I vårt nettverk har vi godt samhold og gode læringsforhold.

Hvis du synes det er spennende med en variert hverdag og du liker utfordringer, er NCC det rette stedet for deg. Du vil arbeide tett med hyggelige og kompetente kollegaer i et miljø som ikke er større enn at man blir godt kjent, samtidig som du er en del av et konsern som gir bredde, profesjonalitet og støtte.

NCC er et selskap med gode verdier og et sterkt ønske om å lykkes. Dette bidrar til at vi har mange fornøyde og stolte ansatte. Vi tilbyr våre medarbeidere konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter i et spennende arbeidsmiljø.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

Søknadsfrist: Snarest

Administrerende Direktør

Konsernet er en av de ledende internasjonale produsentene av systemer for oppvarming, industriell energi og kjøling. Selskapet tilbyr et bredt spekter av individuelle løsninger og effektive systemer for alle bruksområder og energikilder. Selskapet har hovedkontor i Tyskland, er privateid og omsetter for ca. 25. milliarder kroner. I Norge er selskapet en ledende aktør av tekniske systemleveranser til handel og industri. De omsetter ca. 500 millioner og har 50 ansatte. I tillegg har selskapet hel- og deleide service- og installasjonsvirksomheter som dekker hele Norge.


For å lede utviklingen av selskapet i Norge søkes:

Administrerende Direktør

Selskapet leverer systemleveranser og energieffektive løsninger som integreres med bygningers styrings- og automasjonssystemer. Selskapets leveranser har blitt større og mer teknisk kompliserte de siste årene. Vår nye administrerende direktør skal skape vekst i Norge med fokus på systemleveranser, og utvikle organisasjonen slik at den kan håndtere denne endringen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for salg og markedsfunksjonen i selskapet, med fokus på utvikling av topp- og bunnlinje
 • Bidra til å utvikle selskapets strategi for Norge, herunder gi input til konsernet om markedsmuligheter, behov for produktutvikling, effektiviseringstiltak, M&A og nye konsepter
 • Utvikle organisasjonen for å kunne å levere mer komplette og energieffektive systemleveranser
 • Implementere og gjennomføre selskapets strategi og handlingsplaner
 • Utvikle selskapets organisasjonsstruktur, optimalisere driften i alle verdikjeder, sikre rett bemanning og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak
 • Lede og motivere de ansatte, sette tydelige mål og bygge kompetanse i organisasjonen som håndterer fremtidsrettede løsninger
 • Videreutvikle relasjoner og sørge for god kommunikasjon og samhandling med kunder, distributører og andre forretningspartnere
 • Følge opp programmer for produktutvikling av neste generasjon produkter og løsninger
 • Sørge for god økonomistyring og rapporteringsrutiner, og være en pådriver internt og eksternt for å sikre gode resultater
 • Styreleder for datterselskaper og tett oppfølging av partnere

Aktuelle kandidater har:

 • Relevant ledererfaring fra teknologiorienterte selskaper, gjerne relatert til systemleveranser innen energieffektivisering, kjøling, varme, elektro eller automasjon
 • Erfaring med løsningssalg fra dynamisk salgs- og markedsføringsfunksjon
 • Dokumenterte resultater innen salg og forhandlinger i kundeorientert virksomhet
 • Kompetanse og erfaring innen prosjektledelse og leveranse av systemløsninger
 • God verdikjedeforståelse og erfaring med oppfølging av partnere og leverandører
 • God økonomiforståelse med erfaring med budsjettprosesser, rapportering og økonomistyring
 • God organisasjonsforståelse, gjerne med erfaring med å utvikle og effektivisere en virksomhet
 • Høyere utdannelse på bachelor- eller masternivå, gjerne innen tekniske fag
 • Evne og motivasjon til å sette seg inn i teknisk fremtidsrettede løsninger

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert legning og god «drive»
 • Gode mellommenneskelige egenskaper og evne til å bygge relasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å motivere ansatte, skape samhold og teamfølelse
 • Analytisk og strukturert

Du får lede et selskap som er godt posisjonert med sterk kundeportefølje i det norske markedet. De har fremtidsrettede og energieffektive løsninger og stor FoU virksomhet i eget konsern. Sterk nasjonal leveransekapasitet med egne serviceselskaper og god teknisk kompetanse. Du får store påvirkningsmuligheter nasjonalt og i konsernet.

For mer informasjon, ta kontakt med Hanna Kaupang (481 72 822) eller Arnt Molvig (934 40 805) i Compass Human Resources.

BI arkitekt

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Ca. 110 av våre medarbeidere holder til i moderne lokaler på Papirbredden i Drammen, ti minutters gange fra jernbanestasjonen.

 

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, Alle skal bo godt og trygt . Vi jobber tverrfaglig og lager løsninger vi er stolte av! Hos oss står brukeren i sentrum og vi er derfor på utkikk etter deg som er glødende opptatt av å skape gode løsninger – på brukerens premisser!Vi er et stort teknisk miljø med høy kompetanse og oppdatert teknologi og metodikk. Digitaliseringskontoret har ca. 50 faste årsverk fordelt på 4 avdelinger: IT utvikling, IT forvaltning, IT arkitektur og IT prosess. Vi har også rundt 25 innleide konsulenter til enhver tid. Samlet er vi derfor omtrent 75 fremoverlente, dyktige og hyggelige kollegaer som spenner fra arkitekter, utviklere – backend, frontend og fullstack, UX, testere og prosjektledere.I Husbanken jobber vi brukersentrert, smidig og tverrfaglig med fokus på deling og samarbeid. I det daglige sitter vi derfor i autonome team på tvers av avdeling- og kontorgrenser. Teamene er fullt ut ansvarlige for å levere løsninger som understøtter tjenesteområdet eller prosjektet de er ansvarlig for. For å sikre faglig tilhørighet og utvikling har vi egne faggrupper med fokus på ny teknologi og læring på tvers av teamene. Ideer og nye løsninger er alltid velkomne og det legges til rette for ideskaping ved blant annet prototyping og Proof of Concepts .
Husbanken har i dag et datavarehus med selvbetjeningsløsning for rapportering og analyse bygget på Microsoft plattformen. Dette er et område vi ønsker å løfte, og målet er å etablere en moderne informasjonsplattform med mer effektiv bruk av data som muliggjør nye løsninger for selvbetjening og innsikt. Informasjonsplattformen skal levere datagrunnlag for fremtidig rapportering, styring og analyse samt kunne fungere som en integrasjonskomponent mellom ulike fagsystemer.Er du en fremoverlent datavarehus- eller BI-arkitekt som er levende opptatt av å tilrettelegge data slik at organisasjonen står best mulig rustet til å utvikle digitale produkter og løsninger? Ønsker du å påvirke og forme din egen arbeidsplass og et område med stort utviklingspotensial? Trives du med å jobbe hands-on sammen med dyktige kolleger for å lage innovative og fremtidsrettede løsninger? Hos oss vil du bli en del av et hyggelig og faglig sterkt team med tempo og spennende prosjekter. Som arkitekt for informasjonsplattformen vil du bl.a. kunne bistå i å utvikle og forvalte systemer i en bank med et viktig samfunnsoppdrag.  

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og forvalte dagens tradisjonelle datavarehusløsning
 • Delta aktivt i etablering av fremtidens moderne datavarehus som en generell informasjonsplattform
 • Utvikle informasjonsplattformen med fysiske og virtuelle data i data pipelines fra fagsystemer og eksterne kilder
 • Samarbeide med tjenesteteam og prosjektteam om produktutvikling og løsningsdesign
 • Formidle mulighetsrommet i løsningen til organisasjonens interessenter og jobbe proaktivt for å dekke organisasjonens behov
Kompetansekrav BI arkitekt
Vi ser etter deg med minimum Bachelorgrad innen IT-fag med gode karakterer gjerne med spesialisering innen datavarehus, innsikt og analyse. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.Fortrinnsvis har du mer enn 5 års erfaring med datavarehus og BI-løsninger herunder,

 • God erfaring med datavarehus teknologien i Microsoft plattformen
 • God SQL- og databasekompetanse, gjerne fra MS SQL Server
 • God forståelse for arkitektur og infrastrukturen bak en moderne informasjonsplattform
 • Kjennskap til hvordan et tradisjonelt datavarehus kan videreutvikles til en moderne informasjonsplattform
 • Relevant erfaring med ett eller flere markedsledende dataintegrasjonsverktøy
 • Relevant erfaring med ett eller flere selvbetjeningsverktøy for visualisering og analyse

Videre er det en fordel om du har noe kompetanse på programmering i R eller Python og noe kjennskap til avanserte analyser, ML/AI og algoritmedrevne applikasjoner. Det er også en fordel om du har kjennskap til eller erfaring fra skyløsninger som er relevante for området.Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig og oppdatert på teknologiske trender og bruk av ny teknologi
 • Evner å jobbe både selvstendig og i team og sikrer fremdrift innenfor fagområdet
 • Stiller høye krav til kvalitet og leveranser og jobber på en strukturert og ryddig måte
 • Evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger, forstår virksomhetens behov og finner smidige løsninger
 • Positiv og engasjert
 • Bidra til at teamet jobber godt sammen og inngir tillit ute i organisasjonen
 • Engasjement og personlig interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.
 • Fast stilling som 1364 Seniorrådgiver, lønnsspenn kr 700.000 til 820.000.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Compass Human Resources, Bjørn Erik Graff, tel. 970 555 87. Søknad med CV registreres via www.husbanken.no innen 8. desember 2019.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.

IT sikkerhetsarkitekt

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Ca. 110 av våre medarbeidere holder til i moderne lokaler på Papirbredden i Drammen, ti minutters gange fra jernbanestasjonen.

Ambisiøs og engasjert IT sikkerhetsarkitekt

 

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig og lager løsninger vi er stolte av! Hos oss står brukeren i sentrum og vi er derfor på utkikk etter deg som er glødende opptatt av å skape gode løsninger – på brukerens premisser!

Vi er et stort teknisk miljø med høy kompetanse og oppdatert teknologi og metodikk. Digitaliseringskontoret har ca. 50 faste årsverk fordelt på 4 avdelinger: IT utvikling, IT forvaltning, IT arkitektur og IT prosess. Vi har også rundt 25 innleide konsulenter til enhver tid. Samlet er vi derfor omtrent 75 fremoverlente, dyktige og hyggelige kollegaer som spenner fra arkitekter, utviklere – backend, frontend og fullstack, UX, testere og prosjektledere.

I Husbanken jobber vi brukersentrert, smidig og tverrfaglige, med fokus på deling og samarbeid. I det daglige sitter vi derfor i autonome team på tvers av avdeling- og kontorgrenser. Teamene er fullt ut ansvarlige for å levere løsninger som understøtter tjenesteområdet, eller prosjektet de er ansvarlig for. For å sikre faglig tilhørighet og utvikling, har vi egne faggrupper med fokus på ny teknologi og læring på tvers av teamene. Ideer og nye løsninger er alltid velkomne og det legges til rette for idèskaping, ved blant annet prototyping og «Proof of Concepts».

Våre egenutviklede løsninger bygges på en mikrotjenestearkitektur og utvikles på moderne teknologirammeverk, som Angular, Spring boot og NoSQL-databaser. For å sikre smidighet og kvalitet i løsningene våre, søker vi en høy grad av testautomatisering gjennom bruk av rammeverk som Selenium og Cucumber. Vi praktiserer DevOps, og løsningene vi lager kjører på Kubernetes, en moderne konteinerplattform som forvaltes og videreutvikles av et dedikert team. Vi benytter moderne teknikker for å sikre av våre løsninger, ofte med utgangspunkt it tjenestene som tilbys av ID porten og Altinn.

Er du en ambisiøs og engasjert IT-arkitekt som ønsker å være pådriver for sikkerhetstenkning, hele veien fra design til ferdig løsning? En som brenner for god sikkerhet i løsningen,e samtidig som brukeropplevelsen ivaretas? En som gjerne forklarer komplekse sikkerhetsmekanismer til alle som vil lytte, fra utviklere og testere, til ledere på alle nivå? Trives du med å jobbe «hands-on» sammen med dyktige kolleger, for å lage innovative og fremtidsrettede løsninger? Hos oss vil du bli en del av et hyggelig og faglig sterkt team, med tempo og spennende prosjekter. Som IT-sikkerhetsarkitekt vil du bl.a. kunne bistå i å utvikle og forvalte systemer i en bank, med et viktig samfunnsoppdrag. Som sikkerhetsarkitekt har du hovedansvar for å hindre konsekvenser for virksomheten, ved forsøk på, eller gjennomføring av cyberangrep. Du vil få et bredt spekter av oppgaver innen IT-sikkerhet, bidra til operativ problemløsning, og delta i fora der sentrale teknologiske endringer og problemstillinger blir behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle, integrere og forvalte sikkerhetsarkitekturen for å ivareta bankens sikkerhetsregelverk
 • Bidra til at sikkerhet som integrert del av Husbankens løsninger, herunder å ha eierskap til relevante deler av sikkerhetsarkitekturen og hvordan denne er realisert
 • Bistå prosjekter og tjenesteteam med planlegging og realisering av gode sikkerhetsløsninger
 • Utvikle og vedlikeholde Husbankens løsninger for identitets- og tilgangskontroll (IAM)
 • Gjennomføre sikkerhetsrisikovurderinger av nye IT-løsninger
 • Holde seg oppdatert på ny teknologi knyttet til fagområdene informasjonssikkerhet og identitets- og tilgangskontroll

Kompetansekrav IT sikkerhetsarkitekt
Vi ser etter deg med minimum Bachelorgrad innen IT-fag, med gode karakterer, gjerne med spesialisering innen Cybersikkerhet. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
Fortrinnsvis har du mer enn 5 års erfaring med IT-sikkerhetsarkitektur, eller implementering av cyber-sikkerhetsløsninger, herunder relevant erfaring med:

 • Risiko og sårbarhetsanalyser
 • Implementasjon av sikkerhet i komplekse systemporteføljer
 • Systemutvikling og drift
 • Konsepter for digital sikkerhet, som f.eks. IAM, OIDC, OAuth, kryptering og nøkkelhåndtering, og applikasjonsrammeverk for sikkerhet

Du bør ha god kunnskap med standarder og rammeverk innenfor sikkerhet som ISO27001, ISF SOGP, OWASP og liknende.
Det er en fordel om du har kurs og relevante sertifiseringer innen cyber-sikkerhet, f.eks. CISSP, SABSA, CCSK/P/ CISA/ CRISC e.l.
Du må ha gode skriftlige- og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • evner å jobbe selvstendig og sikre fremdrift innenfor fagområdet
 • stiller høye krav til kvalitet og leveranser, og jobber på en strukturert og ryddig måte
 • evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger, forstår virksomhetens behov og finner smidige løsninger
 • som person er du positiv og engasjert, og bidrar til at teamet jobber godt sammen, og inngir tillit ute i organisasjonen
 • engasjement og personlig interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt, sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kollegaer.
 • Fast stilling som 1364 Seniorrådgiver, lønnsspenn kr 700.000 til 850.000. Fast stilling som 1538 Fagdirektør, lønnsspenn kr 790.000 – 930.000 kan vurderes for særlig kvalifiserte søkere med spisskompetanse innen stillingens arbeidsfelt.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.

Løsningsarkitekt

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Ca. 110 av våre medarbeidere holder til i moderne lokaler på Papirbredden i Drammen, ti minutters gange fra jernbanestasjonen.

Dyktig og engasjert løsningsarkitekt

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig og lager løsninger vi er stolte av! Hos oss står brukeren i sentrum og vi er derfor på utkikk etter deg som er glødende opptatt av å skape gode løsninger – på brukerens premisser!

Vi er et stort teknisk miljø med høy kompetanse og oppdatert teknologi og metodikk. Digitaliseringskontoret har ca. 50 faste årsverk fordelt på 4 avdelinger: IT utvikling, IT forvaltning, IT arkitektur og IT prosess. Vi har også rundt 25 innleide konsulenter til enhver tid. Samlet er vi derfor omtrent 75 fremoverlente, dyktige og hyggelige kollegaer som spenner fra arkitekter, utviklere – backend, frontend og fullstack, UX, testere og prosjektledere

I Husbanken jobber vi brukersentrert, smidig og tverrfaglige med fokus på deling og samarbeid. I det daglige sitter vi derfor i autonome team på tvers av avdeling- og kontorgrenser. Teamene er fullt ut ansvarlige for å levere løsninger som understøtter tjenesteområdet eller prosjektet de er ansvarlig for. For å sikre faglig tilhørighet og utvikling har vi egne faggrupper med fokus på ny teknologi og læring på tvers av teamene. Ideer og nye løsninger er alltid velkomne og det legges til rette for ideskaping ved blant annet prototyping og «Proof of Concepts».

Våre løsninger bygges på en mikrotjenestearkitektur og utvikles på moderne teknologirammeverk som Angular, Spring boot og NoSQL-databaser. For å sikre smidighet og kvalitet i løsningene våre søker vi en høy grad av testautomatisering gjennom bruk av rammeverk som Selenium og Cucumber. Vi praktiserer DevOps og løsningene vi lager kjører på OpenShift, en moderne konteinerplattform som forvaltes og videreutvikles av et dedikert team.  Som utvikler jobber du i det daglige med verktøy som IntelliJ, Jira, BitBucket og Confluence.

Er du en engasjert løsningsarkitekt som også liker å jobbe «hands-on» med utvikling av spennende og kompliserte løsninger? Da kan du raskt få en sentral og spennende rolle hos en viktig samfunnsaktør i Norge. Hos oss blir du en del av et hyggelig og faglig sterkt team med tempo og spennende prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for løsningsarkitektur innenfor et av Husbankens tjenesteområder
 • Bidra i alle faser av utviklingsprosessen, fra idé til produksjon
 • Løsningsdesign og utvikling av ny funksjonalitet
 • Utvikling og forvaltning av fellestjenester
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av arkitekturarbeid på tvers av prosjekter og tjenesteområder
 • Delta i avdelingens øvrige arbeid
 • Holde seg oppdatert innen utviklingen av ny og moderne teknologi

Kvalifikasjoner/Kompetansekrav – Løsningsarkitekt/utvikler
Vi ser etter deg med minimum Bachlorgrad innen IT-fag med gode karakterer gjerne med spesialisering innen systemutvikling. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Fortrinnsvis har du mer enn 5 års erfaring med utvikling og arkitektur gjerne som løsningsarkitekt herunder relevant erfaring med,

 • Single Page Applikasjoner (SPA) med rammeverk som Angular, React eller tilsvarende
 • Utvikling av REST baserte mikrotjenester med Spring og Spring Boot som rammeverk
 • Java standarder som JAX-RS, JPA, JTA og JMS
 • Linux som kjøremiljø, samt bruk av Docker, Maven og Git
 • Utviklingsverktøy som IntelliJ, JIRA og Confluence
 • Bruk av smidige metoder i større prosjekt

Videre er det en fordel om du har kjennskap til offentlige fellestjenester og bruken av disse, erfaring med integrasjon, bruk av SQL- og No-SQL databaser og rammeverk for e2e testing som Selenium og Cucumber. Det er også fint om du kjenner til hvordan tjenester kan sikres ved hjelp av Oauth eller OpenID Connect og har du kjennskap til Kubernetes er det også en fordel.
Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • stiller høye krav til kvalitet og leveranser og jobber på en strukturert og ryddig måte
 • evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger, forstår virksomhetens behov og finner smidige løsninger
 • som person er du positiv og engasjert, og bidrar til at teamet jobber godt sammen og inngir tillit ute i organisasjonen
 • engasjement og personlig interesse for fagfeltet

Vi tilbyr
En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.

 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Compass Human Resources, Bjørn Erik Graff, tel. 970 555 87 eller Øyvind Seim, tel. 93498241.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.

Backend-utvikler

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Ca. 110 av våre medarbeidere holder til i moderne lokaler på Papirbredden i Drammen, ti minutters gange fra jernbanestasjonen.

Engasjert backend-utvikler – rådgiver/seniorrådgiver

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig og lager løsninger vi er stolte av! Hos oss står brukeren i sentrum og vi er derfor på utkikk etter deg som er glødende opptatt av å skape gode løsninger – på brukerens premisser!

Vi er et stort teknisk miljø med høy kompetanse og oppdatert teknologi og metodikk. Digitaliseringskontoret har ca. 50 faste årsverk fordelt på 4 avdelinger: IT utvikling, IT forvaltning, IT arkitektur og IT prosess. Vi har også rundt 25 innleide konsulenter til enhver tid. Samlet er vi derfor omtrent 75 fremoverlente, dyktige og hyggelige kollegaer som spenner fra arkitekter, utviklere – backend, frontend og fullstack, UX, testere og prosjektledere

I Husbanken jobber vi brukersentrert, smidig og tverrfaglige med fokus på deling og samarbeid. I det daglige sitter vi derfor i autonome team på tvers av avdeling- og kontorgrenser. Teamene er fullt ut ansvarlige for å levere løsninger som understøtter tjenesteområdet eller prosjektet de er ansvarlig for. For å sikre faglig tilhørighet og utvikling har vi egne faggrupper med fokus på ny teknologi og læring på tvers av teamene. Ideer og nye løsninger er alltid velkomne og det legges til rette for ideskaping ved blant annet prototyping og «Proof of Concepts».

Våre løsninger bygges på en mikrotjenestearkitektur og utvikles på moderne teknologirammeverk som Angular, Spring boot og NoSQL-databaser. For å sikre smidighet og kvalitet i løsningene våre søker vi en høy grad av testautomatisering gjennom bruk av rammeverk som Selenium og Cucumber. Vi praktiserer DevOps og løsningene vi lager kjører på OpenShift, en moderne konteinerplattform som forvaltes og videreutvikles av et dedikert team.  Som utvikler jobber du i det daglige med verktøy som IntelliJ, Jira, BitBucket og Confluence.

Er du en engasjert backendutvikler og ønsker en spennende rolle hos en viktig samfunnsaktør i Norge? Hos oss blir du en del av et hyggelig og faglig sterkt team med tempo og spennende prosjekter. Som backendutvikler hos oss vil du bl.a. kunne bistå i å utvikle viktige samfunnskritiske systemer i en bank med et viktig samfunns-oppdrag. 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle løsninger som er viktige i mange menneskers liv hver eneste dag
 • Bidra i alle faser av utviklingsprosessen, fra idé til produksjon
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av arkitektur, arbeidsprosess og kode
 • Delta i avdelingens øvrige arbeid
 • Holde seg oppdatert innen utviklingen av ny og moderne teknologi

Kompetansekrav Backendutvikler
Vi ser etter deg med minimum Bachlorgrad innen IT-fag, gjerne med spesialisering innen systemutvikling. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. For senior rådgiver kreves minimum 3 års relevant erfaring.

 • Utvikling av REST baserte tjenester med Spring og Spring Boot som rammeverk
 • Java standarder som JAX-RS, JPA, JTA og JMS
 • Løsningsarkitektur basert på mikrotjenester
 • Testing av egen kode
 • Linux som kjøremiljø, samt bruk av Docker, Maven og Git
 • Utviklingsverktøy som IntelliJ, JIRA og Confluence
 • Bruk av smidige metoder

Videre er det en fordel om du har kjennskap til utvikling av Single Page Applikasjoner (SPA) med rammeverk som Angular, React eller tilsvarende, rammeverk for e2e testing som Selenium og Cucumber, bruk av SQL- og No-SQL databaser og utveksling av data i formater som JSON og XML. Det er også fint om du kjenner til hvordan tjenester kan sikres ved bruk av Oauth eller OpenID Connect og har du kjennskap til Kubernetes er det også en fordel.
Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Du stiller høye krav til kvalitet og leveranser.
 • Du evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger, forstår virksomhetens behov og finner smidige løsninger.
 • Du jobber på en strukturert, ryddig og overbevisende måte.
 • Som person er du positiv og engasjert, og bidrar til at teamet jobber godt sammen og inngir tillit ute i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby varierte og utfordrende lederoppgaver i et faglig sterkt og motiverende miljø hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør.
 • Fast stilling som Backend utvikler i 1434 Rådgiver, lønnsspenn kr 550.000 – 680.000 / 1364 Seniorrådgiver, lønnsspenn kr 680.000 – 800.000 avhengig av kvalifikasjoner.
  God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Compass Human Resources, Bjørn Erik Graff, tel. 970 555 87. Søknad med CV registreres via søknadsknappen innen 27. oktober 2019.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.

UX-designer

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Ca. 110 av våre medarbeidere holder til i moderne lokaler på Papirbredden i Drammen, ti minutters gange fra jernbanestasjonen.

UX-designer

Digitaliseringskontoret er totalleverandør av digitale verktøy og tjenester som skal understøtte Husbankens måloppnåelse. Formålet med kontoret er å samle all operativ digital kompetanse ett sted og fortsette satsingen på utvikling og innovative løsninger i tett samarbeid med fagkontorene. Kontoret har ca. 50 faste årsverk fordelt på 4 avdelinger: IT utvikling, IT forvaltning, IT arkitektur og IT prosess. UX-stillingen tilhører avdelingen for IT-utvikling som har 12 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i Husbankens arbeid med brukeropplevelse
 • Sikre UU i digitale flater ved å sørge for at våre tjenester er i overensstemmelse med brukeres behov for tilgjengelighet (lov om tilgjengelighet, WAD, WCAG)
 • Sikre konformitet i design i henhold til gjeldende lovgivning, grafisk profil og designsystem
 • Konseptutvikling og prototyping
 • Interaksjonsdesign og produksjon av grafiske elementer
 • Ansvarlig for designarbeidet i tjenesten eller prosjektet man er tilknyttet
 • Oppgaver knyttet til workshops, designsprinter o.l.
 • Research- og innsiktsarbeid, både kvalitativ og kvantitativ som for eksempel brukerintervjuer, brukertesting, A/B testing, benchmarking, tolke kvantitative data

Kompetansekrav for seniorrådgiver

 • Relevant høyere utdanning som f.eks mastergrad eller bachelorgrad innen interaksjonsdesign Bred relevant erfaring kan imidlertid kompensere for manglende formalkompetanse
 • Fordel med kjennskap til HTML5, CSS/SCSS
 • Lang erfaring med design iht. WCAG/WAD
 • Bred og lang erfaring med
   •  interaksjonsdesign, konseptutvikling, prototypin
   •  lede workshops, designsprinter o.l.
   •  research og innsikt, både kvalitativ og kvantitativ

Kompetansekrav rådgiver

 • Relevant høyere utdanning som f.eks mastergrad eller bachelorgrad innen interaksjonsdesign. Bred relevant erfaring kan imidlertid kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Fordel med kjennskap til HTML5, CSS/SCSS
 • Erfaring med design iht. WCAG/WAD
 • Erfaring med
   • interaksjonsdesign, konseptutvikling, prototyping
   • workshops, designsprinter o.l.
   • med research og innsikt, både kvalitativ og kvantitativ

Personlige egenskaper

 • Du har et sterkt engasjement for brukeropplevelse, har kreative evner og oversikt over trender innen fagområdet.
 • Interesse og forståelse for både teknologi og forretningsrelaterte spørsmål
 • Du må ha gode samarbeidsevner og trives med teamarbeid.
 • Du evner å jobbe smidig, brukersentrisk, målstyrt og iterativt
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper
 • Du behersker norsk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.
 • Fast stilling som 1434 Rådgiver, lønnsspenn 550.000 – 680.000/1364 Seniorrådgiver, lønnsspenn kr 680.000 til 760.000 avhengig av kvalifikasjoner.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen.
 • Muligheten for at søkere med nedsatt funksjonsevne kan avtale noe lavere stillingsprosent, hvis de har behov for det.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.

Send inn din CV og søknad via søknadsknappen. Frist: 9. oktober 2019.

Avdelingsdirektør IT-forvaltning

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Ca. 110 av våre medarbeidere holder til i moderne lokaler på Papirbredden i Drammen, ti minutters gange fra jernbanestasjonen.

Avdelingsdirektør IT forvaltning

Engasjert, helhetstenkende og strategisk IT leder

Digitaliseringskontoret er totalleverandør av digitale verktøy og tjenester som skal understøtte Husbankens måloppnåelse. Formålet med kontoret er å samle all operativ digital kompetanse ett sted og fortsette satsingen på utvikling og innovative løsninger i tett samarbeid med fagkontorene. Kontoret har ca. 50 faste årsverk fordelt på 4 avdelinger: IT utvikling, IT forvaltning, IT arkitektur og IT prosess.Avdelingsdirektør-stillingen rapporterer til Kontordirektør Digitaliseringskontoret og leder avdelingen for IT-forvaltning som har 19 ansatte.Avdeling for IT-forvaltning har ansvaret for at helhetlig IT-forvaltning er en integrert del av virksomhetsutviklingen og -styringen i Husbanken. Husbanken forvalter og drifter en portefølje av saksbehandlingssystemer for kommuner og Husbanken selv. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å heldigitalisere offentlig sektor. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig, i tillegg til elektronisk saksbehandling i alle ledd og delvis automatisering av saksbehandlingsprosessene. Vi vil at Husbanken skal være i toppsjiktet innen elektronisk forvaltning i det offentlige.Avdeling for IT-forvaltning ivaretar dette ansvaret i tett samarbeid med regionene og de sentrale fagkontorene. En betydelig del av drifts- og forvaltningsoppgavene gjøres i dag i regi av Husbanken selv.

Avdelingen skal bidra til at boligforvaltningen når målene ved

 • å sikre, robuste og kostnadseffektive IT-tjenester
 • å bidra til en tidsriktig digital arbeidsplass for ansatte i Husbanken
 • et tett samarbeid med fagmiljøene i Husbanken
 • en profesjonell og forutsigbar håndtering av IT-leveranser
 • å legge til rette for at Husbanken kan ivareta politiske føringer og nasjonale forpliktelser

Arbeidsoppgaver

 • Ha tett samarbeid med virksomheten om IT-strategi og løpende utviklingsoppgaver
 • Sikre balansen mellom robuste basistjenester og modernisering
 • Sørge for profesjonell drift og forvaltning av felles IT-løsninger
 • Sørge for profesjonell leverandørstyring
 • Sikre god samhandling med aktuelle aktører nasjonalt
 • Sikre god økonomistyring av et IT-forvaltningsbudsjett på ca. NOK 33 millioner

Kvalifikasjoner

Kompetansekrav Avdelingsdirektør IT forvaltning

 • Lang erfaring med IT-drift/-forvaltning og dyp innsikt i nåværende teknologi samt trender innenfor området
 • Innsikt i krav og systemer knyttet til informasjonssikkerhet og GDPR
 • Gode lederegenskaper med evne til å utvikle og kommunisere strategier på området
 • God evne til analytisk og strategisk tekning
 • Evne til å bygge et sterkt partnerskap med ledergruppen i Digitalisering samt forretning/styring og fagside.

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. Rollen krever solid IT-faglig kompetanse, og relevant ledererfaring fra tilsvarende roller. God erfaring fra budsjettering og økonomistyring, og kjennskap til offentlig forvaltning og anskaffelser vil være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en leder med:

 • evne til nyskaping og med solid gjennomføringskraft
 • evne til å motivere og engasjere dyktige medarbeidere er sentralt
 • god evne til samhandling og kommunikasjon
 • god fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby varierte og utfordrende lederoppgaver i et faglig sterkt og motiverende miljø hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør
 • Fast stilling som 1060 Avdelingsdirektør IT forvaltning lønnstrinn 84-86 (årslønn 906 200 – 963 200). For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Compass Human Resources, Bjørn Erik Graff, tlf. 970 55 587. Søknad med CV registreres via www.husbanken.no innen 23.september 2019.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.

Prosjektleder

For kunde i Drammen søker vi:

Prosjektleder

For vår kunde i Drammen søker vi en prosjektleder som skal sikre at nybygg og ombygginger av verkstedbygg blir levert i henhold til våre kunders kvalitetskrav. Du leverer til avtalt tid og sted, og til avtalt pris.

Prosjektlederen bistår i salg og kundebesøk og er med på sikre at vår kunde får nødvendig informasjon og underlag fra kunde/entreprenør. Du skal kvalitetssikre at underleverandører blir involvert i prosjektet og holde deg løpende orientert om hvor prosjektet befinner seg. Eventuelle avvik skal kunde, egen administrerende direktør, salg og logistikk informeres om.

Vi søker kandidater som har erfaring innen tegning og prosjektledelse av verksted/mindre produksjonsbygg. Utdannelse innen tekniske fag er et krav. Personlige egenskaper som vektlegges er gode kommunikasjonsferdigheter, god struktur og et løsningsorientert tankesett.

Vår kunde tilbyr en god og trygg arbeidsplass med gode vilkår og muligheter for personlig og faglig utvikling.

For mer informasjon om stillingen, kan du ringe Compass Human Reources ved Øyvind Bakken på 907 00 392. Søknad med CV lastes opp via «Søk her» snarest.